Perusterveydenhuollon palvelut ovat tasalaatuisia

Julkisten ja yksityisten terveysasemien palvelut ovat tasalaatuisia ja hyviä. Asiakkaat eivät edes aina tienneet käyttivätkö he yksityiselle ulkoistettua vai julkisen palveluntuottajan tarjoamaa terveyspalvelua, kertoo väitöstutkimus.

HTM Jaakko Hallilan sosiaali- ja terveyshallintotieteen väitöstutkimuksessa tarkasteltiin perusterveydenhuollon palveluita neljällä suomalaispaikkakunnalla Alavudella, Alajärvellä, Orimattilassa ja Hollolassa.

Yksityisille terveysasemille ulkoistetut ja julkisten terveysasemien palvelut ovat asiakkaiden mielestä tasalaatuisia. Kunnat eivät kuitenkaan pysty euromääräisesti arvioimaan, millaisia näkymättömiä kustannuksia terveyspalveluiden julkiseen tuottamiseen tai ulkoistamiseen liittyy.

– Palvelut ylittivät asiakkaiden ennakko-odotukset. Lähtökohtaisesti ennakko-odotukset yksityisiä terveyspalveluita kohtaan olivat hieman julkisia korkeammalla. Julkiset palvelut sen sijaan ylittivät ennakko-odotukset vielä yksityisiä selvemmin, kertoo Hallila.

Tutkimuspaikkakunnista Alavudella ja Orimattilassa oli käytössään yksityinen palveluntuottaja, Alavudella Kuusiolinna ja Orimattilassa Attendo. Alajärvellä käytössä oli isäntäkuntamalli, jossa palveluntuottajana oli Järvi-Pohjanmaan perusturva, kun taas Hollolassa palvelut tuotti Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä. Asiakkailta kysyttiin palveluista sekä ennen asiointia ja asioinnin jälkeen.

Kilpailuttamis- ja muiden transaktiokustannusten arviointi vaikeaa

Väitöstutkimuksen teoreettisena oletuksena oli, että terveyspalvelut tulisi järjestää joko omana tuotantona tai yksityiseltä sektorilta hankittuna sen mukaisesti, mikä kulloinkin on edullisempaa. Yksityistämiseen päätyneet kunnat olivatkin tätä tavoitelleet. Esimerkiksi Alavudella ulkoistuksessa tavoitteena oli kustannusten nousun pysäyttäminen ja Orimattilassa hoitohenkilökunnan rekrytoinnin onnistuminen.

Tutkimuksessa nousi esiin, että näiden näkyvien kustannusten lisäksi yksityisiin ja julkisiin palveluihin liittyy näkymättömiä vaihdannan välillisiä kustannuksia eli transaktiokustannuksia. Näitä näkymättömiä kustannuksia syntyy palvelun tuottajan etsimisestä, kilpailutuksesta, sopimuksen tekemisestä, tuottajan valvomisesta sekä tulosten mittaamisesta.

– Kunnat ja kuntayhtymät olivat kiinnostuneita arvioimaan transaktiokustannuksia, mutta työkaluja arviointiin ei ole omasta takaa. Keskeisenä nousikin esiin, että ei pystytty arvioimaan reaalisia euromääräisiä transaktiokustannuksia, sanoo Hallila.

Transaktiokustannuksia tai niiden kaltaisia kuluja ei ilmene vain palveluja ulkoistettaessa, vaan niitä on myös julkisissa tuottamismalleissa. Transaktiokustannuksia arvioitiin haastattelemalla päätöksentekijöitä.

– Uuteen tuottamismalliin siirryttäessä kannattaa tehdä suunnittelutyö huolellisesti, sillä liian nopea aikataulu voi tuoda hallinnollisia haasteita ja kustannuksia myöhemmässä vaiheessa.

Transaktioihin liittyvät haasteet tutkimuspaikkakunnilla eivät kuitenkaan näkyneet asiakkaiden kokemina laatuongelmina. Hallila suosittaa, että terveyspalveluiden tuottamisen suunnittelutyöhön ja kilpailutuksiin varattaisiin riittävästi aikaa.

– Kun palveluita tuotetaan riittävän isolle asiakaspohjalle, transaktiokustannukset eivät kohoa yksittäisen kunnan tai kuntalaisen lähtökohdista korkeiksi.

Katso myös

Suojaa lapset – varjo on paras suoja UV-säteilyltä

Lapset tulee suojata liialta auringolta, mikäli he eivät voi olla varjossa. Paras tapa on tarjota …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x