Totuus kiihottaa -teos syyllistyy häirintään

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt osittaisesta valtionavustuksen takaisinperinnästä Suomen Perusta -säätiöltä. Takaisinperintä koskee Suomen Perustan julkaisemaa Totuus kiihottaa -teosta. Ministeriön tekemän selvityksen perusteella valtionavustuksen ehtoja ei ole noudatettu, kun avustusta on käytetty teoksen julkaisemiseen.

Ministeriö perii takaisin Suomen Perustalta 10 183,29 euroa. Takaisinperinnän suuruus perustuu Suomen Perustan selvitykseen ja säätiön ilmoittamaan 10 000 euron summaan, joka on maksettu Totuus kiihottaa -teoksen tekijälle. Summaan on lisätty korko.

Ministeriö päätti takaisinperinnästä arvioituaan, onko avustusta käytetty ehtojen mukaisesti. Yleisavustuksen saajan on ehtojen mukaan muun muassa edistettävä toiminnassaan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Ministeriö katsoo, että Suomen Perusta -säätiön toimintaan myönnettyä yleisavustusta ei ole Totuus kiihottaa -teoksen tekijälle maksetuilta osin käytetty valtionavustuspäätöksen mukaiseen tarkoitukseen. Ministeriön mielestä teos loukkaa sekä yhdenvertaisuutta että tasa-arvoa monessa kohdin syyllistymällä sekä yhdenvertaisuus- että tasa-arvolain kieltämään häirintään.

Velvollisuus kunnioittaa ihmisten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa valtionavustuspäätöksessä edellytetyllä tavalla kuuluu ensi sijassa avustuksen saajalle. Ministeriön näkemyksen mukaan säätiö ei ole pyrkinyt turvaamaan ihmisten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, kun se on julkaissut tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta loukkaavan kirjan.

Ministeriöllä on valtionavustuslain mukaan velvollisuus seurata avustusten käyttöä ja avustusehtojen noudattamista. Ministeriö voi pyytää avustuksen saajalta lisäselvityksiä ja päättää takaisinperinnästä. Valtionavustuksen saajan on noudatettava avustettavassa hankkeessa tai toiminnassa valtionavustuspäätökseen otettuja ehtoja ja rajoituksia.

Suomen Perusta -säätiö tekee oikaisuvaatimuksen Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) takaisinperintäasiassa, kertoo Suomen Uutiset 24.9.2020 julkaistussa artikkelissa, jonka mukaan päätökselle ei löydy laillista pohjaa. Suomen Perusta tekee oikaisuvaatimuksen takaisinperintäasiassa

Päätös valtionavustuksen osittaisesta takaisinperinnästä

Katso myös

Digitaalisen identiteetin lompakko tulee vuonna 2026

Valtiovarainministeriö on asettanut hankkeen ohjaamaan kansallisen digitaalisen identiteetin lompakon toteuttamista. Teknisestä toteutuksesta vastaa Digi- ja …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x