Henkisyys ja politiikka

Usein kysytään mikä puolue oikein Kristallipuolue on. Kuvitellaan, että olemme jonkinmoinen kukkahattuporukka, joka vaalii jotain ihmeellistä tai mystistä. Ei todellakaan, vaikka arvomme ovatkin henkisiä ja liittyy henkisyyteen. Moni kysyy meiltä miten ihmeessä voimme yhdistää henkisyyden ja politiikan. Annanpa teille vastauksen kysymykseenne.

Voiko henkisyyttä ja politiikkaa yhdistää? Yhtä hyvä kysymys on, että voiko henkisyyttä ja arkea yhdistää? Vastaus molempiin onkin, että voi ja henkisyys kuuluu sekä arkeen, että politiikkaan. Siitähän tässä kaikessa onkin kysymys.

Sana politiikka juontuu antiikin kreikan kielen sanasta politikos, ”kansalaisia koskevaa”. Alkuperältään politiikka on käytännön tai teorian vaikuttamista toisiin ihmisiin globaalilla, kansallisella tai yksilöllisellä tasolla. Nykyisessä yleiskielessä sanalla politiikka tarkoitetaan usein johonkin tiettyyn kokonaisnäkemykseen tai aatteeseen pohjautuvaa toimintaa.

(Lähde: wikipedia)

Henkisyys

Mitä henkisyys on? Onko se jotain huru-ukkojen tekemää palvontaa munkkien kanssa vuorilla vai mitä se on? Moni saattaa liittää henkisyyden uskontoihin, mitä se ei ole. On monenlaisia määritelmiä henkisyyteen ja meillä kaikilla on aivan oma määritelmänsä siihen. Me kaikki olemme henkisiä olentoja, halusimmepa sitä tai emme. Suurin osa ihmisistä ei välttämättä tiedosta tätä.

Henkisyydessä ei ole olemassa vain yhtä totuutta. Meillä kaikilla on oma totuutemme, jotka todellisuudessa ovat loppupeleissä vain ja ainoastaan mielipiteitämme. Voimme vapautuneesti olla omassa tietoisuudessamme- totuudessamme, eikä meidän tarvitse todistella kenellekään mitään. Ainut totuus-tietoisuus, mitä on olemassa, on rakkaus, pyyteetön rakkaus. Rakkauteen taas kuuluu totuus mitä muilla on, joka ilmenee muiden mielipiteinä. Kukaan ei ole toista tärkeämpi tai parempi, kaikki ovat yhtä tärkeitä, rakkaita ja pyhiä. Onko politiikassa näin ollut koskaan? Tuntuu, että politiikka on enemmänkin määritelty erimielisyyksinä kansalaisten asioista.

Henkisyys on siis tunteita, niiden käsittelemistä sekä ymmärtämistä. Henkisyys on anteeksiantoa, rakkautta, välittämistä, kiitollisuutta, iloa, kyseenalaistamista, myötätuntoa, empaattisuutta ja erimielisyyttäkin muita kohtaan, mutta myös itseämme kohtaan. Erilaisuus sekä eriävät mielipiteetkin ovat rakkautta, kunnioitusta sekä arvostamista toisia kohtaan. Kun ymmärrämme tämän, voimme ymmärtää myöskin toisten mielipiteitä. Loppujen lopuksi henkisyys on täysin normaalia, mitä meidän pitäisi luonnostaan olla ja kokea.

Koska kaikki on energiaa ja värähtelyä, niin henkisyydessä voimme ymmärtää, hyväksyä ja ottaa huomioon muut ihmiset sekä heidän tunteensa ja mielipiteensä. Kyse on ainoastaan mielipiteistä ja niiden esittämisestä. Voimme valita, teemmekö sen rakkaudella vai pelolla. Pelko saattaa ilmaantua vihana. Voidaankin kysyä, voimmeko viedä asioitamme eteenpäin vihan kautta?

Henkisyys ja politiikka

Henkisyyden ja politiikan (asioihin vaikuttaminen) tulisikin ”kulkea” yhdessä, käsi kädessä. Tarkoittihan sana politiikka ”kansalaisia koskevaa”, joka kuvastaa ihmisten elämää ja siihen vaikuttamista. Henkisyys taas on elämää ja elämä on henkisyyttä.

Nykypolitiikka on mennyt siihen, että on puolueita, joilla on omat aatteensa. He ajavat tiettyjä aatteita omilla toimillaan. Ovatko aatteet kansalaisia koskevia? Aatteet ovat tietyn osan kansaa koskevaa, ei koko kansaa koskevaa. Kun henkisyyden tarkoitus on rakkaus, totuus, toisten välittäminen, kunnioittaminen ja arvostaminen, niin politiikka ja henkisyys pitäisi olla täysin normaalia, liittyen toisiinsa. Tällaista kysymystä ei pitäisi edes esittää.

Henkisyyttä tulisikin katsoa arvojen pohjalta politiikassa. Arvoja tulisikin katsoa ykseyden, rakkauden, yhteenkuuluvuuden, vapauden, hyväksynnän, totuuden ja ilon ja kautta. Nämä mainitut asiat ovat juuri niitä positiivisesti värähtelevää energiaa, jotka vetävät puoleensa samankaltaista. Nämä ovat arvoja, joilla saadaan yhteenkuuluvuutta sekä luottamusta kansalaisten keskuudessa.

Miten Politiikka sekä henkisyys voidaan yhdistää?

Kaikki lähtee ihmisistä. Kaikki lähtee niin poliitikoista (vaikuttaja), äänestäjistä kuin kansalaisistakin. Vaikuttajamme tulisikin olla, jotka ajavat todellisesti yhteistä hyvää, vaikka se saattaisikin poiketa hieman omasta näkemyksestä. Politiikka on perustunut siihen, että valitsemme tietyn aatteen – puolueen. Kun aatetta ajavat ihmiset ovat päässeet päättävään asemaan, niin se oikea sana tai jopa aate ”hukkuu” kaiken joukkoon. On huomattu viime aikoina, kuinka poliitikot ovat ajautuneet riitoihin ja erimielisyyksiin monestakin asiasta keskenään. ihmisten uskottavuus politiikkaan sekä poliitikkoihin on lähes hävinnyt. Niin kuin aiemmin mainitsin, rakkaus on ainut totuus mitä meillä on. Politiikoilla on valtavat lupaukset ennen vaaleja, ja vaalien jälkeen ketään ei juurikaan kiinnosta ”kansalaisia koskevaa” olevat asiat. Unohtuuko todellinen vaikuttaminen ja tilalle astuu itsekkyys, ahneus ja oman edun tavoittelu? Vai onko kyse ainoastaan jo alunperin rikottaviksi tarkoitetuista tyhjistä lupauksista? Onko tämä rakkautta eli totuutta?

Mitä tarvitaan, että henkisyys tulisi osaksi politiikkaa?

Täysin samalla tavoin kuin yrityksetkin, niin politiikkakin toimii. Poliitikot ovat yrityksen ”vetäjiä” tai ”edustajia” ja kansalaiset työntekijöitä, asiakkaita, mutta myös samalla omistajia. Yleensä hyvä johtajuus vaatii ihmisjohtajuutta. Ihmisjohtajuus vaatii taas tunneälyä. Tunneälyssä on kyse erilaisista tunteista. Tunneäly on kyky tunnistaa tunteiden merkitystä ja käyttää näitä tietoja hyväksi ongelmaratkaisuissa ja johtamisessa. Voimme tiedostaa erilaisia tunteita itsessämme ja muissa. Tällöin kykenemme ilmaisemaan tunteitamme oikein sekä hallitsemaan niitä. Lyhyesti sanottuna kykenemme oivaltamaan tunteita rakkaudesta, hyväksymisestä, ymmärtämisestä, kunnioittamisesta sekä arvostamisesta. Kyse on siis henkisyydestä. Kyse on ajattelumaailmasta ja ymmärtämisestä, ei sen vaikeammasta asiasta. Tunneälyn tunnistaminen on useassa yrityksessä sekä politiikassa harvinaista. Kaikki ajavat vain ”aatteitaan” tai tulostavoitteitaan, välittämättä ”kansalaisia koskevasta” asiasta.

Tunteiden tunnistaminen ja käytäntöön ottaminen vaatiikin harjoittelua. Suomi on hyvin korkeakoulutettu maa. Löytyy eri tieteenalojen huippuosaajia. Missä ovat tunneälyn huiput? Kyllä niitäkin on -yritysmaailmassa, mutta onko politiikassa? Tunneälyä on tietoinen valinta sen käyttöönottoon, aivan kuten rakkauden tai pelon välillä tehty valinta. Osalla sitä on toki luonnostaan enemmän kuin toisilla. Sitä voidaan harjoitella ja harjoittaa. Tunneälyä voidaan harjoittaa esim. tietoisella läsnäololla. Meditointi on yksi näistä keinoista.

Tulevaisuus

Kun poliitikot ja politiikka alkaa hyväksymään tunneälyä sekä henkisyyttä toimissaan, kansalaisetkin alkavat huomaamaan politiikan todellista antiikin kreikan sanontaa politikos, ”kansalaisia koskevaa” käytännön vaikuttamista. Niin, kuin itse Master Seppo Tanhua on kirjoittanut sekä luennoinut aiheesta Kulta-aika, niin se on juuri tätä aikakautta, jolloin henkisyys, sekä tietoinen läsnäolo uppoutuu asioiden vaikuttamiseen. Henkisyydestä tulee osa politiikkaa. Kristallipuolueesta tulee osa asioiden vaikuttamista – politiikkaamme.

Tulevaisuuden puolueet ja poliitikot tulevat ymmärtämään, että kaikella elämällä on myös henkinen ulottuvuus. He myöskin näkevät, että sana politiikka häviää ja aletaan vaikuttamaan kansalaisten asioihin ymmärtämisen, hyväksynnän sekä rakkauden kautta.

Kysynkin loppuun, voiko poliittisen puolueen arvot pohjautua rakkauteen, iloon sekä totuuteen? Sen päätätte te rakkaat ihmiset.

Oikein rakkaudellista kevättä, ilon kesää ja omaa totuutta kaikkeen.

www.jannelaakso.fi

Janne Laakso
Latest posts by Janne Laakso (see all)

Katso myös

Eläke on toimeentulotuki

Palkasta pidätettävä eläkemaksu on samanlainen lakisääteinen pidätys kuin verokin. Eläkkeellä olevien eläkkeitä maksavat joka kuukausi …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x