Uutisotsikot

Ajankohtaista

Koiran kanssa turvallisesti kesälläkin

Kesälomilla myös koirien kanssa ulkoillaan ja liikutaan enemmän. Matkustaessa ja koiran kanssa lenkkeillessä tuleekin huomioida koiran hyvinvointi sekä kesäiset vaarat kuten esimerkiksi kyynpuremat, ampiaisen pistot ja myrkyllinen sinilevä. Koiran kanssa …

Lue lisää »

Juoko kissasi tarpeeksi vettä

juoko kissa

Nesteytys on tärkeää, myös kissoille. Kissa on alun perin aavikkoeläin, joka sai tarvitsemansa nesteen ruoasta. Kissat joivat vain harvoin ja juomattomuus on periytynyt osittain myös nykykissoille. Riittävä vedenjuonti on tärkeää …

Lue lisää »

Amfetamiinin käyttö lisääntynyt edelleen pääkaupunkiseudulla

Amfetamiinin käyttömäärät ovat nousseet pääkaupunkiseudulla tänä vuonna ennätyslukemiin. Samalla huumerattijuopumusepäilyjen määrä on ylittänyt ensimmäistä kertaa alkoholirattijuopumusepäilyjen määrän, selviää käynnissä olevien THL:n jätevesitutkimusten lähes reaaliaikaisista tuloksista. Maaliskuun puolivälin jälkeen amfetamiinin käyttö …

Lue lisää »

Henkilötunnusta ei saa käyttää laskuissa

Tietosuojavaltuutettu on määrännyt muuttamaan käytäntöä, jossa henkilötunnusta on käytetty laskuissa asiakkaiden identifiointiin. Asiakkaille osoitettuihin laskuihin on merkitty laskun saajan nimen lisäksi henkilötunnus. Asiakkaiden yksilöintiin voidaan tämän sijaan käyttää esimerkiksi erilaisia …

Lue lisää »

Kasvosuojus ei suojaa hengitystieinfektiolta

Sosiaali- ja terveysministeriön selvitys sisältää katsauksen aiheeseen liittyvästä tutkimusnäytöstä, kansainvälisten terveysjärjestöjen suositukset ja yhteenvedon eräiden muiden maiden linjauksista. Näiden perusteella selvityksessä on esitetty johtopäätökset siitä, voidaanko kasvosuojuksilla estää epidemian leviämistä.   …

Lue lisää »

KHO ja KKO: Vahva oikeusvaltio kantaa yli kriisiajan

Korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden presidentit korostavat, että Suomessa tuomioistuimiin voi luottaa ja oikeusvaltio toimii poikkeusoloista huolimatta. Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila koko maailmassa tuottaa väistämättä lieveilmiöitä, jotka näkyvät myös tuomioistuinten toiminnassa. …

Lue lisää »

Sosiaali- ja terveysministeriö ohjeistaa ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköitä

Sosiaali- ja terveysministeriön ohje kunnille ja toimintayksiköille koronavirustilanteessa korostaa asianmukaista toimintaa, tartuntoja ehkäiseviä toimintakäytänteitä ja sairastuneiden hoitotoimenpiteitä ympärivuorokautisissa asumispalveluyksiköissä. Ohjeita sovelletaan sosiaalihuollon toimintayksiköissä, jotka tarjoavat ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa ja …

Lue lisää »