STM ohjeistaa ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköitä

Sosiaali- ja terveysministeriön ohje kunnille ja toimintayksiköille koronavirustilanteessa korostaa asianmukaista toimintaa, tartuntoja ehkäiseviä toimintakäytänteitä ja sairastuneiden hoitotoimenpiteitä ympärivuorokautisissa asumispalveluyksiköissä.

Ohjeita sovelletaan sosiaalihuollon toimintayksiköissä, jotka tarjoavat ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa ja joiden asiakkailla on kohonnut riski tartunnalle. Näitä ovat erityisesti ikääntyneet ja riskiryhmiin kuuluvat vammaiset henkilöt.

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut useita ohjeita, joiden mukaan pitää toimia sosiaali- ja terveydenhuollon hoivayksiköissä. Nyt annettu ohjeistus on aiempia yksityiskohtaisempi ja täydentää niitä.

Työnantaja vastaa asiakkaiden ja henkilöstön suojaamisesta

Työnantajan on huolehdittava siitä, että henkilökunnalla on tieto ja osaaminen infektioiden ehkäisy- ja torjuntakäytännöistä. Henkilökunnan pitää tunnistaa hengitystieinfektion oireet ja osata toimia asianmukaisesti niitä havaitessaan.

Koronaviruksen leviämisen estämiseksi asiakkaita ei pidä epidemian aikana siirtää hoitopaikasta tai yksiköstä toiseen, jos se ei ole heidän hoitonsa turvaamiseksi välttämätöntä. Lääketieteellisten perusteiden mukainen hoito on järjestettävä.

Viranomaisten ohjeita suojaimista on noudatettava

Henkilökunnan on käytettävä suojaimia viranomaisten voimassa olevien ohjeiden mukaisesti. Henkilöstö on perehdytettävä niiden tarpeen mukaiseen käyttöön erityyppisissä tilanteissa.

Terveiden ja oireettomien asiakkaiden kanssa lähikontaktissa työskenneltäessä käytetään joko kirurgista nenä-suusuojainta tai jos niitä ei ole käytettävissä, voidaan käyttää pestävää tai kertakäyttöistä kankaista suojainta.

Sairastuneiden tai oireisten asiakkaiden kanssa työskenneltäessä käytetään kirurgista nenä-suusuojainta ja suojakäsineitä. Samaa suojainta käytetään vain yhden asiakkaan kanssa työskenneltäessä.

Suojaimia käytettäessä on huolehdittava hyvästä käsihygieniasta ennen suojainten pukemista ja välittömästi niiden riisumisen jälkeen. Muutoinkin on huolehdittava huolellisesta käsi- ja yskimishygieniasta.

Tilojen ja pintojen puhdistus

Tilojen desinfiointiin ja siivoukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tiheästi puhdistettavia kohteita ovat erityisesti kosketuksen kohteena olevat pinnat. Näitä ovat ovenkahvat, laatikkojen vetimet, kaukosäätimet, näppäimistöt, tuolien käsinojat, työntökahvat, rollaattorien kahvat, mutta myös kännykät ja avaimet.

Henkilökunnan pysyvyyteen huomiota

Henkilökunnan vaihtuvuus toimintayksikössä pitää saada mahdollisimman pieneksi, jotta tartuntariskiä voidaan vähentää. Samojen hoitajien ei pidä työskennellä useammassa kuin yhdessä yksikössä tai solussa. Henkilökiertoa ei pidä käyttää osana toimintaa.

Yksikön sisällä on huolehdittava siitä, että vain tietty/tietyt hoitajat ovat kontaktissa tiettyjen asukkaiden kanssa, jotta kontaktit jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

Oireilevia asukkaita ei pidä siirtää

Yksikön asukkaiden, erityisesti yksikköön saapuvien uusien asiakkaiden tilannetta pitää seurata aktiivisesti. Asukkaan tilanteeseen pitää reagoida heti, mikäli hänelle ilmaantuu hengitystieinfektioiden oireita.

Oireilevia asiakkaita ei pidä siirtää. Myös oireettomien asiakkaiden siirtämistä pitää välttää, koska sairaus voi nykytiedon mukaan tarttua myös oireettomasta henkilöstä. Oireilevat asiakkaat pitää mahdollisuuksien mukaan sijoittaa yhden hengen huoneeseen ja samalle osastolle. Samassa huoneessa ei saa hoitaa oireilevia ja oireettomia asiakkaita.

Sosiaali- ja terveysministeriön antamat viranomaisohjeet ja päätökset koronavirustilanteessa
Koronavirustartuntoja ehkäistävä monin tavoin sosiaalihuollon ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköissä (Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 3.4.2020)

Katso myös

Hyvinvointialueille ei uutta lainanottovaltuutta vuodelle 2025

Yksikään hyvinvointialue ei saa uutta lainanottovaltuutta vuodelle 2025. Hyvinvointialueet voivat kuitenkin jatkaa aiempia investointihankkeita normaalisti, …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x