Asunnon tai auton osto ei houkuta

Kuluttajien näkemykset sekä omasta että Suomen taloudesta heikkenivät huhtikuussa maaliskuuhun ja myös vuodentakaiseen verrattuna. Huhtikuussa kuluttajien odotus Suomen taloudesta vuoden kuluttua oli synkällä tasolla. Myös oman talouden osalta odotus ja varsinkin nykytilan arvio olivat hyvin heikot.

Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku oli huhtikuussa -12,6, kun se oli maaliskuussa -9,4 ja helmikuussa -9,5. Vuotta aiemmin huhtikuussa luottamusindikaattori sai arvon -7,9. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on -2,5. Tiedot perustuvat kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.–18. huhtikuuta 1 211 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajista jopa 33 % arvioi huhtikuussa, että heidän oman taloutensa tila on heikompi kuin vuotta aiemmin. Kuluttajista 20 % piti omaa talouttaan kyselyhetkellä edellisvuotista vahvempana. Huhtikuussa peräti 74 % kuluttajista oli sitä mieltä, että Suomen taloustilanne on huonompi kuin vuotta aiemmin, ja vain 4 % näki sen parempana.

Huhtikuussa 19 % kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 42 % puolestaan arvioi maamme talouden heikkenevän. Oman taloutensa kohentumiseen luotti huhtikuussa 27 % kuluttajista ja 20 % pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Työttömyys ja sen uhka

Kuluttajien odotus yleisen työttömyystilanteen kehityksestä Suomessa synkkeni huhtikuussa edelleen. Kuluttajista 11 % odotti, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 58 % arvioi työttömyyden lisääntyvän.

Huhtikuussa työlliset kuluttajat (palkansaajat ja yrittäjät) kokivat omakohtaisen työttömyyden tai lomautuksen uhan pysyneen yhä melko suurena. Työllisistä 4 % uskoi uhan vähentyneen omalla kohdallaan ja 22 % puolestaan arvioi riskin kohonneen. Toisaalta 45 % työllisistä koki huhtikuussa, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi tai lomautetuksi.

Inflaatio

Huhtikuussa kuluttajien arvio kyselyhetken inflaatiosta ja odotus hintojen muutoksesta vuoden kuluttua jatkoivat vähittäistä laskuaan. Kaikkiaan arviot inflaatiosta olivat edelleen melko korkeat.

Kuluttajat arvioivat huhtikuussa, että kuluttajahinnat ovat nousseet 5,7 % edellisvuoden huhtikuusta ja nousevat 3,8 % seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 65 % oli sitä mieltä, että hinnat ovat nousseet vuodessa paljon tai melko paljon, ja 44 % odotti hintojen nousevan vähintään samaa vauhtia myös tulevina kuukausina.

Rahatilanne, säästäminen ja lainanotto

Huhtikuussa ajankohtaa pidettiin edelleen hyvin huonona lainanotolle ja myös säästämiselle. Kuluttajista vain 12 % arvioi ajan otolliseksi lainan ottamiselle ja 38 % piti säästämistä kannattavana. Samalla aikomuksia lainanottoon oli huhtikuussa hieman tavanomaista vähemmän. Kuluttajista 14 % suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajien arvio omasta rahatilanteestaan säilyi huhtikuussa pitkän ajan keskimääräisellä tasolla. Mahdollisuuksia säästämiseen tulevina kuukausina ennakoitiin olevan hieman vähemmän kuin normaalisti. Rahaa oli huhtikuussa jäänyt säästöön runsaalla puolella eli 55 %:lla kuluttajista ja 70 % uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Rahankäyttö ja isot ostoaikeet

Huhtikuussa ajankohtaa pidettiin edelleen hyvin epäedullisena kestotavaroiden ostamiselle. Kuluttajista vain 12 %:n mielestä hetki oli otollinen hintaville hankinnoille.

Kuluttajien aikeet käyttää rahaa kestotavaroiden hankintaan seuraavan vuoden aikana jatkuivat huhtikuussa hyvin niukkoina. Ostoaikeet vähenivät edelliskuuhun ja myös vuodentakaiseen verrattuna. Huhtikuussa ainoastaan 8 % kuluttajista ennakoi lisäävänsä ja jopa 44 % vähentävänsä rahankäyttöään kestokulutukseen seuraavan vuoden aikana.

Auton ostoa vuoden kuluessa kuluttajat suunnittelivat huhtikuussa selvästi vähemmän kuin normaalisti. Myös asunnon ostoaikeet pysyivät laimeina: uusi asunto oli mielessä hyvin harvalla kuluttajalla. Sen sijaan aikeet kodin peruskorjaamiseen lisääntyivät huhtikuussa keskimääräiselle tasolleen.

Huhtikuussa vain 11 % kuluttajista aikoi joko varmasti tai mahdollisesti ostaa henkilöauton vuoden sisällä. Asunnon ostoa tai talon rakentamista harkitsi ainoastaan 10 % kuluttajista. Kuluttajista 17 % suunnitteli käyttävänsä rahaa kodin peruskorjaamiseen seuraavan vuoden aikana.

Katso myös

Arvonlisäveron alarajahuojennus poistuu

Arvonlisäveron alarajahuojennus poistuu vuoden 2025 alussa. Samallasuomalaisyrityksille tulee mahdollisuus hyödyntää sen EU-maan alv-vapautusta, johon ne …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x