Virkamiesten ja julkishallinnon pitää olla vastuussa tekemisistään

Suomessa tarvitaan edelleen virkamiehiin henkilökohtaisesti kohdentuvaa virkavastuuta. Täsmällisempiä toimintavelvoitteita kehittämällä virkavastuu saadaan pitkälti vastaamaan myös automatisoituvan ja monitoimijaisen modernin hallinnon haasteisiin. Myös julkisyhteisön vastuuta on kehitettävä. Ilman näitä vastuu-ulottuvuuksia kansalaisten luottamusta julkishallintoon ei voida turvata.

Virkavastuu vahvistaa kansalaisten luottamusta julkishallintoon, julkisen vallan käyttöön ja hallinnon lainalaisuuteen. Tästä syystä vastuun tehokkuus ja vastuullisen tahon osoittaminen on tärkeää, jos julkishallinnossa toimitaan lainvastaisesti tai tehdään virheitä.

Modernissa julkishallinnossa virkamiehen tulisi olla vastuussa vain niistä virheistä ja lainvastaisuuksista, joihin hän pystyy vaikuttamaan. Tulevaisuuden muutokset voivat haastaa tämän lähtökohdan. Julkishallinnon toimintaympäristö muuttuu automaation, yksityistämisen ja ulkoistamisen sekä kansainvälistymisen myötä.

Täsmälliset velvoitteet ja asiakasnäkökulma ovat vastuujärjestelmän avaimia

Julkishallinnon vastuujärjestelmää on kehitettävä kokonaisuutena, jossa virkamiesten henkilökohtaisen virkavastuun rinnalla kehitetään julkisyhteisön vastuuta. Näin voidaan toteuttaa järjestelmä, joka on oikeudenmukainen virkamiesten näkökulmasta, ja huomioi myös asiakasnäkökulman viranomaistoiminnassa.

Julkisyhteisön vastuun tehostamisessa on kyse esimerkiksi yhteisösakon soveltamisalan laajentamisesta tai julkisyhteisölle kohdennettujen hallinnollisten seuraamusten kehittämisestä.

Virkamiehiin henkilökohtaisesti kohdentuvan virkavastuun osalta moderni julkishallinto näyttäisi edellyttävän täsmällisempiä ja siten ennakoitavampia toimintavelvoitteita. Tämä mahdollistaa esimerkiksi vastuun kohdentamisen automaatiossa.

Myös toimintaympäristön puutteet voivat lisätä virkamiesten virheitä. Riittävistä resursseista ja täydennyskoulutuksesta olisi huolehdittava, jotta virheet voidaan välttää. Organisaation johdon ja esimiesasemassa toimivien vastuun täsmentämisellä voitaisiin edistää organisaatiokulttuuria, jossa lainvastaisuuksiin reagoidaan tehokkaasti, selviää Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusta: ”Modernissa julkishallinnossa on kehitettävä virkavastuun ohella julkisyhteisön vastuuta”.

Katso myös

Kärajäoikeuksien lautamiehet valitaan poliittisin perustein

Kunnanvaltuusto valitsee lautamiehet valtuuston toimikauden ajaksi. Vaihtoehtona nykyiselle harkitaan, että Tuomioistuinvirasto tai tuomioistuimet julistaisivat lautamiestehtävät …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x