Helsingin kaupungin koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa merkittäviä puutteita

Etelä-Suomen aluehallintovirasto antoi 1.6.2023 päätöksen, jossa Helsingin kaupunki määrättiin saattamaan koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveystarkastuspalvelut terveydenhuoltolain ja asetuksen edellyttämälle tasolle 31.7.2024 mennessä.

Aluehallintovirasto toteaa, että Helsingin kaupungilla on ollut pitkäaikaisia ja merkittäviä puutteita koulu- ja opiskeluterveydenhuollon järjestämissä. Erityisesti ongelmia on lääkärien tekemien terveystarkastusten toteutumisessa johtuen liian vähäisistä resursseista oppilas- ja opiskelijamääriin nähden.

Helsingin kaupungille on annettu hallinnollista ohjausta ja ohjeistusta useampaan otteeseen, mutta se ei ole johtanut tilanteen korjaantumiseen. Lainvastainen tilanne on jatkunut pitkään ja sillä voi olla merkittäviä negatiivisia vaikutuksia lasten ja nuorten terveydelle.

– Henkilöstöresurssien riittämättömyys vaarantaa annettavien palveluiden sisällön ja laadun, sillä tasolla kuin terveydenhuoltolaki ja sen nojalla annettu asetus edellyttävät. Lisäksi tilanne uhkaa heikentää hyvinvointialueen kykyä jatkuvasti ja pitkäjänteisesti täyttää asetuksen mukaiset velvollisuudet säädetyllä tasolla, sanoo sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta -yksikön päällikkö Niina Väkeväinen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Aluehallintovirasto harkitsi uhkasakon asettamista, mutta päätyi antamaan määräyksen ilman tehostetta, koska kaupunki oli tuonut esiin konkreettisia toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi.

Tehostetut valvontatoimet alkoivat kesällä 2022

Aluehallintovirasto otti Helsingin kaupungin koulu- ja opiskeluterveydenhuollon oma-aloitteisesti valvontaansa kesäkuussa 2022. Asiaan liittyi myös useampi epäkohtailmoitus.

Helsingin kaupungin antaman selvityksen mukaan lukuvuonna 2021–2022 terveydenhoitajien tekemien määräaikaisten terveystarkastusten toteuma oli

kouluissa 44,4 %.
lukioissa 26,3 % ja
ammatillisissa oppilaitoksissa 24,4 %.
Kouluterveydenhuollon lääkärin tekemien määräaikaisten terveystarkastusten (1., 5., ja 8. luokkalaiset) toteuma lukuvuonna 2021–2022 oli 28,6 %.

Lukuvuonna 2021–2022 keskimäärinen lääkärityöpanos koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa oli 15 lääkäriä, kun suositusten mukainen tarve olisi 48 lääkäriä.

Lasten ja nuorten palvelut perustuvat neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta annettuun asetukseen. Tavoitteena on edistää lasten, nuorten ja perheiden terveyttä, tunnistaa ja tarjota varhaista tukea sekä estää syrjäytymistä ja alueellista eriarvoisuutta.

Katso myös

Valtioneuvoston periaatepäätös ennaltaehkäisee radikalisoitumista ja ekstremismiä

Valtioneuvosto antoi torstaina 11. heinäkuuta periaatepäätöksen toimenpideohjelmasta, jolla ennaltaehkäistään ja torjutaan väkivaltaista radikalisoitumista ja väkivaltaista …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x