Tunne on järkevän päätöksenteon edellytys

Järkevien päätösten tekemiseksi tarvitaan toimivat tunneprosessit. Tunneprosessit ja tunnekokemukset ohjaavat esimerkiksi sitä, mihin asioihin yritysjohtajat kiinnittävät huomionsa. Lisäksi ne vaikuttavat siihen, miten opimme uusia asioita ja millä tavalla käytämme tietoa.

– Filosofit ja tutkijat ovat yli 2000 vuoden ajan usein asettaneet järjen ja tunteet vastakkain. Vastoin yleistä uskomusta tunteet eivät ole ainoastaan haitaksi kyvyllemme tehdä päätöksiä, vaan sen sijaan tunteet myös olennaisesti auttavat päätöksentekijöitä tekemään parempia päätöksiä, KTM Mika Jakovaara toteaa.

Jakovaaran väitöstutkimus esittelee uuden teoreettisen viitekehyksen, jonka kautta tunteiden kaksi osa-aluetta tunnekokemukset ja tunneprosessit tehdään paremmin näkyväksi. Näin niitä voidaan tutkia haastatteluiden, havainnoinnin ja kyselyiden avulla.

–  Tämä tutkimustapa avaa uusia ovia tunnetutkimuksen tekoon ja auttaa meitä näkemään jotain sellaista, mitä emme ole aiemmin osanneet ehkä edes katsoa, Jakovaara valottaa.

Laskentatoimen ja etenkin strategisen investointipäätöksenteon kirjallisuudessa tunnekokemusten ja tunneprosessien tutkimus on jäänyt vähäiseksi.

– Jos tunteista ylipäänsä on puhuttu, on ne useimmiten tuotu esiin järkevää, eli rationaalista, päätöksentekoa haittaavana tekijänä. Näin ollen tunteiden merkitystä päätöksenteossa on joko väheksytty tai niiden vaikutus on tietoisesti haluttu pitää mahdollisimman vähäisenä, Jakovaara kertoo.

Tunteilla on erilaisia rooleja päätöksenteossa

Tutkimus osoittaa, että toimivat tunneprosessit ovat järkevän päätöksenteon elintärkeä edellytys. Lisäksi tutkimus havainnollistaa yritysjohdon käytännön kokemuksista kerätyllä aineistolla, että tunteilla on erilaisia tärkeitä ja sisäänrakennettuja rooleja strategisessa investointipäätöksenteossa, kuten päätöksenteon mahdollistaminen epävarmuuden vallitessa ja jatkuvan oppimisen varmistaminen kokemuspohjaista tietoa hyödyntämällä. Tutkimuksessa tunnistettiin tunteille yhteensä 12 erilaista roolia, joita ovat esimerkiksi sisäinen kompassi, päätöksenteon mahdollistaja, kehotus toimintaan ja oppimiskeino.

– Tunteet ovat siis mukana jokaisessa päätöksessä, halusimme tai emme. – Koska tunnekokemukset ja tunneprosessit ovat universaali ilmiö ihmisillä, voidaan tutkimuksen keskeisistä tuloksista tehdä laajempiakin johtopäätöksiä. Ymmärtämällä mitä tunteet ovat, mistä ne tulevat ja miten ne meihin vaikuttavat, voimme tunnistaa ja tulkita tunneprosessien tuottamaa tietoa älykkäämmin päätöksenteossamme ja toiminnassamme, Jakovaara kiteyttää.

Väitöstutkimus tarjoaa yritysjohdolle nykytieteen keinoin käytännön työkaluja tunneälykkääseen päätöksentekoon ja toimintaan.

Katso myös

juoko kissa

Juoko kissasi tarpeeksi vettä

Nesteytys on tärkeää, myös kissoille. Kissa on alun perin aavikkoeläin, joka sai tarvitsemansa nesteen ruoasta. …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x