EU-laki turvaamaan joidenkin tahojen sananvapautta

Direktiivi julkiseen keskusteluun osallistuvien henkilöiden suojelemiseksi perusteettomilta, vaientamistarkoituksessa nostetuilta oikeuskanteilta hyväksyttiin Euroopan parlamentissa 27.2.2024 ja EU:n neuvostossa 19.3.2024. Direktiivin täytäntöönpano edellyttää Suomelta lakimuutoksia.

Uudella direktiivillä suojellaan julkista osallistumista harjoittavia henkilöitä perusteettomilta tai aiheettomilta kanteilta. Se velvoittaa antamaan tuomioistuimille ja kanteiden kohteille välineitä häirintätarkoituksessa nostettuja kanteita, eli niin sanottuja SLAPP-kanteita (Strategic Lawsuit Against Public Participation) vastaan. Direktiiviä sovelletaan riita-asioissa, joilla on rajat ylittäviä vaikutuksia. Näin pyritään välttämään oikeuspaikkakeinottelua eli tuomioistuimen valitsemista sen perusteella, missä oikeudenkäynnillä on parhaat menestymismahdollisuudet.

Jäsenmaiden on luotava näitä tapauksia varten uusia oikeussuojakeinoja. Vastaaja, eli se, jota vastaan kanne on nostettu, voi jatkossa vaatia, että kantaja asettaa vakuuden vastaajan oikeudenkäyntikuluja varten tai että kanne hylätään nopeutetussa menettelyssä. Tuomioistuin voi myös määrätä SLAPP-kanteen nostaneelle osapuolelle seuraamuksia.

Jäsenmaiden on lisäksi otettava käyttöön säännöt, joiden nojalla esimerkiksi yhdistykset ja järjestöt voivat tukea vastaajaa tai antaa tietoja oikeudenkäynnissä. SLAPP-kanteiden vastaajien tukemiseksi on myös tarjottava yhdessä paikassa tietoa heidän saatavillaan olevasta suojasta.

Direktiivin voimaantulon jälkeen jäsenmailla on kaksi vuotta aikaa saattaa laki osaksi kansallista lainsäädäntöä. Direktiivin toimeenpanoa valmistelee oikeusministeriö, jossa arvioidaan direktiivin velvoitteita suhteessa Suomen lainsäädäntöön.

Katso myös

Digitaalisen identiteetin lompakko tulee vuonna 2026

Valtiovarainministeriö on asettanut hankkeen ohjaamaan kansallisen digitaalisen identiteetin lompakon toteuttamista. Teknisestä toteutuksesta vastaa Digi- ja …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x