Luonto-Liitto: ”Emme hyväksy suden metsästystä!”

Susi on Suomessa erittäin uhanalainen laji, eikä harvalukuista susikantaa pidä hoitaa metsästämällä. Luonto-Liiton tavoitteena on edistää suden suojelua, sekä ihmisen ja suden rinnakkaiseloa, ei suden kannanhoidollista metsästystä.

Maa- ja metsätalousministeriö kertoo tiedotteessaan 18.11.2020 (tiedote jäljempänä), että suden kannanhoidollisen metsästyksen suunnittelu etenee. Ministeriö on lähettänyt tiedotteen, jossa annetaan ymmärtää, että tämä olisi koko ministeriön asettaman työryhmän kanta asiaan. Luonto-Liitto on ollut mukana maa- ja metsätalousministeriön (MMM) asettamassa työryhmässä koskien susikannan hoitoa Suomessa. Luonto-Liitto ei tue maa- ja metsätalousministeriön lähettämän tiedotteen sisältöä.

Maa- ja metsätalousministeriön tavoitteet susikannanhoidossa ovat ristiriidassa muun muassa EU:n luontodirektiivin kanssa. Luontodirektiivissä määritellään, että suden metsästäminen voidaan hyväksyä ainoastaan silloin, jos mitään muuta vaihtoehtoa ei ole, eikä suden tappaminen heikennä lajin suotuisan suojelutason saavuttamista sen luontaisella levinneisyysalueella.

– Tällä hetkellä on olemassa ja kehitteillä lukuisia susivahinkoja estäviä ennaltaehkäisykeinoja tuotantoeläinten ja metsästyskoirienkin suojaksi kuten petoaidat, metsästyskoirien suojaliivit ja äänikarkotteet. Lisäksi on tärkeä levittää asiallista ja tutkimukseen pohjautuvaa tietoa sudesta ja lajin tärkeästä merkityksestä osana koko ekosysteemiä. Näillä tavoin voimme edistää ihmisen ja suden rinnakkaiseloa rakentavassa hengessä. Emme hyväksy maa- ja metsätalousministeriön tavoitetta aloittaa suden kannanhoidollinen metsästys, painottaa Francisco Sánchez Molina, Luonto-Liiton suurpetovastaava.

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 18.11.2020: ”Suden kannanhoidollisen metsästyksen suunnittelu etenee”

Suden kannanhoidollisen metsästyksen edellytyksiä ja vaatimuksia on kattavasti arvioitu laajapohjaisissa työryhmissä. Valmistelutyön ja EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisun pohjalta maa- ja metsätalousministeriö katsoo, että keskeisenä edellytyksenä kannanhoidolliselle metsästykselle on, että susikanta on suotuisalla suojelutasolla. Työ jatkuu suotuisan suojelutason raja-arvon määrittämisellä ja mallin yksityiskohtien hiomisella.

Maa- ja metsätalousministeriö on yhdessä sidosryhmien kanssa työstämässä pohjaa malliksi, jolla voitaisiin sallia suden kannanhoidollinen metsästys.

– Metsästys on tärkeä osa muiden suurpetojen kannanhoitoa ja se on myös osa susikannan hoitosuunnitelmaa. Mallin edellytys on, että susikanta on suotuisalla suojelutasolla, minkä arvioimiseksi Suomen on määriteltävä suotuisan suojelutason raja-arvo, kertoo ohjausryhmän puheenjohtaja, kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio maa- ja metsätalousministeriöstä.

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut Luonnonvarakeskukselle toimeksiannon tuottaa Suomen susikannan suotuisan suojelutason raja-arvon kansainvälisenä tutkimusyhteistyönä. Tällä hetkellä susikannan suojelutason arviointi perustuu kuuden vuoden välein tehtävään luontodirektiivin mukaiseen menettelyyn. Kun suotuisan suojelutason raja-arvo on määritetty, voidaan vuosittain kanta-arvion julkistamisen yhteydessä todeta, onko susikanta suotuisalla suojelutasolla vai ei.

Suden kannanhoidollinen metsästys olisi mahdollista aloittaa raja-arvon ylittyessä ja reunaehtojen täyttyessä talvella 2021 – 2022.

– Susikannan ylittäessä raja-arvon metsästys voitaisiin sallia lupaehtojen puitteissa kuitenkin niin, että metsästyksen jälkeen kanta on edelleen suotuisalla suojelutasolla, toteaa valmisteluryhmän puheenjohtaja, erätalousneuvos Vesa Ruusila maa- ja metsätalousministeriöstä.

Työryhmät ovat perehtyneet suden kannanhoidollisen metsästyksen toteuttamistapaan Ruotsissa, jossa susikannan suotuisan suojelutason raja-arvo on muodostettu tieteellisen tutkimuksen pohjalta. Viimeisimmän kanta-arvion mukaan Ruotsin susikanta on yli määritellyn suotuisan suojelutason raja-arvon. Ruotsin Ympäristönsuojeluvirasto on sallinut tänä vuonna suden kannanhoidollisen metsästyksen.

Työryhmien työ jatkuu

Suden kannanhoidollisen metsästyksen suunnittelu jatkuu mallin yksityiskohtien kuten metsästyksen kohdentamisen ja muiden edellytysten tarkemmalla määrittelyllä. Mallissa otetaan huomioon luontodirektiivi, EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisu suden kannanhoidollista metsästystä koskien ja muu keskeinen oikeuskäytäntö.

Kuluvana talvena 2020 – 2021 susia ei metsästetä kannanhoidollisin perustein. Tällä hetkellä susia voi poistaa Suomen riistakeskuksen niin sanotuilla vahinko- ja turvallisuusperusteisilla poikkeusluvilla. Susien ja muiden suurpetojen aiheuttamien kotieläinvahinkojen ehkäisyyn on myös mahdollista saada esimerkiksi aitatarvikkeita Suomen riistakeskukselta. Lisätietoja poikkeusluvista ja vahinkojen ehkäisystä saa Suomen riistakeskuksen aluetoimistoista.

Katso myös

Pörssisähkön hinta perjantaina 5. tammikuuta jopa 20-kertainen

Pörssisähkön hinta nousee perjantaina 5.1.2024 poikkeuksellisen korkealle. Sähkön tuntihinnat ovat klo 6–21 välillä halvimmillaankin arvonlisäveroineen …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x