Valtioneuvosto esittää Suomen ja Yhdysvaltojen välisen puolustusyhteistyösopimuksen allekirjoittamista

Valtioneuvoston yleisistunto päätti 14. joulukuuta 2023 kokouksessaan esittää, että tasavallan presidentti valtuuttaa puolustusministeri Antti Häkkäsen, tai hänen estyessään ulkoministeri Elina Valtosen, allekirjoittamaan puolustusyhteistyöstä tehdyn sopimuksen.

Sopimus sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä, ja edellyttää näin ollen eduskunnan hyväksyntää. Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen ulkoministeriö aloittaa hallituksen esityksen valmistelut sopimuksen hyväksymiseksi ja sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamiseksi.

Puolustusministeri Antti Häkkänen tekee työvierailun Yhdysvaltoihin 17.12.-20.12.2023. Osaan vierailuohjelmasta osallistuu myös Puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen.

Washington DC:ssä puolustusministeri Häkkänen ja Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken allekirjoittavat maiden välisen puolustusyhteistyösopimuksen (Defence Cooperation Agreement DCA) maanantaina 18.12.

Yhdysvallat on yksi Suomen keskeisimmistä liittolaisista. Suomi päätti elokuussa 2022 käynnistää neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa puolustusyhteistyösopimuksesta (Defence Cooperation Agreement DCA), joka on Suomea sitova kansainvälinen sopimus. Neuvotteluissa saavutettiin lokakuun 2023 lopulla neuvottelutulos, jonka hyväksymistä tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta (TP-UTVA) puolsivat 27. marraskuuta 2023. Neuvotteluista on annettu säännöllisesti tietoa eduskunnalle perustuslain 47 §:n ja 97 §:n mukaisesti.

– Allekirjoitettava puolustusyhteistyösopimus syventää Suomen ja Yhdysvaltojen kahdenvälistä liittolaissuhdetta entisestään. DCA:lla vahvistetaan Suomen turvallisuutta ja puolustuskykyä sekä mahdollistetaan yhteistoiminta kaikissa turvallisuustilanteissa. Sopimus on tärkeä myös alueellisesti, ja se edistää Suomen osallistumista Naton yhteisen puolustuksen toimeenpanoon, sanoo ulkoministeri Elina Valtonen.

Sopimus vahvistaa Suomen puolustusta muun muassa mahdollistamalla Yhdysvaltojen joukkojen läsnäolon ja harjoittelun sekä puolustusmateriaalin sijoittamisen ennakolta Suomen alueelle. Näin sopimus tukee myös Naton pelotteen ja puolustuksen toimeenpanoa.

– Suomi on tehnyt tiivistä puolustusyhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa jo 1990-luvun alusta, eikä DCA olisi mahdollinen ilman tätä taustaa pitkäjänteisestä puolustusyhteistyöstä. DCA-sopimuksen allekirjoittaminen ei ole päätepiste, vaan uusi askel kohti Suomen ja Yhdysvaltojen puolustushallintojen entistäkin tiiviimpää yhteistyötä. Sopimus kertoo Yhdysvaltojen sitoutumisesta Suomen turvallisuuteen ja luo edellytykset yhteistoiminnalle kriisitilanteessa. Suomi ei jatkossa puolustaudu yksin, vaan Naton jäsenenä ja yhdessä Yhdysvaltojen kanssa, painottaa puolustusministeri Antti Häkkänen.

DCA-sopimus käsittelee muun muassa Yhdysvaltojen pääsyä sovittuihin tiloihin ja sovituille alueille sekä niiden käyttöä, puolustuskaluston, tarvikkeiden ja materiaalin sijoittamista ennakolta Suomen alueelle, Yhdysvaltojen ilma-alusten, alusten ja ajoneuvojen maahantuloa ja liikkumista, Yhdysvaltojen joukkojen sekä niiden käyttämien tilojen ja alueiden turvallisuuden järjestämistä, rikosoikeudellista toimivaltaa sekä käytännön kysymyksiä liittyen joukkojen toimintaan Suomen alueella. Sopimuksen liitteessä nimetään sovitut tilat ja alueet. Suomi antaa Yhdysvalloille esteettömän pääsyn sovituille alueille ja oikeuden käyttää niitä sopimuksessa lueteltuihin tarkoituksiin. Suomen ja Yhdysvaltojen yhteistoiminta keskittyy pääsääntöisesti liitteessä nimettyihin kohteisiin. DCA-sopimusta sovelletaan kuitenkin koko Suomen alueella.

Yhdysvallat sitoutuu kaikessa sopimuksen mukaisessa toiminnassa kunnioittamaan Suomen suvereniteettia, lainsäädäntöä ja kansainvälisiä velvoitteita. Sopimuksen keskeiset määräykset sisältävät myös sopimusosapuolten velvoitteet konsultaatiosta ja yhteisten näkemysten huomioimisesta sekä toimien koordinaatiosta silloin, kun sopimusta toimeenpannaan.

Katso myös

Pääministeri Orpo ja EU-komission puheenjohtaja von der Leyen vierailivat Suomen itärajalla

Pääministeri Orpo ja komission puheenjohtaja von der Leyen kävivät Imatran rajanylityspaikalla tutustumassa Suomen itärajan tilanteeseen. …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x