Uutisotsikot

Talous

Pk-yritysten odotukset tulevasta ovat vaatimattomat

Taloustilanne ei kannusta kasvuun, investointeihin eikä työpaikkojen lisäämiseen. Tiedot käyvät ilmi tuoreesta Pk-yritysbarometrista, johon vastasi lähes 4 600 pk-yrittäjää. Barometrin ovat teettäneet Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö. Talouskasvun …

Lue lisää »

Alma myy alueelliset mediat Sanomalle

Alma Media ja Sanoma ovat 11.2.2020 allekirjoittaneet sopimuksen koskien alueelliseen medialiiketoimintaan keskittyneen Alma Media Kustannus Oy:n ja painoliiketoimintaa harjoittavan Alma Manu Oy:n koko osakekannan myynnistä Sanoma Media Finland Oy:lle. Myytävien …

Lue lisää »

Talouden korkeasuhdanne on päättynyt

Korkeasuhdanne on Suomessa ohi ja kasvu hidastuu tilapäisesti kansainvälisen talouden heikkenemisen takia. Edellytykset talouden kasvun nopeutumiselle ovat kuitenkin olemassa. Ostovoima kasvaa, ja kotitalouksilla on varaa kuluttaa enemmän. Rahapolitiikka jatkuu elvyttävänä. …

Lue lisää »

Työtä tehdään suurimmalta osin rahan vuoksi

Tärkein työn merkitys suomalaisille on raha. Toiseksi tärkein työn merkitys suomalaisille on velvollisuus. Enemmistölle työ merkitsee keinoa rahoittaa vapaa-aikaa. Työtä velvollisuutena pitävien osuus on lisääntynyt. Nyt työtä jokaisen yhteiskunnan jäsenen …

Lue lisää »

Metsäteollisuustuotteiden tuotanto- ja vientimäärät alenevat

Kasvun heikkeneminen ja kysynnän laantuminen vähentävät metsäteollisuustuotteiden tuotantoa. Teollisuuspuun hakkuumäärät vähenevät, raakapuun kantohinnat alenevat ja kantorahatulot kääntyvät laskuun suhdannehuipun jälkeen. Myös sahatavaramarkkinoiden ylitarjonta laskee vientihintoja. Ylitarjonta tärkeimmillä vientimarkkinoilla heijastuu sahatavaran …

Lue lisää »

Energiatukien vaikutus huoltovarmuuteen

Lämmityspolttoaineiden verotukien poistot johtaisivat energiaturpeen käytön loppumiseen, tuontibiomassan käytön lisääntymiseen ja kaukolämmön hinnan nousuun. Samalla sähkön huippukulutus kasvaisi. Energiaverotuet ja kustannustehokas huoltovarmuus -selvityksessä tarkasteltiin kolmen lämmityspolttoaineen verotuen vaikutuksia huoltovarmuuteen. Näitä …

Lue lisää »

Biotalous nojaa edelleen vahvasti metsäsektoriin

Metsäsektori oli edelleen biotalouden tukijalka, jonka osuus biotalouden tuotoksesta ja arvonlisäyksestä oli viime vuonna lähes 40 prosenttia. Biotalouteen työllistyneiden määrä kasvoi ensimmäisen kerran seitsemään vuoteen. Biotalous perustuu uusiutuvien luonnonvarojen kestävään …

Lue lisää »

Vanhuspalvelujen lakiluonnos henkilöstömitoituksineen suunnitteilla

Sitovan henkilöstömitoituksen kirjaaminen lakiin on ensimmäinen osa iäkkäiden henkilöiden palvelujen uudistamisessa. Esitystä henkilöstömitoituksen toteuttamisesta vanhusten ympärivuorokautisessa palveluasumisessa ja laitoshoidossa on valmisteltu syyskuun aikana sosiaali- ja terveysministeriössä. Luonnos hallituksen esitykseksi lähetetään …

Lue lisää »

Talouskasvu hidastuu Suomessa jo tänä vuonna

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn ilmaisi huolensa eduskunnan talousvaliokunnalle maailmantalouden kasvun laaja-alaisesta hidastumisesta ja sen vaikutuksista euroalueelle ja Suomeen. Maailmantalouden kasvua ovat vaimentaneet etenkin Yhdysvaltain ja Kiinan välinen kauppasota, Brexit …

Lue lisää »

Talous kääntyy loppuvuonna taantumaan

Talouskasvu on nyt nähty ja loppuvuonna Suomi kääntyy taantumaan talouden supistuessa lievästi. Alkuvuoden ripeä vauhti pitää kuitenkin koko vuoden talouskasvun vielä 1,3 prosentissa Hypon ennusteen mukaan. Suomen kasvuvauhti erottui euromaissa …

Lue lisää »