EU:n puhtaustavoitteet julkisille ajoneuvoille

EU:ssa on hyväksytty muutosdirektiivi, jonka tarkoituksena on edistää puhtaiden ja energiatehokkaiden ajoneuvojen osuutta julkisen sektorin hankkimissa ajoneuvoissa ja kuljetuspalveluissa. Liikenne- ja viestintäministeriö ryhtyy valmistelemaan lainsäädäntöä, joilla direktiivi saatetaan voimaan.

Direktiiviä on uudistettu laajentamalla soveltamisala kattamaan kaikki merkitykselliset hankinnat. Se antaa selkeät vaatimukset eri käyttövoimien käytön edistämiseksi ja osoittaa pitkäaikaisen suunnan uusille investoinneille.

Direktiiviin soveltamisalaan kuuluvat julkisen sektorin tieliikenteen moottoriajoneuvojen ostaminen ja vuokraaminen, maanteiden henkilöliikennettä koskevat julkiset palveluhankinnat sekä tietyt liikenne- ja kuljetuspalvelut (esimerkiksi jätteiden keruu ja postikuljetukset). Vaatimuksia sovelletaan ainoastaan uusiin hankinta- ja palvelusopimuksiin, jotka ylittävät hankintalainsäädännön kynnysarvot.

Määritelmiä ja hankintatavoitteita

Päivitetyssä direktiivissä määritellään puhdas ajoneuvo sekä asetetaan prosentuaaliset vähimmäishankintatavoitteet kahdelle eri hankintajaksolle. Ensimmäinen jakso alkaa 24 kuukautta direktiivin voimaantulon jälkeen ja päättyy vuoden 2025 lopussa. Toinen jakso jatkuu vuosina 2026-2030. Direktiivissä on erilaiset velvoitteet henkilö- ja pakettiautoille sekä kuorma-autoille ja linja-autoille.

Direktiivin myötä puhtaiden ajoneuvojen osuuden kaikista uusista henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvo- ja palveluhankinnoista tulee olla vähintään 38,5 prosenttia. Puhtailla henkilö- ja pakettiautoilla tarkoitetaan direktiivissä sellaisia ajoneuvoja, joiden hiilidioksidipäästöt ovat vuoden 2025 loppuun mennessä enintään 50 g/km, ja vuoden 2025 jälkeen 0 g/km.

Kuorma-autoista ja linja-autoista puhtaiksi ajoneuvoiksi määritellään tiettyjä vaihtoehtoisia polttoaineita 100-prosenttisesti käyttävät ajoneuvot. Molempien hankinnoille on asetettu erilliset vähimmäistavoitteet. Vuoden 2025 loppuun mennessä 9 prosenttia kuorma-autoista tulee olla puhtaita ajoneuvoja ja sen jälkeen 15 prosenttia. Linja-autoilla vastaavat osuudet ovat 41 ja 59 prosenttia. Linja-autojen hankinnoissa tulee kuitenkin varmistaa, että puolet hankintatavoitteesta täytetään täyssähköbusseilla.

Tietyt ajoneuvot on rajattu direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Direktiivi ei koske kaukoliikenteessä ja tilausliikenteessä käytettäviä linja-autoja, eikä esimerkiksi maa- ja metsätaloudessa käytettäviä ajoneuvoja sekä kaksi- ja kolmipyöräisiä ajoneuvoja. Lisäksi jäsenvaltio voi vapauttaa eräät ajoneuvot direktiivissä säädetyistä vaatimuksista. Näihin kuuluvat esimerkiksi hälytysajoneuvot, asevoimien käytössä olevat ajoneuvot sekä rakennustyömaiden ajoneuvot.

EU:n jäsenmailla on 24 kuukautta aikaa saattaa direktiivin asettamat vaatimukset voimaan. Luonnos hallituksen esitykseksi lähetetään lausuntokierrokselle loppuvuodesta 2019. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä 2020.

Katso myös

EU-vaalien ennakkoäänestys alkaa 29.5.2024

Europarlamenttivaalien eli EU-vaalien ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 29.5.−4.6.2024 ja ulkomailla 29.5.−1.6.2024, mutta monien ulkomailla sijaitsevien ennakkoäänestyspaikkojen …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x