Elinkeinoministeri Mika Lintilä. (Kuva: valtioneuvosto.)

Epävarmuus painaa pk-yritysten suhdanneodotuksia

Yritysten näkymiä lähiajan suhdannekehityksestä ovat heikentäneet muun muassa Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja hintojen nousu. Euroopan keskuspankki jatkaa koronnostoja ja energiamarkkina on myllerryksessä.

Kevään 2023 pk-yritysbarometrissa yritysten suhdanneodotuksia ja investointiaikeita kuvaavat saldoluvut jatkoivat laskuaan. Silti puolet pk-yrityksistä arvioi suhdanteiden yhä pysyvän ennallaan.

– Yritysten toimintaympäristön epävarmuus heijastuu pk-barometrin tuloksissa. Pidän myönteisenä, että teollisuudessa ja palveluissa henkilöstön määrän oletetaan kasvavan tulevan vuoden aikana ja kokonaisuudessaan työllisten määrä pk-yrityksissä on säilymässä suurin piirtein ennallaan, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Pk-yritysbarometrin julkistavat kahdesti vuodessa Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö. Tällä kertaa kyselyyn vastasi noin 4 650 yritystä. Vastausaika oli joulukuun 2022 puolivälistä tammikuun 2023 puoliväliin.

Kasvuhalukkuus ja investointihalukkuus laskevat

Pk-yritykset arvioivat vähentävänsä investointejaan merkittävästi lähiaikoina. Kaikilla päätoimialoilla teollisuutta lukuun ottamatta on enemmän investointejaan vähentäviä kuin lisääviä yrityksiä.

– Pitkään jatkuneen investointihalukkuuden heikkenemisellä näyttää olevan yhteys kasvuhalukkuuteen. Kasvua tavoittelevat yritykset investoivat enemmän. Tällaisten yritysten määrä pitää saada nousuun, sillä niiden investointiodotukset ovat vallitsevassa epävarmassa tilanteessakin selvästi positiiviset, ekonomisti Petri Malinen Suomen Yrittäjistä sanoo.

Kustannusten odotetaan jatkavan nousuaan

– Tuotantokustannusten nousuodotukset pysyvät voimakkaina. Raaka-aineiden ja muiden välituotteiden hintojen odotetaan nousevan ripeästi. Pk-yritysten omien tuotteiden ja palveluiden hinnoitteluvara on pienentynyt syksystä, eikä se kompensoi välituotteiden hintojen nousua, Malinen sanoo.

Syksyn pk-barometriin verrattuna pienempi määrä pk-yrityksistä odottaa liikevaihdon kasvavan seuraavan vuoden aikana ja lähes yhtä moni odottaa sen kutistuvan. Nyt liikevaihdon kasvua odottaa 30 prosenttia yrityksistä.

Yritykset laajasti mukana energiansäästössä

Sähkön hinnannousu on vaikuttanut kielteisesti liiketoimintaan tai tuotantoon noin joka kolmannessa pk-yrityksessä. Vain 40 prosenttia näistä yrityksistä on pystynyt siirtämään vähintään osan sähkön hinnan noususta lopputuotteiden hintoihin. Sähkön hinta on heikentänyt kannattavuutta kolmella yrityksellä neljästä.

– Suomalaiset ovat säästäneet loppuvuoden aikana yhtä paljon sähköä, kuin sitä Venäjältä on aikaisemmin Suomeen tuotu. Sähkönsäästö on merkittävä, ja 40 prosenttia pk-yrityksistä on tehnyt arjessaan aktiivisia sähkönsäästötoimia, kertoo ministeri Lintilä ja kiittää pk-yrityksiä panoksesta siihen, että sähkö on Suomessa saatu riittämään kuluvana talvena.

Kaksi viidestä pk-yrityksestä on ottanut käyttöön aktiivisia sähkön säästämistoimenpiteitä. Lähes joka neljäs näistä yrityksistä on ottanut käyttöön jonkin uuden energialähteen. Laajoista säästötoimenpiteistä huolimatta joka kymmenes yritys on joutunut turvautumaan tuotannon rajoittamiseen tai ajoittamiseen säästääkseen energiaa.

Epävarmuus on vähentänyt ulkoisen rahoituksen käyttöä

Epävarmuus tulevasta vaikeuttaa rahoituksen saatavuutta ja nyt toimintaympäristön ennustettavuus on heikentynyt nopeasti. Rahoittajien luottopolitiikka on pk-barometrin mukaan kiristynyt. Voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten on vaativinta saada tarvitsemaansa ulkopuolista rahoitusta. Näistä yrityksistä 57 prosenttia kertoo pankkirahoituksen edellyttäneen Finnveran takausta. Ulkoisen rahoituksen käyttö on hieman vähentynyt, koska pääosa yrityksen rahoitustarpeista liittyy yrityksen kasvuun ja sitä heikentää epävarmuus ja kustannusten nousu.

– Epävarmuuden ja kustannustietoisuuden keskellä on uskallettava rakentaa tulevaisuutta. On aiempaakin tärkeämpää turvata tulevaisuuteen tähtäävien investointien ja kasvuhankkeiden rahoitus. Finnvera on varautunut lisäämään kasvuhakuisten ja investoivien yritysten rahoitusta lainoin ja takauksin. Tuomme markkinoille täsmäratkaisuja yritysten kasvun ja kansainvälistymisen vauhdittamiseksi. Juuri voimaan tulleen lakimuutoksen ansiosta voimme rahoittaa suorilla ostajaluotoilla vientikaupoissa myös suomalaisten viejien ulkomaisia asiakkaita, sanoo Finnveran liiketoimintajohtaja Juuso Heinilä.

Katso myös

Verovelkojen maksujärjestelyitä tehtiin ennätysmäärä 2023

Suomalaisilla oli vuoden 2023 lopussa verovelkaa yhteensä 3,85 miljardia euroa. Myös konkurssihakemusten ja maksujärjestelyiden määrä …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x