Hoitajien kävelyreittianalyysi paljastaa turhan ajankäytön

Yliopistosairaaloiden vuodeosastojen sairaanhoitajien kävelyreittejä koskeva tutkimus osoittaa, että hoitaja käy vuoron aikana eri huoneissa keskimäärin 105 kertaa. Tutkimus tuo ilmi vuodeosaston hoitajien varsin sirpaleisen työnkuvan.

Tutkimus tuo ilmi vuodeosastojen monimutkaisen hoitajavirran, jota dominoi edestakainen kävelyliikenne eri tilojen välillä. Huonekäyntejä tulee yhden vuodeosaston aamu- ja iltavuorojen aikana 10 hoitajalla yhteensä noin 1 000 käyntiä vuorokaudessa. 72 % kaikista huonekäynneistä kohdistui potilashuoneisiin (33 %), hoitajien kansliaan (28 %) ja lääkehuoneeseen (10 %). Ko. kolmen huonetyypin välinen hoitajavirta muodosti puolet koko hoitajaliikenteestä. Kanslian ja potilashuoneiden välinen edestakainen liikenne oli merkittävin yksittäinen kulkureitti. 8 % huonekäynneistä oli varastokäyntejä.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa toteutettiin hoitajien kävelyreittianalyysit älypuhelinsovelluksella ja kerättiin yli 25 000 huonekäynnin data. Sen tulosten seurauksena selvitettiin edelleen hoitajien kansliatyöajan jakautumista ja PC-työtä tarkemmin. Hoitajien työajasta 41 % kului kansliatyöhön. Kansliatyöstä suurin osa kului PC-työhön (potilastiedon kirjaaminen, tiedon tarkistaminen ja etsiminen), jonka osuus hoitajien koko työajasta oli 30 %. Hoitajan PC-työlle oli ominaista jatkuva ”hyppely” eri tietojärjestelmänäkymien välillä.

Sairaalat ovat kehittäneet kävelyreittianalyysien perusteella parempia työmenetelmiä, suunnitelleet uusia vuodeosastoja, uudistaneet vanhoja vuodeosastoja ja kehittäneet potilastietojärjestelmiä.

Välitöntä hoitotyöaikaa olisi lisättävä

Olisi tarpeen edelleen kehittää hoitajien työnjärjestelyä. Toisaalta potilas- ym. tietojärjestelmiin satsataan paljon.

SKA-Research Oy on kehittänyt hoitajien kävelyreittien analyysimenetelmän. Yritys toteutti useissa yliopistosairaaloiden suunnittelu- ja kehittämishankkeissa hoitajien kävelyreittianalyysejä niin perinteisesti havainnoimalla kuin älypuhelimeen perustuvalla internet-of-things -ratkaisulla (IoT). Havainnointi ja IoT-ratkaisu antoivat samansuuntaiset tulokset. Hoitajien kävelyreittejä on aikaisemmin tutkittu erittäin heikosti, vaikka hoitajaliikenne kuuluu vuodeosaston ydinprosesseihin.

– Vuodeosastohoitajien työssä yhdistyvät harvinaislaatuisesti vaativa tietotyö ja empaattinen potilaan kohtaaminen. Tällaisessa tietotyössä meidän tulisi nykyistä enemmän kysyä ”mikä työ tehdään ja mikä työ jätetään kokonaan pois?” – Tänä päivänä mm. potilastietojärjestelmien kehittämisessä haetaan liikaa vastauksia ”miten työ tehdään?” -kysymykseen.

Hoitotyötä tekeviä sairaanhoitajia olisi kuultava ja heidän vaikutusmahdollisuuksiansa työn sisältöön tulisi lisätä. Uusia tehtäviä on vähitellen sälytetty hoitajille arvioimatta niiden vaikutusta hoitotyön kokonaisuuteen ja siten esim. tietojärjestelmätyö ja kävely on lisääntynyt. Niinpä mm. turha kirjaaminen pitäisi ensin tunnistaa ja sitten jättää se kokonaan pois. Ei-hoidollisia töitä puolestaan pitää siirtää pois sairaanhoitajilta, kertoo SKA-Research Oy:n Sauli Karvonen.

– Ongelmana meillä on se, että kehittämisestä huolimatta ei yleensä mitata sitä, miten uudistukset vaikuttavat hoitajaliikenteeseen ja välittömän hoitotyöajan osuuteen kokonaistyöajasta. Välittömän hoitotyöajan tulisi kasvaa mutta näin ei näytä tapahtuneen. Pieni välittömän hoitotyöajan osuus ja hoitajapula on kestämätön yhdistelmä, jatkaa Karvonen.

Tutkimuksessa oli mukana osastoja tai yksi osasto seuraavista sairaaloista: Oulun yliopistollinen sairaala, Kuopion yliopistollinen sairaala, Tekonivelsairaala Coxa, TAYS Sydänsairaala, Tampereen yliopistollinen sairaala, Turun yliopistollinen sairaala, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri (Siun sote)”

Esimerkkikuvaaja kahden sairaanhoitajan kävelyreiteistä eri huoneiden välillä yhdessä vuorossa yliopistosairaalan lastenkirurgian vuodeosastolla. Hoitajat kävivät 18 eri huoneessa; yht. 86 kulkureittiä ja 224 siirtymistä huoneiden välillä; sairaanhoitajien kävelymatkat vuoroissa olivat 3,6 km ja 4,4 km.

Katso myös

Onko koirasi ilmoitettu rekisteriin?

Koirien tunnistusmerkintä ja rekisteröinti ovat olleet pakollisia tammikuusta 2023 alkaen. Jos koiran haltija ei ole …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
1 Kommentti
Vanhimmat
Uusimmat Eniten ääniä saaneet
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
Huoltomies
Huoltomies
1 year ago

Ei ne mitään kävele. Istuvat aina kahviossa

1
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x