Yli 70 prosenttia kansalaisista luottaa edelleen tulevaisuuteen

Luottamus tulevaisuuteen on syksyn aikana heikentynyt Kansalaispulssi-kyselyn mukaan. Melko luottavaisesti tulevaisuuteen suhtautuu kuitenkin edelleen 72 prosenttia kyselyyn vastanneista. Kesäkuussa vastaava osuus oli 80 prosenttia.

Näkemykset tärkeimmistä yhteiskunnallisista teemoista ovat pysyneet lähes samoina. Toimivan terveydenhuollon nostaa tärkeimpien teemojen joukkoon 62 prosenttia, laadukkaan koulutuksen 36 prosenttia ja kestävän julkisen talouden 35 prosenttia vastaajista.

Kaikki ikäryhmät pitävät toimivaa terveydenhuoltoa erityisen tärkeänä teemana, ja 60–74-vuotiaista 73 prosenttia nosti sen tärkeimpien joukkoon. Laadukas koulutus korostuu etenkin 30–44-vuotiaiden vastauksissa. Kestävän julkisen talouden nosti tärkeimpien joukkoon muita useammin 45–59- ja 60–74-vuotiaat. Julkisen talouden kestävyyteen miehet keskittyisivät selvästi naisia enemmän ja hyvätuloiset selvästi pienituloisia enemmän.

– Näkemykset tärkeimmistä teemoista ovat yllättävänkin yhtenevät, sillä lähes kaikki vastaajaryhmät toivovat hallituksen keskittyvän etenkin terveydenhuollon, koulutuksen ja julkisen talouden vaikeuksien ratkaisuun, sanoo johtava asiantuntija Juho Jyrkiäinen valtioneuvoston kansliasta.

Luottamus instituutioihin heikentynyt alkuvuodesta

Kokemus yhteiskunnan oikeudenmukaisuudesta heikkeni syyskuun kyselykierroksella ja on pysynyt vastaavalla tasolla. Melko oikeudenmukaisena yhteiskuntaa pitää 64 prosenttia vastaajista.

Myös luottamus yhteiskunnan instituutioihin on pysynyt heikommalla tasolla kuin alkuvuonna, mutta on yhä pääosin suhteellisen vahvaa. Kuluvan vuoden aikana selvimmin on laskenut luottamus Suomen hallitukseen, eduskuntaan, kuntahallintoon ja poliittisiin puolueisiin. Pienituloiset luottavat yhteiskunnan instituutioihin selvästi muita ryhmiä vähemmän. Ero pieni- ja hyvätuloisten välillä on selkeä esimerkiksi luottamuksessa Suomen hallitukseen, Natoon, Euroopan unioniin ja terveydenhuoltoon.

Kansalaispulssi-kyselyn 49. kierros on tehty 11.-16.10.2023. Kyselyn avulla selvitetään kansalaisten mielipiteitä ajankohtaisista aiheista, viranomaisten toiminnasta, sekä vastaajien omasta mielialasta ja tulevaisuuden odotuksista. Kyselyaineiston keräämisestä vastaa Tilastokeskus.

Katso myös

Valtioneuvoston periaatepäätös ennaltaehkäisee radikalisoitumista ja ekstremismiä

Valtioneuvosto antoi torstaina 11. heinäkuuta periaatepäätöksen toimenpideohjelmasta, jolla ennaltaehkäistään ja torjutaan väkivaltaista radikalisoitumista ja väkivaltaista …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x