Uutisotsikot

Politiikka

Arpajaislain uudistamista koskeva hanke vireille

Arpajaislain uudistuksen tavoitteena rahapelihaittojen parempi ehkäisy ja vähentäminen. Hankkeen tavoitteena on selvittää arpajaislain uudistamistarpeita erityisesti rahapelaamisesta aiheutuvien haittojen ehkäisyn ja vähentämisen tehostamiseksi. Lisäksi tavoitteena on selvittää lainsäädännöllisiä keinoja, joilla voidaan …

Lue lisää »

Suomessa on Pohjoismaiden kallein lääkejakelu

Lääketaksamalleja vertailevat simuloinnit näyttävät Suomen apteekkitalouden ja taksamallin käyvän kalliiksi. Apteekkiuudistuksella saataisiin jopa satojen miljoonien eurojen säästöt suomalaiselle kuluttajalle ja yhteiskunnalle. Suomalaiset maksavat muita pohjoismaalaisia enemmän lääkkeistään, kertoo THL:n, Fimean …

Lue lisää »

Lainsäädännön kehittäminen vaatii poliittisen sitoutumisen

Lainvalmistelijat kokevat lainsäädännön kehittämisen kuuluvan olennaisena osana lainvalmistelijan työhön. Onnistuakseen lainsäädännön kehittäminen vaatii poliittista sitoutumista. Poliittinen sitoutuminen tarkoittaa säädösvalmisteluresursseista huolehtimista, säädöshankkeiden aikatauluttamista ja säädöshankkeiden keskinäistä koordinointia. Hallituksen tulee asettaa sääntelylle …

Lue lisää »

Äänestysaktiivisuuden sosioekonomiset erot ovat kasvaneet

Äänestysaktiivisuuden sosioekonomisten erojen suuruus on polttavampi yhteiskunnallinen ongelma kuin on ymmärretty jopa alan asiantuntijoiden keskuudessa, arvioidaan Helsingin yliopiston väitöstutkimuksessa. Korkean sosioekonominen aseman, kuten esimerkiksi korkeakoulututkinton, ylemmän toimihenkilöaseman ja suuret tulot, …

Lue lisää »

Ydinaseet ovat tehneet paluun maailmanpolitiikan keskiöön

Ydinasepelotteen merkityksen korostuminen on kytköksissä kiristyneeseen suurvaltakamppailuun, alueellisiin turvallisuusjännitteisiin sekä teknologiseen kehitykseen. Kyse ei kuitenkaan ole paluusta kylmän sodan kaltaiseen vastakkainasetteluun Yhdysvaltain ja Venäjän välillä, koska ydinasepolitiikkaan liittyvä toimintaympäristö on …

Lue lisää »

Millä tavoin suomalainen äänestäjä käyttäytyy

Julkaistussa katsauksessa koostetaan äänestäjien käyttäytymistä eri vuosikymmeninä aina viime eduskuntavaaleihin saakka. Kooste antaa esimakua ensi vuonna julkaistavasta eduskuntavaalitutkimuksesta. Julkaisussa tarkastellaan muun muassa vaalituloksen ja äänestysaktiivisuuden kehittymistä, suomalaisten kiinnostusta politiikkaan, luottamusta …

Lue lisää »

Välimereltä Sea Watch III -alukselta maihin tulleiden turvapaikanhakijoiden vastaanotto toteutetaan EU:n sisäisinä siirtoina

Valtioneuvosto on vahvistanut päätöksellään EU-ministerivaliokunnan 28.6. tekemän linjauksen enintään kahdeksan Välimereltä tulleen turvapaikanhakijan vastaanottamisesta Italiasta sisäisinä siirtoina vuoden loppuun mennessä. Pyynnön turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta teki Euroopan komissio. Sea Watch III -alukselta …

Lue lisää »

Yhä useampi tietosuojakysymys ratkaistaan EU-tasolla

Suomalaisten tietosuojaoikeuksiin liittyviä kysymyksiä ratkotaan Euroopan tietosuojaneuvostossa. EU:n tietosuojaviranomaisten yhteistyössä käsittelemät asiat koskevat tyypillisesti tietosuojaoikeuksia ja vaikuttavat merkittävästi kansalaisiin useissa EU:n jäsenvaltioissa. EU:n tietosuojaviranomaisille tuli vuoden toisen neljänneksen aikana vireille …

Lue lisää »

Palvelusetelien kokeilu päättyy syksyllä 2019

Valinnanvapautta palvelusetelin avulla on kokeiltu vuodesta 2017 alkaen. Kokeiluja on käynnissä kymmenellä alueella ja ne päättyvät suunnitellusti lokakuussa. Kokeilualueiden asukkaat ovat voineet vaihtaa palvelusetelin avulla kunnan terveyskeskuksen yksityiseen terveysasemaan tai …

Lue lisää »

EU:n verohankkeissa on mietittävä myös kansallista etua

Keskuskauppakamarin talouspolitiikasta vastaava johtaja Ann-Mari Kemell peräänkuuluttaa EU:n verohankkeiden vaikutusten laajaa arviointia sekä myös itsekästä tarkastelua. ”EU:ssa on viime vuosina tehty merkittäviä toimia aggressiivisen verosuunnittelun kitkemiseksi. Viimeisimmät veronkiertodirektiivin vaatimat säännökset …

Lue lisää »

Perustuslain muuttamiseen ei ole tarvetta

Perustuslain toimivuutta ja tarkistamistarpeita selvittänyt Helsingin yliopiston emeritusprofessori Mikael Hidén ei näe aihetta sen muuttamiseen. Perustuslaki on verraten uusi eikä sellaisia muutoksia ole selvityksen mukaan tapahtunut, joiden vuoksi lain muuttaminen …

Lue lisää »