Yli puoli miljoonaa 30–64 -vuotiasta asuu yksin

Työikäisiä 30–64 -vuotiaita yksinasuvia on jo yli puoli miljoonaa ja he ovat suurin yksinasuvien ikäluokka. Viiden viime vuoden aikana yksinasuvien määrä on lisääntynyt vuosittain lähes kaikissa ikäryhmissä. Yksinasuminen on yleistynyt erityisesti alle 30-vuotiailla.

Yksinasuvia työikäisiä 30–64 -vuotiaita oli vuonna 2020 noin 545 000. Heidän osuus 30–64 -vuotiaiden ikäluokasta on kasvanut melko tasaisesti, ja vuonna 2020 heitä oli useampi kuin joka viides, selviää Tilastokeskuksen tiedoista.

Alle 30-vuotiaiden yksinasuvien määrä on yli kaksinkertaistunut vuoden 1990 jälkeen 100 000:sta 253 000:een. Yksinasuvien osuus alle 30-vuotiaiden asuntoväestöstä on kasvanut suhteellisesti eniten viime vuosina. 65 vuotta täyttäneiden yksinasuvien määrä on kasvanut samalla ajanjaksolla 210 000 hengellä. Vuonna 2020 heitä oli 457 000. Vaikka ikääntyneiden yksinasuvien määrä on kasvussa, on yksinasuvien osuus 65 vuotta täyttäneestä asuntoväestöstä kuitenkin ollut lievässä laskussa reilun kymmenen vuoden ajan. Tätä selittää etenkin miesten eliniän piteneminen, jonka seurauksena leskeksi jäädään yhä myöhemmin.

Yksinasumisen lisääntyminen viime vuosina on voimistunut. Yksinasuvia oli vuonna 2020 kaikkiaan 1,25 miljoonaa ja asuntokuntien keskikoko oli 1,96. Asuntokuntia oli vuoden 2020 lopulla lähes 2,77 miljoonaa, määrä kasvoi edellisvuodesta 32 000:lla.

Yksinasuvien määrä on lisääntynyt lähes kaikissa ikäryhmissä

Yksinasuvien määrä on kasvanut vuodesta 2015 joka vuosi lähes kaikissa ikäryhmissä. Eniten on kasvanut 25–34 -vuotiaiden yksinasuvien määrä, johon on tullut lisäystä viidessä vuodessa lähes 38 000 henkeä.

Poikkeuksena muihin ikäryhmiin verrattuna, on 45–54 -vuotiaiden yksinasuvien määrä laskenut joka vuosi tarkastelujakson aikana. Tässä ikäryhmässä yksinasuvia oli vuonna 2020 noin kuusi prosenttia vähemmän kuin vuonna 2015.

Suurimmat yksinasuvien ikäryhmät ovat 75-vuotiaat ja sitä vanhemmat sekä 65–74 -vuotiaat. Myös iäkkäiden yksinasuvien määrän kasvua selittää osin suuren ikäkohortin ikääntyminen. 65 vuotta täyttäneissä yksinasuvissa naisia on kaksi kertaa miehiä enemmän, kun taas nuoremmilla yleisempää on miesten yksinasuminen.

Katso myös

Vuonna 2026 vastuu toimivista palovaroittimista on taloyhtiöillä

Pelastuslain uudistus tuo muutoksen, joka koskettaa myös vanhoja rakennuksia. Aiemmin palovaroittimet ovat olleet taloyhtiön vastuulla …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x