EU – kertakäyttömuovien kulutusta rajoitettava

Euroopan parlamentti ja neuvosto on antanut direktiivin kesäkuussa 2019 koskien tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä. Direktiivi edellyttää kulutuksen vähentämistä, tuotekieltoja, tuotteiden ominaisuuksiin liittyviä vaatimuksia sekä laajennettua tuottajavastuuta.

Direktiivi on ohje, jonka mukaan jokaisen jäsenmaan on laadittava omat lakinsa. Jäsenvaltiot voivat valita miten ne toteuttavat direktiivin määräykset. Siksi joissakin vaatimuksissa on liikkumavaraa. Esimerkiksi kertakäyttöisten muovituotteiden kulutusta tulee direktiivin mukaan vähentää ja tässä sallitaan kansallisia ratkaisuja ja ohjauskeinoja. Suomen on toteutettava osa direktiivin vaatimuksista sellaisenaan, kuten tuotteiden myyntikiellot ja tuotesuunnittelua koskevat vaatimukset.

Ympäristöministeriön tilaamassa selvityksessä esitetään vaihtoehtoja, miten EU:n kertakäyttömuovien kulutusta rajoittavan direktiivin voisi toteuttaa Suomessa. Merenrannoilta löytyvistä roskista noin 80 prosenttia on muovia, mihin kesällä 2021 voimaan tulevalla direktiivillä halutaan puuttua. Lisäksi direktiivin tavoitteena on edistää kiertotaloutta ja yhtenäistää tuotesääntelyä EU:n sisämarkkinoilla.

Suomen rantaroska poikkeaa EU:n rantojen roskista

Direktiivillä puututaan EU:n rannoilta eniten löytyviin kertakäyttöisiin muovituotteisiin sekä kadonneisiin ja hylättyihin muovia sisältäviin kalastusvälineisiin. Rannoilla tehtyjen roskalaskentojen perusteella 80–85 prosenttia merten roskaantumisesta unionissa aiheutuu
muovista. Tästä kertakäyttöisten muovituotteiden osuus on 50 prosenttia ja kalastukseen liittyvien tuotteiden 27 prosenttia koko määrästä.

Selvityksen mukaan kaikki direktiivin tuotteet, kuten ilmapallot ja terveyssiteet eivät ole Suomessa yleisiä rantaroskia. Sen sijaan merenrannoiltamme löytyy paljon tupakantumppeja sekä styrox- ja polyuretaanieristeitä.

Suomessa rantaroskaamista hillitsisi selvityksen mukaan tehokkaimmin muovisten ruokailuvälineiden, pikaruokapakkausten ja oxo-muovien kieltäminen sekä kertakäyttöisten ja roskaavien pakkausten käytön vähentäminen. Lisäksi tupakkatuotteita ja kertakäyttöpakkauksia koskeva tuottajavastuu olisi tehokas keino. Tuottajavastuussa tuotteiden valmistajilla ja maahantuojilla olisi velvollisuus järjestää tuotteiden jätehuolto kustannuksellaan, tuotteiden poistuttua käytöstä. Kertakäyttömuoveja koskevassa direktiivissä tuottajavastuuta on laajennettu käsittämään tuottajien osallistumista roskaantuneiden alueiden siivoamiseen ja valistustyön kustannuksiin.

Selvityksen mukaan Suomi voisi toteuttaa direktiivin vaatimuksia esimerkiksi laajentamalla ekosuunnittelulain soveltamisalaa tai säätämällä erityinen muovituotteiden ympäristövaikutusten ehkäisemistä koskeva laki. Joitakin vaatimuksia voisi toteuttaa tuottajien ja hallinnon välisillä vapaaehtoisilla sopimuksilla. Tuottajavastuun laajentaminen voitaisiin sisällyttää jätelainsäädäntöön.

Ympäristöministeriö ryhtyy valmistelemaan direktiivin toimeenpanoa.

Direktiivin vaatimukset tuotteittain tai tuoteryhmittäin

Kulutusta on vähennettävä kansallisen tavoitteen mukaisesti vuoteen 2026 mennessä: Mukit, syömävalmiin ruoan pakkaukset

Myyntikiellot: Muoviset aterimet, lautaset ja pillit – Vaahdotetusta polystyreenistä valmistetut mukit, juomapakkaukset ja syömävalmiin ruuan pakkaukset – Vanupuikot, juomien sekoitustikut, ilmapallojen varret ja oxo-muovista valmistetut tuotteet.

Tuotesuunnitteluvaatimukset: Muovista valmistetun korkin on pysyttävä kiinni juomapakkauksessa käyttövaiheen aikana. Pulloissa oltava tietty osuus kierrätysmuovia – Enintään 3 litran juomapakkaukset, mukaan lukien yhdistelmäpakkaukset.

Merkintävaatimukset: Tuotteeseen tai sen pakkaukseen lisättävä roskaantumista ehkäiseviä merkintöjä, esimerkiksi ohje asianmukaisesta hävittämisestä – Terveyssiteet, tamponit, tamponin asettimet, kosteuspyyhkeet, suodattimelliset tupakkatuotteet ja suodattimet sekä juomamukit.

Laajennettu tuottajavastuu, mukaan lukien tietty kustannusvastuu siivouksesta: Suodattimelliset tupakkatuotteet ja suodattimet – Syömävalmiin ruuan pakkaukset, enintään 3 litran juomapakkaukset, mukit, kevyet kantokassit, kosteuspyyhkeet ja ilmapallot – Muovia sisältäville kalastustuotteille erilliskeräys satamista ja valistus.

Muovipullojen erilliskeräysvaatimus: 77 % vuonna 2025 ja 90 % vuonna 2029 – Enintään 3 litran kertakäyttöiset juomapullot ja niiden korkit ja kannet.

Viestintä ja valistus: Edellä mainitut tuoteryhmät paitsi ne tuoteryhmät, jotka kielletään.

Kertakäyttömuovituotteita koskevan direktiivin toimeenpanon vaihtoehtojen tarkastelu

Eräitä kertakäyttömuovituotteita koskeva EU:n direktiivi (2019/904/EU) eli ns. SUP-direktiivi

Katso myös

Suomen itäraja pysyy kiinni

Valtioneuvosto on päättänyt, että Suomen ja Venäjän maarajan rajanylityspaikat pysyvät suljettuina 15.4.2024 alkaen. Lisäksi Haapasaaren, …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x