Opetusministeri Li Andersson. (Kuva: Laura Kotila, valtioneuvoston kanslia.)

OECD suosittelee Suomea kehittämään jatkuvaa oppimista

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD suosittelee, että Suomi monipuolistaisi aikuiskoulutuksen tarjontaa, lisäisi sen vastaavuutta työelämän tarpeisiin ja ohjaisi taloudellisilla kannusteilla ihmisiä päivittämään osaamistaan. Erityisesti perustaidoiltaan heikompien aikuisten tavoittamista ja ohjausta tulisi kehittää.

OECD esittää Suomelle suosituksia toimista, jotka helpottavat sopeutumista työelämän muutoksiin ja varmistavat, että jokainen voi elämänsä ja työuransa aikana opetella uutta tarpeen mukaan. Nykyinen järjestelmä ei vastaa lisä- tai uudelleenkoulutuksen tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla. Järjestelmä ei myöskään ohjaa koulutusta tai kannusteita niitä eniten tarvitseville. Osaaminen kasautuu voimakkaasti ja osaamiskuilu syvenee työuran aikana.

Ikärakenteen muutos ja koulutustason nousun taittuminen aiheuttavat huolta osaavan työvoiman saatavuudesta. OECD:n arvion mukaan on välttämätöntä tarjota kohdennettua tukea aikuisille, joilla on heikot perustaidot. Suomessa pitäisi kehittää jatkuvaa oppimista kokonaisuutena ja huomioida yhteys koulutusjärjestelmän ja sosiaaliturvan kehittämisessä.

– Oikeus ja aito mahdollisuus päivittää omaa osaamista läpi elämän on paras vakuutus työttömyyttä vastaan ja välttämättömyys korkean työllisyyden luomiseksi. On myös tärkeää, että jatkuva oppiminen ei jää ainoastaan korkeakoulutettujen etuoikeudeksi, vaan sen pariin löydetään kaikilla koulutustaustoilla. Siksi olemme käynnistäneet jatkuvan oppimisen uudistuksen, jonka keskeisenä tavoitteena on luoda uusia työssä oppimisen malleja sekä tavoittaa tällä hetkellä aikuiskoulutuksessa aliedustetut ryhmät, opetusministeri Li Andersson kertoo.

Uudistus valmistellaan kaikkien puolueiden ja työmarkkinaosapuolten yhteistyönä ja sen linjaukset valmistuvat vuoden 2020 lopussa. Uudistus toteutetaan niiden pohjalta, ja työ jatkuu yli hallituskauden. Uudistuksen toteutusta edistää omalta osaltaan työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän alatyöryhmä, joka pureutuu osaamisen ja työmarkkinoiden kohtaannon kysymyksiin.

Tavat ja tuet hankkia työelämässä tarvittavaa osaamista remonttiin

Kehittämistarpeita on erityisesti lyhytkestoisten koulutusten tarjonnassa, koulutustarjonnan vastaavuudessa työelämän tarpeisiin sekä taloudellisissa kannusteissa. Koulutustarjonnan monipuolistamiseksi OECD suosittaa lisäämään yksityistä tutkintoon johtamatonta koulutusta, joka soveltuisi paremmin aikuisten tarpeisiin ja vähentäisi painetta hakeutua ensisijaisesti nuorille tarkoitettuihin koulutuksiin.

Ennakointitietoa tulisi käyttää systemaattisemmin, jotta koulutus vastaisi paremmin työelämän tarpeisiin. Lisäksi tulisi arvioida, kuinka työnantajien roolia koulutustarjonnan suuntaamisessa voisi vahvistaa.

Koulutusvalintoja tulisi ohjata tarkoituksenmukaisemmiksi joko kohdentamalla opiskelijoiden tukia uudelleen tai kehittämällä uusia. Tutkintoon johtavaa ja johtamatonta koulutusta tulisi kohdella vähintäänkin tasavertaisesti.

OECD ehdottaa muun muassa, että Suomi selvittäisi mahdollisuutta kohdentaa aikuiskoulutustukea ja ammattitutkintostipendiä työmarkkinoiden kannalta tarkoituksenmukaiseen koulutukseen. Lisäksi opintotukea voisi rajoittaa aikuisilla siten, että sitä myönnettäisiin koulutustason korottamiseen tai opintoihin työvoimapulasta kärsivillä aloilla.

Suomessa tulisi OECD:n mukaan

  • monipuolistaa koulutustarjontaa
  • lisätä koulutustarjonnan vastaavuutta työelämän tarpeisiin
  • vahvistaa kannusteita osallistua tarkoituksenmukaiseen koulutukseen
  • tarjota kokonaisvaltaisia tieto- ja ohjauspalveluja
  • kehittää räätälöityjä koulutuksia
  • käynnistää ”hakevaa toimintaa” aikuisille, joilla on heikot perustaidot.

Continuous Learning in Working Life in Finland -arviointi

Katso myös

EU-vaalien ennakkoäänestys alkaa 29.5.2024

Europarlamenttivaalien eli EU-vaalien ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 29.5.−4.6.2024 ja ulkomailla 29.5.−1.6.2024, mutta monien ulkomailla sijaitsevien ennakkoäänestyspaikkojen …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x