lauantai , toukokuu 30 2020
Uutisotsikot

Politiikka

Perustulon saajat olivat tyytyväisempiä elämäänsä

Suomessa järjestettiin 2017–2018 kaksivuotinen perustulokokeilu. Kokeilua käsittelevä arviointitutkimus kattaa työllisyyttä koskevat rekisteritiedot, sekä molemmat kokeiluvuodet. Kyselytutkimuksen tulokset on analysoitu aiempaa laajemmin ja perustuloa saaneiden henkilöiden haastattelut täydentävät kuvaa. – Perustulokokeilu …

Lue lisää »

Valtio valmistelee Finnairin pääomittamista

Finnair Oyj on ilmoittanut alkavansa osakeannin valmistelun. Tappiot ovat vähentäneet yhtiön omia pääomia. Valtio tukee omistajana Finnairin suunnitelmaa. Talouspoliittinen ministerivaliokunta on puoltanut, että eduskunnalta haetaan enintään 700 miljoonan euron suuruista …

Lue lisää »

Talousahdinkoon joutuneiden asemaa helpotetaan

Oikeusministeriö valmistelee useita hallituksen esityksiä, joilla helpotetaan koronavirusepidemian takia taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden tilannetta. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että tarpeettomat konkurssit vältetään ja kuluttajaluottojen korkoja kohtuullistetaan. Samalla halutaan varmistaa, että yhtiöt …

Lue lisää »

Arpajaislain uudistamista koskeva hanke vireille

Arpajaislain uudistuksen tavoitteena rahapelihaittojen parempi ehkäisy ja vähentäminen. Hankkeen tavoitteena on selvittää arpajaislain uudistamistarpeita erityisesti rahapelaamisesta aiheutuvien haittojen ehkäisyn ja vähentämisen tehostamiseksi. Lisäksi tavoitteena on selvittää lainsäädännöllisiä keinoja, joilla voidaan …

Lue lisää »

Suomessa on Pohjoismaiden kallein lääkejakelu

Lääketaksamalleja vertailevat simuloinnit näyttävät Suomen apteekkitalouden ja taksamallin käyvän kalliiksi. Apteekkiuudistuksella saataisiin jopa satojen miljoonien eurojen säästöt suomalaiselle kuluttajalle ja yhteiskunnalle. Suomalaiset maksavat muita pohjoismaalaisia enemmän lääkkeistään, kertoo THL:n, Fimean …

Lue lisää »

Lainsäädännön kehittäminen vaatii poliittisen sitoutumisen

Lainvalmistelijat kokevat lainsäädännön kehittämisen kuuluvan olennaisena osana lainvalmistelijan työhön. Onnistuakseen lainsäädännön kehittäminen vaatii poliittista sitoutumista. Poliittinen sitoutuminen tarkoittaa säädösvalmisteluresursseista huolehtimista, säädöshankkeiden aikatauluttamista ja säädöshankkeiden keskinäistä koordinointia. Hallituksen tulee asettaa sääntelylle …

Lue lisää »

Äänestysaktiivisuuden sosioekonomiset erot ovat kasvaneet

Äänestysaktiivisuuden sosioekonomisten erojen suuruus on polttavampi yhteiskunnallinen ongelma kuin on ymmärretty jopa alan asiantuntijoiden keskuudessa, arvioidaan Helsingin yliopiston väitöstutkimuksessa. Korkean sosioekonominen aseman, kuten esimerkiksi korkeakoulututkinton, ylemmän toimihenkilöaseman ja suuret tulot, …

Lue lisää »

Ydinaseet ovat tehneet paluun maailmanpolitiikan keskiöön

Ydinasepelotteen merkityksen korostuminen on kytköksissä kiristyneeseen suurvaltakamppailuun, alueellisiin turvallisuusjännitteisiin sekä teknologiseen kehitykseen. Kyse ei kuitenkaan ole paluusta kylmän sodan kaltaiseen vastakkainasetteluun Yhdysvaltain ja Venäjän välillä, koska ydinasepolitiikkaan liittyvä toimintaympäristö on …

Lue lisää »