Peitot kielletään vauvoilta?

EU:ssa ollaan luomassa standardeja lasten peittojen, unipussien ja pinnasänkyjen reunasuojusten turvallisuusvaatimuksista. Osassa EU-maita katsotaan peiton aiheuttavan tukehtumisriskin ja sen perusteella peitot halutaan kieltää alle yhdeksän kuukautta vanhoilta vauvoilta. Suomi yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa pitää vapaaehtoista varoitusmerkintää mahdollisesta tukehtumisriskistä riittävänä turvallisuustoimenpiteenä.

Pohjoismaat ovat käyneet läpi maakohtaiset tilastot vauvoille nukkuessa sattuneista onnettomuuksista ja niiden syistä. Niiden valossa ei ole mitään todisteita siitä, että vauvojen peitot aiheuttavat tukehtumisen vaaraa.

– Tilastoista ei ole löytynyt yhtään onnettomuutta, jonka olisi aiheuttanut peitto. Mielestämme peittoihin ehdotettu vapaaehtoinen varoitusmerkintä mahdollisesta tukehtumisriskistä on riittävä turvallisuustoimenpide, sanoo Satu Nissi-Rantakömi Suomen Tekstiili & Muoti ry:stä.

Pienillä lapsilla käytetään unipusseja, joiden kuitenkin tiedetään aiheuttaneen lapsille tukehtumisonnettomuuksia.

– Keski-Euroopan edustajat ajavat vahvasti peittokieltoa. Syynä tähän voi olla vahva unipussien valmistajien intressi. Tämä on esimerkki ylisääntelystä, jolle ei ole perustetta tai realistista tarvetta, kertoo Suomen Tekstiili & Muoti ry:n toimitusjohtaja Anna-Kaisa Auvinen.

Standardia koskeva työryhmä työskentelee tavoitteenaan saada standardin alkuvuodesta toiselle lausuntokierrokselle.

Standardointityöhön osallistuu Suomen Tekstiili ja Muoti ry:n yhteydessä toimiva TEVASTA ry, joka hoitaa tekstiili-, vaatetus-, nahka- ja kenkäalan standardisointia Suomessa. TEVASTAn koordinoimaan standardointityöhön ovat osallistuneet alan keskeiset yritykset sekä Tullilaboratorio ja TUKES.

Vaikka standardit ovat vapaaehtoisia, on EU-mandaatilla lainsäädännön tueksi laadittuja standardeja käytännössä syytä noudattaa, koska viranomaiset käyttävät niitä arvioidessaan tuoteturvallisuuden vaatimustenmukaisuutta