Koti / Mediatiedot

Mediatiedot

Extralehdet palvelee lukijoitaan tarjoamalla päivittäin tietoa ajankohtaisista aiheista ja ilmiöistä. Kiinnostavien teemojen alta löytyy jokaiselle lukijalle mielenkiintoista asiaa. Extralehdet on kasvattanut tasaisesti lukijamääräänsä vuodesta toiseen ja vakiinnuttanut paikkansa luotettavana ja puolueettomana verkkomediana.

Toimitus

Päätoimittaja: Petri Saarinen
Sähköposti: toimitus@extralehdet.com
Vakituiset freelancerit: Garmen Agramund, Harry Anderson, Ritva Rinne
Sähköpostit: etunimi@extralehdet.com
Osoite: Linnankatu 72, 20100 Turku.
Julkaisija: Sananvapauden tuki ry
ISSN: 2489-6403

Sananvapaus ja lait

Sananvapaus on demokraattisen yhteiskunnan perusta. Suomen perustuslaissa sananvapaus tarkoittaa oikeutta ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja ja mielipiteitä kenenkään sitä ennakolta estämättä.

Euroopan unionin perusoikeuskirjan 11 artikla määrittelee sananvapauden seuraavasti:
1. Jokaisella on oikeus sananvapauteen. Tämä oikeus sisältää mielipiteenvapauden sekä vapauden vastaanottaa ja levittää tietoja tai ajatuksia viranomaisten siihen puuttumatta ja alueellisista rajoista riippumatta. 2. Tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta kunnioitetaan.

Lisäksi sananvapauden periaatteita määritellään YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa ja YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa.

Laki rajoittaa sananvapautta
Sananvapauden käyttöä määrittelevät Suomen perustuslain lisäksi mm. rikoslaki, sananvapauslaki, julkisuuslaki, oikeudenkäynnin julkisuuslainsäädäntö ja tekijänoikeuslaki.

Mediamyynti

Pääasiassa mainostilan myynti tapahtuu Googlen kautta. Mainonnassa noudatamme mainontaa ja markkinointia koskevia EU-säännöksiä, sekä Googlen mainostamista koskevia vaatimuksia.

Mainoskoot

css.php