Aineistojen uudelleen julkaiseminen

Mikäli artikkeli tai kuva halutaan julkaista kokonaisuudessaan, niin julkaiseminen edellyttää kirjallisesti saatua lupaa ja käyttöehdoista sopimista.

Artikkelien tekstistä on mahdollista hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa lähde mainiten. Yksittäisiä lauseita tms. ei saa irrottaa asiayhteydestään. Artikkeleista tehtyjä tiivistelmiä koskevat samat lähdeviitesäännöt.

Lähde on ilmoitettava kaikissa uudelleenjulkaisuissa ja lainauksissa muodossa www.extralehdet.com
Viittaaminen on mahdollista hyvän tavan mukaisesti muun tekstin osana.