maanantai , heinäkuu 13 2020
Uutisotsikot

Talous

Palkansaajien ostovoima heikkenee

Palkkasumma pienenee, inflaatio hidastuu ja tulonsiirrot lisääntyvät. Työllisyyden voimakkaan vähenemisen myötä palkkasumma pienenee tänä vuonna vajaat kolme prosenttia. Maailmantalouden taantuma ja koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi tehdyt rajoitustoimet supistavat Suomen taloutta merkittävästi …

Lue lisää »

Talous toipuu hitaasti koronaepidemian aiheuttamasta lamasta

Koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi tehdyt rajoitustoimet supistavat Suomen taloutta merkittävästi tänä vuonna. Talous alkaa toipua hitaasti loppuvuodesta 2020. Talouden toipuminen edellyttää kuitenkin selvästi parempia näkymiä vientimarkkinoilla sekä kohenevaa luottamusta Suomen talouden …

Lue lisää »

Työpaikan menetys lisää kuolemanriskiä

Työpaikan menettäminen toimipaikan lakkauttamisen vuoksi lisää merkittävästi irtisanotun ja hänen puolisonsa kuolemanriskiä, todetaan tuoreessa tutkimuksessa, jossa seurattiin 1990-laman aikana työpaikkansa menettäneitä ja heidän perheitään. 1990-luvun laman aikaisilla toimipaikan lakkauttamisesta johtuvilla …

Lue lisää »

Markkinoinnin tehokkuutta mitataan useimmiten väärin

Markkinoinnin tehostamiseksi yrityksissä olisi tehtävissä paljon. Markkinoinnin tehokkuutta voidaan mitata kolmella eri tavalla; mittaamalla markkinoinnin tuottavuutta, vaikuttavuutta tai yrityksen kykyä sopeutua markkinoilla tapahtuviin muutoksiin. – Analytiikkaohjelmistot ruokkivat markkinoijien kiinnostusta helposti …

Lue lisää »

Iso sopeutuspaketti on tarpeen julkisen talouden vakauttamiseksi

Koronakriisin taloudellisia vaikutuksia selvittäneen työryhmän raportissa esitetään arvio koronakriisin taloudellisista vaikutuksista ja toimenpiteistä, joilla taloudelle aiheutuvia vaurioita voidaan pienentää ja palauttaa Suomi kestävän kasvun uralle. Selvitysryhmä esittelee raportissaan kolmivaiheisen talousstrategian …

Lue lisää »

Suomen talous supistuu voimakkaasti

Talous supistuu 5,5 prosenttia vuonna 2020, ennustaa valtiovarainministeriö 16. huhtikuuta julkaistussa taloudellisessa katsauksessaan. Toimet koronaviruspandemian leviämisen estämiseksi ovat kääntäneet talousennusteet kaikkialla maailmassa. Muutos on ollut ennennäkemättömän suuri ja nopea. Koronaviruksen …

Lue lisää »

Verkkokaupoista ostaessa kannattaa olla tarkkana

Kyberturvallisuuskeskus on varoittanut korona-aiheisten huijausten levinneen myös Suomeen. Myös valelaskuja on taas enemmän liikkeellä. Huijarit lähettävät niitä myös sähköpostitse. Viesteissä voidaan vaatia vastaanottajaa maksamaan tuotteesta tai palvelusta, jota ei ole …

Lue lisää »

Yksinyrittäjille avataan harkinnanvarainen toimintatuen haku

Yksinyrittäjät voivat hakea piakkoin tukea kunnilta koronavirustilanteessa. Haku tapahtuu yrityksen sijaintikunnasta. Harkinnanvaraista tukea voidaan myöntää 2 000 euroa yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Avustuksen myöntämisen ehtona on yksinyrittäjän osoittama …

Lue lisää »

Pk-yritysten odotukset tulevasta ovat vaatimattomat

Taloustilanne ei kannusta kasvuun, investointeihin eikä työpaikkojen lisäämiseen. Tiedot käyvät ilmi tuoreesta Pk-yritysbarometrista, johon vastasi lähes 4 600 pk-yrittäjää. Barometrin ovat teettäneet Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö. Talouskasvun …

Lue lisää »

Alma myy alueelliset mediat Sanomalle

Alma Media ja Sanoma ovat 11.2.2020 allekirjoittaneet sopimuksen koskien alueelliseen medialiiketoimintaan keskittyneen Alma Media Kustannus Oy:n ja painoliiketoimintaa harjoittavan Alma Manu Oy:n koko osakekannan myynnistä Sanoma Media Finland Oy:lle. Myytävien …

Lue lisää »

Talouden korkeasuhdanne on päättynyt

Korkeasuhdanne on Suomessa ohi ja kasvu hidastuu tilapäisesti kansainvälisen talouden heikkenemisen takia. Edellytykset talouden kasvun nopeutumiselle ovat kuitenkin olemassa. Ostovoima kasvaa, ja kotitalouksilla on varaa kuluttaa enemmän. Rahapolitiikka jatkuu elvyttävänä. …

Lue lisää »

Työtä tehdään suurimmalta osin rahan vuoksi

Tärkein työn merkitys suomalaisille on raha. Toiseksi tärkein työn merkitys suomalaisille on velvollisuus. Enemmistölle työ merkitsee keinoa rahoittaa vapaa-aikaa. Työtä velvollisuutena pitävien osuus on lisääntynyt. Nyt työtä jokaisen yhteiskunnan jäsenen …

Lue lisää »