Helsingin poliisiin eläinsuojelutapauksien yksikkö

Helsingin poliisilaitos perustaa ensimmäisenä Suomessa eläimiin liittyvien rikosten tutkintaryhmän, joka tutkii Helsingissä tapahtuneet eläimiin liittyvät rikokset. Tapahtuneiden rikosten esitutkinnan ohella ryhmän tehtävänä on myös ennalta estää rikoksia, kehittää eläinsuojelutapauksiin liittyviä prosesseja sekä tiedottaa eläinten hyvinvointiin vaikuttavista asioista Helsingin alueella.

– Ryhmä tekee tiivistä yhteistyötä sekä valvontaeläinlääkäreiden että muiden sidosryhmien, kuten eläinsuojelujärjestöjen kanssa. Ei sovi unohtaa myöskään muuta viranomaisyhteistyötä tai poliisin sisäistä yhteistyötä. Eläimiin liittyvien rikosten tutkintaryhmä on yhteyspiste, johon eri yhteistyötahot voivat ottaa yhteyttä, kun tarvitsevat poliisin asiantuntemusta eläimiin liittyvissä asioissa, sanoo Helsingin poliisilaitoksen Rikostutkintayksikön johtaja, rikosylitarkastaja Jonna Turunen.

Tapausten keskittäminen ryhmälle, jonka jäsenillä on erityisosaamista eläimiin liittyvien rikosten tutkinnasta, tehostaa tutkintaprosessia ja vapauttaa muiden ryhmien aikaa muiden rikosasioiden tutkintaan. Eläimiin liittyviin rikoksiin keskittyvän tutkintaryhmän tutkinnanjohtajana toimii rikoskomisario Anne Hietala.

Poliisi on yksi eläinsuojeluviranomaisista, joten eläinten suojelu valvontaviranomaisen roolissa on yksi poliisin tehtävistä. Tämän lisäksi poliisilla on esitutkintaviranomaisen rooli, jolloin poliisin vastuulla on tutkia epäillyt eläinsuojelurikokset ja saattaa ne syyteharkintaan.

Eläintapauksiin liittyy usein myös muuta rikollisuutta, esimerkiksi talous- ja verorikoksia. Monesti eläimen kaltoinkohtelijalla on myös muita elämän hallinnan ongelmia, kuten sosiaalisia ongelmia tai päihde- ja mielenterveysongelmia.

– Pyrimme moniammatillisella yhteistyöllä reagoimaan henkilön tai henkilöiden tilanteeseen kokonaisuutena. Poliisilla on tosielämän esimerkkejä siitä, miten esimerkiksi vakavasta päihdeongelmasta kärsinyt ihminen on havahtunut elämänsä ongelmiin siinä vaiheessa, kun hänelle tärkeät eläimet on otettu laiminlyöntien vuoksi viranomaisen haltuun. Ihminen on siinä vaiheessa ryhdistäytynyt ja saanut elämänsä tasapainoon ja siten myös lemmikit takaisin itselleen, kertoo rikoskomisario Anne Hietala.

Uusi tutkintaryhmä rohkaisee ihmisiä ottamaan yhteyttä, jos herää epäilys eläimen kaltoinkohtelusta. Ilmoituksen voi tehdä henkilökohtaisesti Helsingin poliisilaitoksella tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen elainsuojelurikokset.helsinki@poliisi.fi. Akuuteissa tilanteissa tulee soittaa hätänumeroon 112.

SEY kiittää Helsingin poliisia

– SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ottaa ilolla vastaan uutisen eläimiin keskittyvän tutkintaryhmän perustamisesta. SEY on jo pitkään tuonut esiin tarvetta saada Suomeen eläinsuojelutapauksiin erikoistuneita poliiseja ja syyttäjiä. Se on edellytys sille, että eläinsuojelutapaukset saadaan asianmukaisesti tutkittua ja tuomittua. Helsingin poliisin on nyt tehnyt kiitettävän aloitteen, sanoo SEYn toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati Pulli.

– Koko eläinsuojelurikosten oikeusprosessi vaatii terävöittämistä, jotta lakia rikkovat saadaan tehokkaammin edesvastuuseen. Helsingin eläinsuojelupoliisiyksikön perustaminen on erinomainen askel kohti parempaa eläinten suojelua. Toiveenamme on, että toimintamalli laajenee ripeässä tahdissa koko maahan, sanoo Pulli.

Katso myös

juoko kissa

Juoko kissasi tarpeeksi vettä

Nesteytys on tärkeää, myös kissoille. Kissa on alun perin aavikkoeläin, joka sai tarvitsemansa nesteen ruoasta. …