Tietosuoja ja koronaviruksen leviämisen hillitseminen

Julkiset ja yksityiset organisaatiot ovat ryhtyneet toimenpiteisiin koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi ja vaikutusten lieventämiseksi. Osaan toimenpiteistä voi liittyä henkilötietoja, jolloin lainsäädäntö on huomioitava henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojalainsäädäntö ei estä kansanterveyteen liittyviä toimia ja tarttuvien tautien ehkäisemistä.

Voimassa oleva lainsäädäntö mahdollistaa henkilötietojen käsittelyn tarttuvien ja vakavien tautien hoitamiseksi ja ehkäisemiseksi. Henkilötietoja voidaan käsitellä koronaviruksen torjumiseksi. Käsittelyn on oltava aina tarpeellista ja oikeasuhtaista. Tietosuoja-asetuksessa säädetään useista tietosuojaoikeuksista, muun muassa oikeudesta tarkastaa omat henkilötiedot.

Työntekijöiden henkilötietojen käsittely

Kun työpaikalla käsitellään henkilötietoja koronavirukseen liittyen, työantajan on otettava huomioon henkilötietojen käsittelyyn liittyvä lainsäädäntö.

Terveystiedot kuuluvat erityisiin henkilötietoryhmiin, jolloin tietoja on suojeltava erityisen tarkasti. Terveystiedoilla tarkoitetaan tietoja, jotka kuvaavat henkilön terveydentilaa, sairautta, vammaisuutta tai hoitotoimenpiteitä.

  • Tieto siitä, että työntekijä on saanut koronavirustartunnan, on terveystieto.
  • Tieto siitä, että työntekijä on palannut riskialueelta, ei ole terveystieto.
  • Tieto siitä, että työntekijä on karanteenissa (antamatta lisätietoja syystä), ei ole terveystieto.

Edellä mainitut tiedot ovat kuitenkin henkilötietoja ja niiden käsittelyyn sovelletaan tietosuojalainsäädäntöä. Työntekijöiden henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ohella lakia yksityisyyden suojasta työelämässä (työelämän tietosuojalaki). Työelämän tietosuojalaissa on erikseen säädetty työntekijöiden henkilötietojen käsittelyä koskevasta tarpeellisuusvaatimuksesta ja terveystietojen käsittelystä. Sovellettavaksi voivat tulla myös tartuntatautilaki ja muu työturvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö.

Työntekijöille tiedottaminen mahdollisesta tartunnasta

Työntekijän terveystietoja saavat käsitellä vain ne henkilöt, joiden tehtäviin se kuuluu. Työnantajan on nimettävä nämä henkilöt etukäteen tai määriteltävä ne tehtävät, joihin sisältyy terveystietojen käsittelyä.  Terveystietoja käsittelevät henkilöt ovat vaitiolovelvollisia.

Jos organisaation työntekijällä todetaan koronavirus, työnantaja ei saa lähtökohtaisesti nimetä kyseistä työntekijää. Työnantaja voi informoida yleisesti muita työntekijöitä tartunnasta tai mahdollisesta tartunnasta ja ohjata heitä työskentelemään kotoa käsin.

Organisaation ulkopuolelle kertominen

Työnantaja on vaitiolovelvollinen työntekijän terveystiedoista. Tarvittaessa työnantaja voi ilmaista yleisellä tasolla, organisaation käytänteiden mukaisesti, että työntekijä on estynyt hoitamasta työtehtäviään. Jos organisaation työntekijällä todetaan koronavirus tai työntekijä on asetettu karanteeniin, työnantaja ei saa lähtökohtaisesti nimetä kyseistä työntekijää.

Tietosuojalainsäädäntö tulee sovellettavaksi ainoastaan silloin, kun käsitellään tunnistettavien henkilöiden henkilötietoja. Organisaatioiden muuhun tiedotustoimintaan ei sovelleta pääsääntöisesti tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun toimisto – henkilötieto
Ajankohtaista koronaviruksesta (THL)

Katso myös

Hyvinvointialueille ei uutta lainanottovaltuutta vuodelle 2025

Yksikään hyvinvointialue ei saa uutta lainanottovaltuutta vuodelle 2025. Hyvinvointialueet voivat kuitenkin jatkaa aiempia investointihankkeita normaalisti, …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x