Henkilöiden maastapoistumisveron käyttöönotto ongelmallista

Luonnollisten henkilöiden varojen arvonnousun verotus ulkomaille muutettaessa sisältäisi kuitenkin siinä määrin ongelmallisuuksia, ettei lainsäädäntötoimiin ole aihetta nyt ryhtyä, arvioidaan valtiovarainministeriön selvityksessä.

Selvitys perustuu hallitusohjelmaan, jonka mukaan ”selvitetään, onko mahdollista ottaa käyttöön veromallia, joka estää ulkomailla asuvien Suomessa verovelvollisina olleiden myynteihin, lahjoihin ja perintöihin liittyvien verojen välttämisen.”

Valtiovarainministeriö arvioi selvityksessään, että Suomessa olisi mahdollista ottaa käyttöön tuloverotuksessa niin sanottu luonnollisten henkilöiden maastapoistumisvero eli varojen arvonnousun verotus, kun henkilö muuttaa ulkomaille. Malliin käyttöönottoa puoltaisi muun muassa mahdollisuus puuttua maastamuuttoon, jonka tarkoituksena olisi välttää veroja. Lisäksi veromallilla puututtaisiin valtioiden väliseen haitalliseen verokilpailuun.

Haittoja kilpailukyvylle ja taloudelliselle tehokkuudelle

Veromalliin liittyy kuitenkin ongelmallisuuksia, jotka puhuvat sen käyttöönottoa vastaan. Uudistus edellyttäisi yksityiskohtaista sääntelyä, joten se monimutkaistaisi Suomen verojärjestelmää. Veromallin tehokas toimeenpano ja sen edellyttämä tietojensaanti voisivat muodostua käytännössä vaikeaksi toteuttaa. Vero kohdistuisi harvalukuiseen varakkaaseen joukkoon ja vaikuttaisi verotuloihin lähinnä yksittäistapauksissa. Veromallilla saattaisi olla haitallisia vaikutuksia Suomen kilpailukykyyn, kiinnostavuuteen sijoituskohteena, maahan- ja maastamuuttoon sekä taloudelliseen tehokkuuteen.

Selvityksen mukaan veromallin käyttöönottoon liittyisi siinä määrin vaikeuksia ja ongelmallisuuksia, että välittömiin lainsäädäntötoimiin ei ole aiheellista ryhtyä. Sen sijaan Suomen tulee seurata, kuinka sääntelyn tarve ja kansainvälinen tilanne tulevaisuudessa kehittyvät.

Selvitys luonnollisten henkilöiden maastapoistumisverosta (valtioneuvoston julkaisuarkisto Valto)

Katso myös

Digitaalisen identiteetin lompakko tulee vuonna 2026

Valtiovarainministeriö on asettanut hankkeen ohjaamaan kansallisen digitaalisen identiteetin lompakon toteuttamista. Teknisestä toteutuksesta vastaa Digi- ja …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x