Ministeri Maria Ohisalo. (kuva: Laura Kotila, valtioneuvoston kanslia.)

Selvitys poliisin toiminnasta mielenosoituksessa

Poliisihallitus pyysi sisäministeriön toimeksiannosta Helsingin poliisilta selvityksen sen toiminnasta 3.10. mielenosoituksessa. Poliisihallitus on toimittanut selvityksen ja oman lausuntonsa sisäministeriölle.

Poliisihallitus pitää lausunnossaan tärkeänä, että tapaus arvioidaan ulkopuolisten toimesta ja arvioinnin pohjalta poliisin toimintaa voidaan tarvittaessa kehittää. Millä tavoin poliisi toimii, on merkityksellistä. Luottamus poliisiin on yksi turvallisen ja toimivan yhteiskunnan perustekijä.

– Poliisin voimankäytöstä mielenosoituksessa on tehty rikosilmoitus valtakunnansyyttäjälle ja valtakunnansyyttäjä on aloittanut esiselvityksen tekemisen. Myös eduskunnan oikeusasiamiehelle on tehty useita kanteluja liittyen mielenosoitukseen. Ministerinä tehtäväni ei ole arvioida poliisin toiminnan lainmukaisuutta, kertoo sisäministeri Maria Ohisalo.

– Suomalainen poliisi on maailman huippua. Suomalaisilla on vahva luottamus poliisimme korkeaan ammattitaitoon ja tämä asettaa riman korkealle, kuten avoimessa demokratiassa ja oikeusvaltiossa pitää ollakin. Jokainen kohtaaminen viranomaisen kanssa on merkityksellinen tämän luottamuksen rakentamisessa, sanoo ministeri Ohisalo.

Ministeri Ohisalon mukaan myös poliisin avoimella ja oikea-aikaisella viestinnällä on merkitystä luottamuksen ylläpitäjänä. Poliisilla on oma tärkeä roolinsa yhteiskunnallisessa keskustelussa.

– On tärkeää, ettei synny tietotyhjiötä. Viranomaisten on hyvä olla aktiivisesti mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa, erityisesti silloin, kun toimintaa kyseenalaistetaan. Näin viranomaiset ovat myös itse kertomassa toimintansa lähtökohdista ja tavoitteista, Ohisalo painottaa.

Otteita raportista

OC-sumutteella saavutettiin asetettu tavoite

”Helsingin poliisilaitoksen lausunnon mukaan voimakeinojen käytön harkinnassa operaation johtaja arvioi väkijoukon aiheuttamaa huomattavaa liikennehaittaa, käytössä olevia poliisiresursseja, vaihtoehtoisia keinoja sekä poliisiresurssien vapauttamista kiireellisten hälytystehtävien hoitamiseen. Tilanteessa tuli myös arvioida vaihtoehtoisia tapahtumainkulkuja, jos tilanteen olisi annettu jatkua. Mielenosoittajat olisivat saattaneet edelleen siirtyä ja esimerkiksi katkaista koko kadun liikenteen aiheuttaen uusia vaaratilanteita.

Helsingin poliisilaitos toteaa lausunnossaan, että OC-sumutteen käytöstä oli varoitettu mielenosoittajia ja heille oli annettu mahdollisuus siirtyä pois ajoradalta. Tästä huolimatta suurin osa noin 50 mielenosoittajasta jäi istumaan ajoradalle. OC-sumutetta käytettiin kolme eri kertaa ja jokaisen kerran jälkeen voimakeinon vaikutuksia oli seurattu ja muutamia mielenosoittajia oli voimankäytön vaikutuksesta poistunut paikalta. Myöhemmin myös yksi itsensä kahlinnut ryhmä avasi lukkonsa oma-aloitteisesti, minkä jälkeen heidät oli mahdollista kuljettaa pois ajoradalta. Sumutteen käytön jälkeen mielenosoitajat oli saatu poistettua ajoradalta, eikä poistetut mielenosoittajat enää palanneet. OC-sumutteella oli saavutettu sille asetetut tavoitteet.”

Voimankäyttövälineillä ei ole käyttöjärjestystä

”Poliisin voimakeinoilla ja voimankäyttövälineillä ei ole erikseen säädettyä tai määrättyä käyttöjärjestystä. Ainoastaan ampuma-aseen käytölle on säädetty poliisilain 2 luvun 19 §:n 1 momentissa erilliset käytön edellytykset. Näin ollen on selvää, että poliisi arvioi lievemmän, tehokkaimman ja puolustettavissa olevan voimakeinon valinnan operatiiviseen tilanteeseen liittyvien tietojen ja tapauskohtaisen harkinnan mukaan. Tämä voi tarkoittaa sitä, että esimerkiksi fyysisten voimakeinojen ollessa tehottomia tai tarkoitukseen sopimattomia, voidaan voimakeinona käyttää OC-sumutinta.”

Huomattavaa vaaraa yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle

”Elokapinan myöhässä ja puutteellisesti tehty ilmoitus johti siihen, että poliisilla ei ollut etukäteen tietoa mielenosoittajien suunnitelmasta estää liikenne Unioninkadun ja Kaisaniemenkadun ajoradoilla. Tästä aiheutui merkittävää haittaa liikenteelle, mutta myös vaaraa mielenosoittajille sekä virkatehtäviä suorittaville poliiseille. Lisäksi liikenteelle aiheutunut haitta aiheutti vaaraa pelastusviranomaisten toiminnalle. Näin ollen voidaan arvioida ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä aiheutuneen huomattavaa vaaraa yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle.”

OC-sumutteen käyttö on usein turvallisempaa

”OC-sumutteen käyttö on usein turvallisempaa voimakeinojen kohteelle kuin esimerkiksi fyysisten voimakeinojen käyttö. Fyysisten voimakeinojen käytöstä (esimerkiksi hallintaotteet, heitot ja kaadot) voi aiheutua fyysisiä vähäisiä tai vähäistä vakavampia fyysisiä vammoja sekä voimakeinon käyttäjälle että kohteelle riippuen siitä, ryhtyykö voimakeinojen kohde vastarintaan. Sen sijaan OC-sumute kohdistuu pelkästään kohdehenkilöön ja johtaa usein vastarinnan murtumiseen.

OC-sumutteen käytön jälkeen voimakeinojen kohteelle annetaan ensiavuksi kylmää vettä sekä saippuavettä kapsaisiinin huuhtelemiseksi. OC-sumutteen jälkeen annettava ensiapu opetetaan poliisin peruskoulutuksessa ja sitä kerrataan poliisin voimankäytön ylläpitokoulutuksessa.

Helsingin poliisilaitoksen lausunnon mukaan OC-sumutteelle altistuneilla mielenosoittajilla oli saatavilla vettä mielenosoituspaikalla. Lausunnon mukaan Helsingin poliisilaitos huolehti paikalla siitä, että silmien ja kasvojen huuhtelu tehdään jalkakäytävällä. Helsingin poliisilaitos ei estänyt silmien ja kasvojen huuhtelua tapahtumapaikalla.”

Koko raportti: Poliisihallituksen selvitys poliisin voimankaytosta sekä tehtävästä

Katso myös

EU-vaalien ennakkoäänestys alkaa 29.5.2024

Europarlamenttivaalien eli EU-vaalien ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 29.5.−4.6.2024 ja ulkomailla 29.5.−1.6.2024, mutta monien ulkomailla sijaitsevien ennakkoäänestyspaikkojen …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x