perjantai , huhtikuu 10 2020
Uutisotsikot

Harry Anderson

Tietosuoja ja koronaviruksen leviämisen hillitseminen

Julkiset ja yksityiset organisaatiot ovat ryhtyneet toimenpiteisiin koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi ja vaikutusten lieventämiseksi. Osaan toimenpiteistä voi liittyä henkilötietoja, jolloin lainsäädäntö on huomioitava henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojalainsäädäntö ei estä kansanterveyteen liittyviä toimia …

Lue lisää »

Lukitus-, murtohälytys- ja kulunvalvontajärjestelmien asentaminen ja korjaaminen on luvanvaraista

Turvasuojausalan luvanvaraisuuden siirtymäaika päättyi yli vuosi sitten (31.12.2018) ja jokaisella lukitusjärjestelmiä, kulunvalvontajärjestelmiä ja hälytysjärjestelmiä asentavilla, korjaavilla ja muuttavilla yrityksillä tulee olla turvallisuusalan elinkeinolupa haettuna poliisihallitukselta. Hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä saa suorittaa …

Lue lisää »

Kirjoittaminen eri menetelmillä vaikuttaa muistamiseen

Kolme eri kirjoitusmenetelmää – kirjoittaminen käsin, tietokoneen näppäimistöllä ja iPadin tai älypuhelimen kosketusnäytön näppäimistöllä – vaikuttavat eri tavoin kirjoitettujen tekstien muistamiseen. Lasten, nuorten ja aikuisten yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa tehdyt tutkimukset osoittivat, …

Lue lisää »

Miten valita itselle sopiva auton käyttövoima

Henkilöautoliikenteen osuus kasvihuonekaasupäästöistä on yhdeksän prosenttia ja tieliikenteen tavarankuljetusten noin seitsemän prosenttia. Tieliikenteen koko osuus on noin 17 prosenttia Suomen ympäristökeskuksen ja Tilastokeskuksen mukaan. Tärkeimmät kasvihuonekaasut ovat hiilidioksidi, typpioksiduuli, metaani, …

Lue lisää »

Uusiutuvan energian kokonaiskulutus kasvanut

Uusiutuvan energian osuus energian kokonaiskulutuksesta ylitti viime vuonna fossiilisen tuontipolttoaineiden osuuden. Päästöoikeuden hinnan nousu edistää uusiutuvan energian investointeja ja käyttöä samalla kun teknologinen kehitys parantaa tuulivoimainvestointien kannattavuutta. Uusiutuvan energian osuus …

Lue lisää »

Verkkojournalismi ei täytä lukijoiden odotuksia

Luottamus ja luotettavuus ovat osa vastuullista journalismia, ja ne mahdollistavat vastavuoroisuuden esimerkiksi toimittajien ja yleisön välillä. Lukijoiden odotukset verkkojournalismia ja sen luotettavuutta kohtaan eivät toteudu. Nuorilla suomalaisaikuisilla on verkkojournalismia kohtaan …

Lue lisää »