Hallitusmuoto kirjoitettiin sata vuotta sitten

Suomen tasavaltainen hallitusmuoto, vuonna 1919 säädetty hallitusmuoto, täyttää tänä vuonna sata vuotta. ”Hallitusmuoto 100 vuotta” on kansanvallan ja suomalaisen demokraattisen sekä parlamentaarisen päätöksenteon ja kansalaisten perusoikeuksien merkkivuosi.

Eduskunta hyväksyi kesäkuussa 1919 Suomen tasavaltaisen hallitusmuodon, jonka valtionhoitaja Mannerheim vahvisti heinäkuun 17. päivänä 1919. Valtiosääntöjen epävarmuuden aikakausi ruotsinvallan ajalta päättyi, kun vuoden 1772 hallitusmuoto ja 1789 yhdistys- ja vakuuskirja korvattiin vuoden 1919 hallitusmuodolla. Historiallisesti oli tärkeää, että ensi kerran kansansuvereenisuuden ja tasavaltaisuuden periaatteet tunnustettiin kirjoitetussa laissa.

Nämä päätökset ovat ohjanneet osaltaan suomalaisen yhteiskunnan rakentumista ja Suomen kehittymistä nykyaikaiseksi oikeusvaltioksi. Perustuslakia voi sen jossakin ideaalimuodossa luonnehtia Jean-Jackues Rousseauta mukaillen asialliseksi yhteiskuntasopimukseksi eli saavutetuksi yhteisymmärrykseksi. Taustalla on yhteiskuntafilosofinen näkemys, jonka mukaan järjestäytynyt yhteiskuntaelämä on parempi kuin anarkia.

Juridis-teknisesti perustuslaki on osa oikeusjärjestystä ja hierarkkisesti valtion korkein säädös. Perustuslaki on kaiken lainsäädännön ja julkisen vallan käytön perusta. Perustuslaista löytyvät suomalaisen kansanvallan keskeisimmät pelisäännöt, arvot ja periaatteet. Perustuslaki määrittää yksilön ja julkisen vallan välisen suhteen perusteet. Se sisältää myös säännökset julkisen vallan käytön periaatteista, valtion järjestysmuodosta ja ylimpien valtioelinten suhteista.

Hallitusmuoto 1919 oli voimassa vuoden 2000 perustuslain säätämiseen asti. Suomen perustuslaki tuli voimaan 1. maaliskuuta 2000. Sen pohjana on neljä vanhaa perustuslakia: hallitusmuoto ja valtiopäiväjärjestys sekä kaksi ministerivastuuta koskevaa perustuslakia, jotka säädettiin itsenäisyyden alkuvuosina. Eduskunta on muuttanut perustuslakeja vuosien varrella, mutta valtiosäännön pääpiirteet ovat pysyneet samoina. Nykyistä perustuslakia on tarkistettu sen voimaantulon jälkeen.

Suomen Hallitusmuoto 100 vuotta on kansanvallan ja suomalaisen demokraattisen sekä parlamentaarisen päätöksenteon ja kansalaisten perusoikeuksien merkkivuosi.

17.7.2019 on suositeltu liputuspäivä. Viralliset liputuspäivät joina päivinä valtion virastot ja laitokset on lailla velvoitettu liputtamaan luetellaan liputuksesta annetussa asetuksessa.

Katso myös

Onko koirasi ilmoitettu rekisteriin?

Koirien tunnistusmerkintä ja rekisteröinti ovat olleet pakollisia tammikuusta 2023 alkaen. Jos koiran haltija ei ole …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x