Bentsodiatsepiinijohdannaisia huumemarkkinoilla

Asetuksia huumausaineina pidettävistä aineista sekä kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista on muutettu. Muutosten tarkoitus on kieltää ns. muuntohuumeita, ehkäistä niiden päihdekäyttöä ja tehostaa huumausainevalvontaa.

Muuntohuumemarkkinoille on tullut viimeisten vuosien aikana yhä enemmän erilaisia bentsodiatsepiinijohdannaisia, joilla ei ole lääkinnällisiä käyttötarkoituksia. Aineiden käyttö johtaa helposti toleranssin kehittymiseen ja voi johtaa fyysiseen ja psyykkiseen riippuvuuteen. Riski riippuvuudelle kasvaa, kun annokset suurenevat, käyttö jatkuu pitempään tai jos henkilö samanaikaisesti käyttää useita eri bentsodiatsepiineja. Riippuvuudesta voi olla hyvin vaikea toipua.

Bentsodiatsepiinien keskushermostoa lamaava vaikutus voi uhata henkeä. Tämä riski kasvaa, kun käyttäjä käyttää bentsodiatsepiinien lisäksi samanaikaisesti alkoholia tai psykoaktiivisia lääkkeitä, kuten esimerkiksi unilääkkeitä, rauhoittavia lääkkeitä ja antipsykoottisia lääkkeitä.

Huumausaineiksi luokitelluilla aineilla ei ole lääkinnällisiä käyttötarkoituksia Suomessa. Aineet eivät ole YK:n tai EU:n huumausainevalvonnan piirissä, mutta niistä on tehty ilmoitukset Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) varhaisen varoituksen järjestelmään.

Huumausaineluetteloon seitsemän uutta bentsodiatsepiinijohdannaista

Huumausaineasetuksen muutoksella luokitellaan kansallisesti huumausaineiksi seitsemän bentsodiatsepiinijohdannaista. Nämä ovat: adinatsolaami, flualpratsolaami, flunitratsolaami, fluklotitsolaami, metitsolaami, nitratsolaami ja 3-hydroksifenatsepaami. Aineet muistuttavat läheisesti huumausaineeksi jo luokiteltuja aineita. Muutokset tulevat voimaan 5.8.2019.

Voimakkaita synteettisiä opioideja on vaikea annostella

Huumausaineasetusta muutetaan myös YK:n huumausainetoimikunnan 19.3.2019 tekemän päätöksen mukaisesti siten, että neljä voimakasta synteettistä opioidia otetaan kansainvälisesti valvottujen aineiden joukkoon. Aineet ovat metoksiasetyylifentanyyli, syklopropyylifentanyyli, para-fluoributyyrifentanyyli ja orto-fluorifentanyyli. Aineet muistuttavat rakenteeltaan läheisesti huumausaineeksi luokiteltua kipulääke fentanyyliä. Fentanyylit ovat erittäin vaarallisia, koska käyttöannokset ovat pieniä, jolloin tarkka annostelu on vaikeaa. Yliannoksesta seuraa hengenvaarallinen hengityslama.

Aineita markkinoidaan siten, ettei myytävän tuotteen sisällöstä tai puhtaudesta ole varmuutta tai siten, että niitä myydään aivan toisina tuotteina tai aineina. Tästä voi aiheutua myös tahattomasti henkeä ja terveyttä uhkaavia tilanteita.

Uusia psykoaktiivisia aineita kielletään ja otetaan valvontaan

Valtioneuvosto teki muutoksia myös kuluttajamarkkinoilta kiellettyjen psykoaktiivisia aineita koskevan asetuksen liitteeseen. Liite täydentyy yhteensä 27 uudella aineella, jotka otetaan valvontaan. Jatkossa näiden aineiden valmistus, maahantuonti, varastointi, myynnissä pitäminen ja luovuttaminen olisivat huumausainelain mukaan kiellettyjä. Aineiden hallussapidosta ja käytöstä ei kuitenkaan rangaista.

Näistä aineista 20 on sellaisia, joiden päihdekäytöstä on havaintoja Euroopassa. Aineilla ei ole muuta käyttöä. Loput seitsemän ainetta ovat edellä mainittujen 20 aineen paikkaisomeerejä. Päihtymistarkoituksessa käytettyinä aineet voivat olla terveydelle haitallisia tai vaarallisia. Valvontaan otetut 27 ainetta eivät ole lääkkeitä eivätkä huumausaineita, eikä niillä ole tiedossa olevia teollisia käyttötarkoituksia. Esitys aineiden kansallisesta valvontaan ottamisesta on tehty Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa (Fimea).

Muuntohuumeiden käyttö voi vaikuttaa mielenterveyteen ja sosiaaliseen toimintakykyyn. Kieltäminen ei estä aineiden käyttöä kokonaan, mutta kiellolla pyritään ehkäisemään muuntohuumeiden leviämistä ja päihdekäyttöä. Kielto voi hidastaa tai jopa estää aineiden leviämistä uusiin käyttäjäpiireihin, erityisesti nuorten keskuuteen. Myös huumevalvonnan mahdollisuudet paranevat.

Huumausaineasetuksen virallinen nimi on, ”valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista”.

Katso myös

juoko kissa

Juoko kissasi tarpeeksi vettä

Nesteytys on tärkeää, myös kissoille. Kissa on alun perin aavikkoeläin, joka sai tarvitsemansa nesteen ruoasta. …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x