sunnuntai , huhtikuu 5 2020
Uutisotsikot

Politiikka

Talousahdinkoon joutuneiden asemaa helpotetaan

Oikeusministeriö valmistelee useita hallituksen esityksiä, joilla helpotetaan koronavirusepidemian takia taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden tilannetta. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että tarpeettomat konkurssit vältetään ja kuluttajaluottojen korkoja kohtuullistetaan. Samalla halutaan varmistaa, että yhtiöt …

Lue lisää »

Arpajaislain uudistamista koskeva hanke vireille

Arpajaislain uudistuksen tavoitteena rahapelihaittojen parempi ehkäisy ja vähentäminen. Hankkeen tavoitteena on selvittää arpajaislain uudistamistarpeita erityisesti rahapelaamisesta aiheutuvien haittojen ehkäisyn ja vähentämisen tehostamiseksi. Lisäksi tavoitteena on selvittää lainsäädännöllisiä keinoja, joilla voidaan …

Lue lisää »

Suomessa on Pohjoismaiden kallein lääkejakelu

Lääketaksamalleja vertailevat simuloinnit näyttävät Suomen apteekkitalouden ja taksamallin käyvän kalliiksi. Apteekkiuudistuksella saataisiin jopa satojen miljoonien eurojen säästöt suomalaiselle kuluttajalle ja yhteiskunnalle. Suomalaiset maksavat muita pohjoismaalaisia enemmän lääkkeistään, kertoo THL:n, Fimean …

Lue lisää »

Lainsäädännön kehittäminen vaatii poliittisen sitoutumisen

Lainvalmistelijat kokevat lainsäädännön kehittämisen kuuluvan olennaisena osana lainvalmistelijan työhön. Onnistuakseen lainsäädännön kehittäminen vaatii poliittista sitoutumista. Poliittinen sitoutuminen tarkoittaa säädösvalmisteluresursseista huolehtimista, säädöshankkeiden aikatauluttamista ja säädöshankkeiden keskinäistä koordinointia. Hallituksen tulee asettaa sääntelylle …

Lue lisää »

Äänestysaktiivisuuden sosioekonomiset erot ovat kasvaneet

Äänestysaktiivisuuden sosioekonomisten erojen suuruus on polttavampi yhteiskunnallinen ongelma kuin on ymmärretty jopa alan asiantuntijoiden keskuudessa, arvioidaan Helsingin yliopiston väitöstutkimuksessa. Korkean sosioekonominen aseman, kuten esimerkiksi korkeakoulututkinton, ylemmän toimihenkilöaseman ja suuret tulot, …

Lue lisää »

Ydinaseet ovat tehneet paluun maailmanpolitiikan keskiöön

Ydinasepelotteen merkityksen korostuminen on kytköksissä kiristyneeseen suurvaltakamppailuun, alueellisiin turvallisuusjännitteisiin sekä teknologiseen kehitykseen. Kyse ei kuitenkaan ole paluusta kylmän sodan kaltaiseen vastakkainasetteluun Yhdysvaltain ja Venäjän välillä, koska ydinasepolitiikkaan liittyvä toimintaympäristö on …

Lue lisää »

Millä tavoin suomalainen äänestäjä käyttäytyy

Julkaistussa katsauksessa koostetaan äänestäjien käyttäytymistä eri vuosikymmeninä aina viime eduskuntavaaleihin saakka. Kooste antaa esimakua ensi vuonna julkaistavasta eduskuntavaalitutkimuksesta. Julkaisussa tarkastellaan muun muassa vaalituloksen ja äänestysaktiivisuuden kehittymistä, suomalaisten kiinnostusta politiikkaan, luottamusta …

Lue lisää »

Välimereltä Sea Watch III -alukselta maihin tulleiden turvapaikanhakijoiden vastaanotto toteutetaan EU:n sisäisinä siirtoina

Valtioneuvosto on vahvistanut päätöksellään EU-ministerivaliokunnan 28.6. tekemän linjauksen enintään kahdeksan Välimereltä tulleen turvapaikanhakijan vastaanottamisesta Italiasta sisäisinä siirtoina vuoden loppuun mennessä. Pyynnön turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta teki Euroopan komissio. Sea Watch III -alukselta …

Lue lisää »

Yhä useampi tietosuojakysymys ratkaistaan EU-tasolla

Suomalaisten tietosuojaoikeuksiin liittyviä kysymyksiä ratkotaan Euroopan tietosuojaneuvostossa. EU:n tietosuojaviranomaisten yhteistyössä käsittelemät asiat koskevat tyypillisesti tietosuojaoikeuksia ja vaikuttavat merkittävästi kansalaisiin useissa EU:n jäsenvaltioissa. EU:n tietosuojaviranomaisille tuli vuoden toisen neljänneksen aikana vireille …

Lue lisää »