sunnuntai , huhtikuu 5 2020
Uutisotsikot

Ajankohtaista

Tietosuojavaltuutetun toimisto: anonyymien tietojen julkaisemiseen ei sovelleta tietosuojalainsäädäntöä

Tietosuojavaltuutetun toimisto on koonnut verkkosivuilleen vastauksia yleisimpiin kysymyksiin tietosuojasta ja koronavirustilanteesta. Kysymykset koskevat muun muassa koronavirustilastojen esittämistä, terveystiedon määritelmää ja työnantajan vaitiolovelvollisuutta. Tietosuojavaltuutetulta on kysytty muun muassa sitä, estääkö tietosuojalainsäädäntö …

Lue lisää »

Sairaana ei kannata mennä apteekkiin

Flunssaoireista kärsivien ei pidä mennä itse apteekkiin, jotta muut asiakkaat ja apteekin henkilökunta välttyvät mahdolliselta koronavirustartunnalta. Kannattaa pyytää läheistään hoitamaan apteekkiasiointi puolestaan tai käyttää verkkoapteekkeja. Sama koskee ikääntyneitä ja perussairauksia …

Lue lisää »

Suomen rajaliikennettä ja matkustamista aletaan rajoittaa

Suomen rajaliikennettä aletaan rajoittaa torstaista 19.3. alkaen hallituksen päätöksen mukaisesti. Rajanylityspaikkoja suljetaan ja sisärajatarkastukset tulevat voimaan. Poliisi valvoo koronaviruksen takia asetettuja kokoontumisrajoituksia voimavarojensa puitteissa ja antaa tarvittaessa virka-apua muille viranomaisille. …

Lue lisää »

Lääkkeiden hamstraus on tarpeetonta

Lääkkeiden hamstraamisen seurauksena apteekkien lääkevarastot saattavat olla joidenkin lääkevalmisteiden osalta hetkellisesti lopussa. Kipu- ja kuumelääkkeiden saatavuus ei kuitenkaan ole uhattuna. Lääketukkukaupoissa on kipu- ja kuumelääkkeitä yli puolen vuoden normaalikulutusta vastaavat …

Lue lisää »

Tietosuoja ja koronaviruksen leviämisen hillitseminen

Julkiset ja yksityiset organisaatiot ovat ryhtyneet toimenpiteisiin koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi ja vaikutusten lieventämiseksi. Osaan toimenpiteistä voi liittyä henkilötietoja, jolloin lainsäädäntö on huomioitava henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojalainsäädäntö ei estä kansanterveyteen liittyviä toimia …

Lue lisää »

Koronavirus muuttaa työn tekemisen tapoja

Koronan kaltaiset epidemiat pakottavat yritykset kehittämään teknologiavälitteistä työskentelyä. Myös asiantuntijoiden tekemä keikkatyö yleistyy, sillä työelämän nopea muutos edellyttää osaamisen jatkuvaa kehittämistä. Jatkossa erityisesti asiantuntijatyössä työt jakaantuvat entistä useammin ns. 80­-20-mallin …

Lue lisää »

Onko leipä ongelmajätettä vai hyvää ravintoa?

Ruokahävikkikeskustelu keskittyy usein kuluttajan rooliin ja voi olla hyvinkin syyllistävää. Ruokahävikkiä syntyy kuitenkin kaikissa ruokaketjun vaiheissa. Järjestelmällisesti toimivilla ja vastuullisuutta tavoittelevilla kaupoilla voi kuitenkin olla kuluttajia paremmat edellytykset hävikin vähentämiseksi. …

Lue lisää »

Eriytymiskehitys jakaa Suomen kuntia

Kuntien eriytyminen näkyy väestökehityksessä, taloudessa, rahoituksessa, palveluiden ja henkilöstön saatavuudessa, sekä elinkeinorakenteissa ja demokratian toteutumisessa. Tämä heijastuu myös monien kuntien edellytyksiin hoitaa lakisääteisiä tehtäviä. Pienenevät ikäluokat, kunta-alan voimakas eläköityminen, osaavan …

Lue lisää »

Sairaus- ja muiden päivärahojen perusteena on nyt vuositulo

Sairausvakuutuslaki on muuttunut vuoden alusta. Nyt päivärahat määräytyvät edeltävän 12 kuukauden tulojen mukaan, eikä verotustietojen tai työnantajan ilmoittaman kuuden kuukauden tulojen mukaan. Tulorekisteritiedot määräävät vanhempainpäivärahojen, erityishoitorahan, sairauspäivärahojen ja kuntoutusrahan euromäärän. …

Lue lisää »