Sananvapaus ja lait

Sananvapaus on demokraattisen yhteiskunnan perusta. Sananvapauteen kuuluu myös oikeus olla uutisoimatta asioista, joilla ei ole riittävää merkitystä.

Toimituksen johdon tekemät päätökset julkaista tai olla julkaisematta eivät rajoita toimittajien tai kansalaisten sananvapautta ilmaista mielipiteitään omissa julkaisuissaan. Tiedotusvälineissä olevasta sisällöstä päättää vastaava toimittaja.

Euroopan unionin perusoikeuskirjan 11 artikla määrittelee sananvapauden seuraavasti:
1. Jokaisella on oikeus sananvapauteen. Tämä oikeus sisältää mielipiteenvapauden sekä vapauden vastaanottaa ja levittää tietoja tai ajatuksia viranomaisten siihen puuttumatta ja alueellisista rajoista riippumatta. 2. Tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta kunnioitetaan.

Suomen perustuslaissa sananvapaus tarkoittaa oikeutta ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja ja mielipiteitä kenenkään sitä ennakolta estämättä.

Lait määrittelevät rajat

Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Ihmisten käyttäytymistä määrittelevät Suomen perustuslain lisäksi mm. rikoslaki, sananvapauslaki, julkisuuslaki, oikeudenkäynnin julkisuuslainsäädäntö ja tekijänoikeuslaki. Yleisenä lähtökohtana on perusoikeusmyönteinen tulkinta, joka tarkoittaa lain tulkintaa perusoikeuksia parhaiten toteutettavalla tavalla.

Mediatiedot