170 vaarallista sähkölaitetta poistettiin myynnistä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) määräsi viime vuonna yrityksiä poistamaan markkinoilta yhteensä 170 vaarallista sähkölaitetta. Eniten puutteita oli latureissa, muuntajissa ja erilaisissa led-valaisimissa.  Samat tuoteryhmät toistuvat vuodesta toiseen vaarallisimpien tuotteiden listalla.

Tukes valvoo markkinoilla olevia sähkölaitteita sekä kivijalkakaupoissa että yhä enemmän myös verkkokaupoissa. Tukesin tarkastajat tekivät vuoden 2018 aikana lähes 2500 valvontakäyntiä sähkölaitteita myyviin liikkeisiin sekä valmistajien ja maahantuojien luokse. Myös sähkölaitteita myyviä verkkokauppoja tarkkailtiin aktiivisesti. Tukes testautti 541 sähkölaitetta ja testausten perusteella yhteensä 170 sähkölaitetta poistettiin markkinoilta. Näistä vakavimmin vaaralliset 46 kerättiin takaisin käyttäjiltä.

Kuluttajat ostavat entistä enemmän sähkölaitteita Suomen ja EU:n ulkopuolella sijaitsevista verkkokaupoista. Näihin verkkokauppoihin ei suomalaisten tai eurooppalaisten viranomaisten toimivalta ylety. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että EU:n ulkopuolelta tuotteita ostava kuluttaja joutuu itse vastaamaan seurauksista, jos tuote osoittautuu vaaralliseksi tai aiheuttaa vahinkoa.

Turvallisuus on valmistajien, maahantuojien ja myyjien vastuulla

– Eniten vaarallisia ja puutteellisia sähkölaitteita löytyy samoista tuoteryhmistä vuodesta toiseen.  Suurimpina ryhminä ovat led-valaistustuotteet sekä erilaiset laturit ja muuntajat. Tämä osoittaa, etteivät valmistajat ja maahantuojat aina varmista riittävän huolellisesti laitteiden turvallisuutta, toteaa Tukesin johtava asiantuntija Mika Toivonen.

Sähkölaitteiden valmistusketjut voivat olla hyvinkin monimutkaisia ja sähkölaite voi koostua useasta eri osakomponentista, jotka sähkölaitteen lopullinen valmistaja liittää yhteen ja myy yhtenä kokonaisuutena. Turvallisten sähkölaitteiden valmistaminen ja maahantuonti edellyttävätkin yrityksiltä useiden asioiden hallintaa sekä riittävää omavalvontaa ja laaduntarkkailua.

Tukesin valvonta kohdistetaan riskiperusteisesti epäilyttäviin tuotteisiin tai uusiin tuoteryhmiin sekä entistä enemmän verkkokaupoissa myytäviin tuotteisiin.

– Hyödynnämme valvonnassa erilaisia eurooppalaisia markkinavalvontatietokantoja ja teemme aktiivista yhteistyötä muiden EU-maiden markkinavalvontaviranomaisten kanssa, kertoo Mika Toivonen.

Tukes löytää jatkuvasti markkinoilta useita vaatimustenvastaisia sähkölaitteita, joiden myyntiä pitää rajoittaa tai jotka pitää kerätä pois markkinoilta. Valvonnan kohdentaminen on ollut tehokasta. Viime vuonna testatuista sähkölaitteista 41 prosenttia osoittautui siinä määrin vaarallisiksi tai puutteelliseksi, että niiden myyntiä jouduttiin rajoittamaan erilaisilla kieltopäätöksillä. Lievemmin puutteellisista tuotteista annettiin vastuuyrityksille huomautuksia, joissa yrityksiä pyydetään korjaaman testeissä löydetyt puutteet viimeistään seuraavissa tuotantoerissä. Vain 16 prosenttia sähkölaitteista oli testatuilta osin kunnossa.

Katso myös

Suojaa lapset – varjo on paras suoja UV-säteilyltä

Lapset tulee suojata liialta auringolta, mikäli he eivät voi olla varjossa. Paras tapa on tarjota …