Puolueeton lääketieteellinen lausunto on tarpeen riidoissa

Korkein oikeus (KKO) ja oikeusministeri Antti Häkkänen ovat viime aikoina nostaneet esiin tärkeän asian sosiaalivakuutusta koskevien etuudenhakijoiden oikeusturvasta. Etuuksia ja korvauksia koskevissa riitatapauksissa on kiistan käsittelyä varten vaikeaa saada ulkopuolisen puolueettoman tahon antamia lääketieteellisiä asiantuntijalausuntoja.

Vakuutus- ja työeläkeyhtiöitä edustava Finanssiala ry (FA) kannattaa ministerin ja KKO:n tavoitetta ja että asia saataisiin pikaisesti kuntoon. FA:n mukaan asiantuntijalausuntojen laadinnassa on otettava huomioon kaikkien etuuskiistoja käsittelevien tuomioistuinten ja muutoksenhakuelinten tarpeet.

FA:n johtavan lakimiehen Piritta Poikosen mielestä korkein oikeus puuttuu tärkeään asiaan, mutta ongelma on laajempi kuin vain KKO:ssa käsiteltävissä työtapaturma- ja ammattitautiasioissa. Sama tilanne on muissakin tuomioistuimissa ja vakuutuslajeissa.

”Nykytilanne on hankala, kun millään taholla ei ole lakiin perustuvaa velvollisuutta antaa lausuntoja. Käytäntö on osoittanut, että vapaaehtoiselta pohjalta lausuntojen anto ei toimi riittävällä tavalla. Paras tapa varmistaa asian toimivuus on kirjata se lainsäädäntöön ja huolehtia sen jälkeen riittävästä resursoinnista”, Poikonen toteaa.

”Riittävän resurssoinnin tarve on sama kaikissa muutoksenhakukanavissa ja kiistoja käsittelevissä tuomioistuimissa, koskeepa etuus tai korvaus sitten työkyvyttömyyttä, tapaturmaa ja liikenteessä saatua vammaa”, Poikonen jatkaa.

Aiemmin vakuutuslääketieteeseen liittyviä puolueettomia lausuntoja antoi sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira, sittemmin sairaanhoitopiirit. Molemmat tahot ovat vedonneet resurssipulaan ja lausuntoja on tällä hetkellä vaikea saada.

Katso myös

juoko kissa

Juoko kissasi tarpeeksi vettä

Nesteytys on tärkeää, myös kissoille. Kissa on alun perin aavikkoeläin, joka sai tarvitsemansa nesteen ruoasta. …