sunnuntai , huhtikuu 5 2020
Uutisotsikot

Talous

Verkkokaupoista ostaessa kannattaa olla tarkkana

Kyberturvallisuuskeskus on varoittanut korona-aiheisten huijausten levinneen myös Suomeen. Myös valelaskuja on taas enemmän liikkeellä. Huijarit lähettävät niitä myös sähköpostitse. Viesteissä voidaan vaatia vastaanottajaa maksamaan tuotteesta tai palvelusta, jota ei ole …

Lue lisää »

Yksinyrittäjille avataan harkinnanvarainen toimintatuen haku

Yksinyrittäjät voivat hakea piakkoin tukea kunnilta koronavirustilanteessa. Haku tapahtuu yrityksen sijaintikunnasta. Harkinnanvaraista tukea voidaan myöntää 2 000 euroa yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Avustuksen myöntämisen ehtona on yksinyrittäjän osoittama …

Lue lisää »

Pk-yritysten odotukset tulevasta ovat vaatimattomat

Taloustilanne ei kannusta kasvuun, investointeihin eikä työpaikkojen lisäämiseen. Tiedot käyvät ilmi tuoreesta Pk-yritysbarometrista, johon vastasi lähes 4 600 pk-yrittäjää. Barometrin ovat teettäneet Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö. Talouskasvun …

Lue lisää »

Alma myy alueelliset mediat Sanomalle

Alma Media ja Sanoma ovat 11.2.2020 allekirjoittaneet sopimuksen koskien alueelliseen medialiiketoimintaan keskittyneen Alma Media Kustannus Oy:n ja painoliiketoimintaa harjoittavan Alma Manu Oy:n koko osakekannan myynnistä Sanoma Media Finland Oy:lle. Myytävien …

Lue lisää »

Talouden korkeasuhdanne on päättynyt

Korkeasuhdanne on Suomessa ohi ja kasvu hidastuu tilapäisesti kansainvälisen talouden heikkenemisen takia. Edellytykset talouden kasvun nopeutumiselle ovat kuitenkin olemassa. Ostovoima kasvaa, ja kotitalouksilla on varaa kuluttaa enemmän. Rahapolitiikka jatkuu elvyttävänä. …

Lue lisää »

Työtä tehdään suurimmalta osin rahan vuoksi

Tärkein työn merkitys suomalaisille on raha. Toiseksi tärkein työn merkitys suomalaisille on velvollisuus. Enemmistölle työ merkitsee keinoa rahoittaa vapaa-aikaa. Työtä velvollisuutena pitävien osuus on lisääntynyt. Nyt työtä jokaisen yhteiskunnan jäsenen …

Lue lisää »

Metsäteollisuustuotteiden tuotanto- ja vientimäärät alenevat

Kasvun heikkeneminen ja kysynnän laantuminen vähentävät metsäteollisuustuotteiden tuotantoa. Teollisuuspuun hakkuumäärät vähenevät, raakapuun kantohinnat alenevat ja kantorahatulot kääntyvät laskuun suhdannehuipun jälkeen. Myös sahatavaramarkkinoiden ylitarjonta laskee vientihintoja. Ylitarjonta tärkeimmillä vientimarkkinoilla heijastuu sahatavaran …

Lue lisää »

Energiatukien vaikutus huoltovarmuuteen

Lämmityspolttoaineiden verotukien poistot johtaisivat energiaturpeen käytön loppumiseen, tuontibiomassan käytön lisääntymiseen ja kaukolämmön hinnan nousuun. Samalla sähkön huippukulutus kasvaisi. Energiaverotuet ja kustannustehokas huoltovarmuus -selvityksessä tarkasteltiin kolmen lämmityspolttoaineen verotuen vaikutuksia huoltovarmuuteen. Näitä …

Lue lisää »

Biotalous nojaa edelleen vahvasti metsäsektoriin

Metsäsektori oli edelleen biotalouden tukijalka, jonka osuus biotalouden tuotoksesta ja arvonlisäyksestä oli viime vuonna lähes 40 prosenttia. Biotalouteen työllistyneiden määrä kasvoi ensimmäisen kerran seitsemään vuoteen. Biotalous perustuu uusiutuvien luonnonvarojen kestävään …

Lue lisää »

Vanhuspalvelujen lakiluonnos henkilöstömitoituksineen suunnitteilla

Sitovan henkilöstömitoituksen kirjaaminen lakiin on ensimmäinen osa iäkkäiden henkilöiden palvelujen uudistamisessa. Esitystä henkilöstömitoituksen toteuttamisesta vanhusten ympärivuorokautisessa palveluasumisessa ja laitoshoidossa on valmisteltu syyskuun aikana sosiaali- ja terveysministeriössä. Luonnos hallituksen esitykseksi lähetetään …

Lue lisää »