sunnuntai , kesäkuu 16 2019
Uutisotsikot
Koti / Mediatiedot

Mediatiedot

Extralehdet palvelee lukijoitaan tarjoamalla päivittäin tietoa ajankohtaisista aiheista ja ilmiöistä. Kiinnostavien teemojen alta löytyy jokaiselle lukijalle mielenkiintoista asiaa. Extralehdet on kasvattanut tasaisesti lukijamääräänsä vuodesta toiseen ja vakiinnuttanut paikkansa luotettavana ja puolueettomana verkkomediana.

Toimitus

Päätoimittaja: Petri Saarinen
Sähköposti: toimitus@extralehdet.com
Vakituiset freelancerit: Garmen Agramund, Harry Anderson
Sähköpostit: etunimi@extralehdet.com
Osoite: Linnankatu 72, 20100 Turku.
Julkaisija: Sananvapauden tuki ry
ISSN: 2489-6403

Mielipide-osasto

Poliitikkojen ja kansalaisten omia mielipiteitä julkaisemme kahdella erillisellä mielipide-osastolla, joiden kirjoitukset edustavat kirjoittajan omia näkemyksiä. Ne julkaistaan aiheesta ja mielipiteestä riippumatta sellaisenaan, lakeja luonnollisesti noudattaen. Sananvapautta ei kuitenkaan ole se, että yksittäiset kirjoittajat voisivat julkaista median mielipideosastolla mitä tahansa, jonka vuoksi kirjoituksia julkaistaan vain kirjoittajan omalla nimellä ja vastuulausekkeella, jolla kirjoittaja sitoutuu vastaamaan sisällön laillisuudesta. Mielipide-osaston tarkoitus on toimia keskusteluareenana, joten mielipiteitä voi myös kommentoida rekisteröitymällä.

Laki rajoittaa sananvapautta

Sananvapauden käyttöä määrittelevät Suomen perustuslain lisäksi mm. rikoslaki, sananvapauslaki, julkisuuslaki, oikeudenkäynnin julkisuuslainsäädäntö ja tekijänoikeuslaki.

Sananvapaus ja lait

Sananvapaus on demokraattisen yhteiskunnan perusta. Suomen perustuslaissa sananvapaus tarkoittaa oikeutta ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja ja mielipiteitä kenenkään sitä ennakolta estämättä.

Euroopan unionin perusoikeuskirjan 11 artikla määrittelee sananvapauden seuraavasti:
1. Jokaisella on oikeus sananvapauteen. Tämä oikeus sisältää mielipiteenvapauden sekä vapauden vastaanottaa ja levittää tietoja tai ajatuksia viranomaisten siihen puuttumatta ja alueellisista rajoista riippumatta. 2. Tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta kunnioitetaan.

Lisäksi sananvapauden periaatteita määritellään YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa ja YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa.

Mediamyynti

Pääasiassa mainostilan myynti tapahtuu Googlen kautta. Mainonnassa noudatamme mainontaa ja markkinointia koskevia EU-säännöksiä, sekä Googlen mainostamista koskevia vaatimuksia.

Mainoskoot

css.php