Uutisotsikot

Ajankohtaista

Onko leipä ongelmajätettä vai hyvää ravintoa?

Ruokahävikkikeskustelu keskittyy usein kuluttajan rooliin ja voi olla hyvinkin syyllistävää. Ruokahävikkiä syntyy kuitenkin kaikissa ruokaketjun vaiheissa. Järjestelmällisesti toimivilla ja vastuullisuutta tavoittelevilla kaupoilla voi kuitenkin olla kuluttajia paremmat edellytykset hävikin vähentämiseksi. …

Lue lisää »

Eriytymiskehitys jakaa Suomen kuntia

Kuntien eriytyminen näkyy väestökehityksessä, taloudessa, rahoituksessa, palveluiden ja henkilöstön saatavuudessa, sekä elinkeinorakenteissa ja demokratian toteutumisessa. Tämä heijastuu myös monien kuntien edellytyksiin hoitaa lakisääteisiä tehtäviä. Pienenevät ikäluokat, kunta-alan voimakas eläköityminen, osaavan …

Lue lisää »

Sairaus- ja muiden päivärahojen perusteena on nyt vuositulo

Sairausvakuutuslaki on muuttunut vuoden alusta. Nyt päivärahat määräytyvät edeltävän 12 kuukauden tulojen mukaan, eikä verotustietojen tai työnantajan ilmoittaman kuuden kuukauden tulojen mukaan. Tulorekisteritiedot määräävät vanhempainpäivärahojen, erityishoitorahan, sairauspäivärahojen ja kuntoutusrahan euromäärän. …

Lue lisää »

korkeakoulutetut hyvällä osaamisella työelämään

Koulutusalojen tuottama osaaminen vastaa hyvin työelämän tarpeita. Jatkuvan oppimisen tarpeet haastavat korkeakouluja kehittämään uusia toimintamalleja sekä sisältöjä yhteistyössä työelämän kanssa. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on tarkastellut arvioinnissa koulutusalojen vahvuuksia ja …

Lue lisää »

Sote-uudistusta käsittelevä verkkosivusto avattu

Soteuudistus.fi kokoaa sote-uudistukseen liittyvän tiedon yhteen paikkaan. Sivustolla esitellään uudistuksen kokonaisuutta ja sen etenemistä. Sivusto on uudistuksen tärkein asiantuntijaviestinnän kanava. Sote-uudistuksessa nykyisin kuntien vastuulla oleva sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen …

Lue lisää »

Kirjoittaminen eri menetelmillä vaikuttaa muistamiseen

Kolme eri kirjoitusmenetelmää – kirjoittaminen käsin, tietokoneen näppäimistöllä ja iPadin tai älypuhelimen kosketusnäytön näppäimistöllä – vaikuttavat eri tavoin kirjoitettujen tekstien muistamiseen. Lasten, nuorten ja aikuisten yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa tehdyt tutkimukset osoittivat, …

Lue lisää »

Erityisruokavalioon sopiva jouluruoka

Useimmat ruokaohjeet on helppo muuntaa kaikille sopivaksi. Vaihtoehtoja ohjeisiin on myös perinteisissä jouluruuissa. Kookosmaidosta tehty joulupuuro sopii niin maitoallergiselle kuin vegaanille, viljoja ja gluteenia välttäville voi tehdä lanttulaatikon ja piparkakut …

Lue lisää »

Opiskelijat haluaisivat liikkua enemmän

Opiskelijoista 75 prosenttia haluaisi liikkua nykyistä enemmän. Liikunnan esteiksi opiskelijat kertoivat useimmin ajan puutteen ja sopivien paikkojen liian kaukainen sijainti. Vain yhdeksän prosenttia opiskelijoista kertoi, ettei pidä liikunnasta tai liikkumisesta. …

Lue lisää »

Uusiutuvan energian kokonaiskulutus kasvanut

Uusiutuvan energian osuus energian kokonaiskulutuksesta ylitti viime vuonna fossiilisen tuontipolttoaineiden osuuden. Päästöoikeuden hinnan nousu edistää uusiutuvan energian investointeja ja käyttöä samalla kun teknologinen kehitys parantaa tuulivoimainvestointien kannattavuutta. Uusiutuvan energian osuus …

Lue lisää »