keskiviikko , heinäkuu 8 2020
Uutisotsikot

Petri Saarinen

Koronavirusepidemian tilanne on rauhallinen

Koronavirusepidemia on Suomessa edelleen rauhallinen. Viikoittain tartuntatautirekisteriin ilmoitettavat tapausmäärät ovat edelleen pieniä eikä tapausten määrässä ole todettu suurta vaihtelua kahteen edelliseen viikkoon verrattuna. Laboratorioiden koronaviruksen testauskapasiteetti on tällä hetkellä yli …

Lue lisää »

Kasvosuojus ei suojaa hengitystieinfektiolta

Sosiaali- ja terveysministeriön selvitys sisältää katsauksen aiheeseen liittyvästä tutkimusnäytöstä, kansainvälisten terveysjärjestöjen suositukset ja yhteenvedon eräiden muiden maiden linjauksista. Näiden perusteella selvityksessä on esitetty johtopäätökset siitä, voidaanko kasvosuojuksilla estää epidemian leviämistä.   …

Lue lisää »

Iso sopeutuspaketti on tarpeen julkisen talouden vakauttamiseksi

Koronakriisin taloudellisia vaikutuksia selvittäneen työryhmän raportissa esitetään arvio koronakriisin taloudellisista vaikutuksista ja toimenpiteistä, joilla taloudelle aiheutuvia vaurioita voidaan pienentää ja palauttaa Suomi kestävän kasvun uralle. Selvitysryhmä esittelee raportissaan kolmivaiheisen talousstrategian …

Lue lisää »

Valtio valmistelee Finnairin pääomittamista

Finnair Oyj on ilmoittanut alkavansa osakeannin valmistelun. Tappiot ovat vähentäneet yhtiön omia pääomia. Valtio tukee omistajana Finnairin suunnitelmaa. Talouspoliittinen ministerivaliokunta on puoltanut, että eduskunnalta haetaan enintään 700 miljoonan euron suuruista …

Lue lisää »

KHO ja KKO: Vahva oikeusvaltio kantaa yli kriisiajan

Korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden presidentit korostavat, että Suomessa tuomioistuimiin voi luottaa ja oikeusvaltio toimii poikkeusoloista huolimatta. Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila koko maailmassa tuottaa väistämättä lieveilmiöitä, jotka näkyvät myös tuomioistuinten toiminnassa. …

Lue lisää »

Sosiaali- ja terveysministeriö ohjeistaa ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköitä

Sosiaali- ja terveysministeriön ohje kunnille ja toimintayksiköille koronavirustilanteessa korostaa asianmukaista toimintaa, tartuntoja ehkäiseviä toimintakäytänteitä ja sairastuneiden hoitotoimenpiteitä ympärivuorokautisissa asumispalveluyksiköissä. Ohjeita sovelletaan sosiaalihuollon toimintayksiköissä, jotka tarjoavat ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa ja …

Lue lisää »

Talousahdinkoon joutuneiden asemaa helpotetaan

Oikeusministeriö valmistelee useita hallituksen esityksiä, joilla helpotetaan koronavirusepidemian takia taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden tilannetta. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että tarpeettomat konkurssit vältetään ja kuluttajaluottojen korkoja kohtuullistetaan. Samalla halutaan varmistaa, että yhtiöt …

Lue lisää »

Verkkokaupoista ostaessa kannattaa olla tarkkana

Kyberturvallisuuskeskus on varoittanut korona-aiheisten huijausten levinneen myös Suomeen. Myös valelaskuja on taas enemmän liikkeellä. Huijarit lähettävät niitä myös sähköpostitse. Viesteissä voidaan vaatia vastaanottajaa maksamaan tuotteesta tai palvelusta, jota ei ole …

Lue lisää »

Sairaana ei kannata mennä apteekkiin

Flunssaoireista kärsivien ei pidä mennä itse apteekkiin, jotta muut asiakkaat ja apteekin henkilökunta välttyvät mahdolliselta koronavirustartunnalta. Kannattaa pyytää läheistään hoitamaan apteekkiasiointi puolestaan tai käyttää verkkoapteekkeja. Sama koskee ikääntyneitä ja perussairauksia …

Lue lisää »

Apteekit varautuvat koronavirusepidemian laajenemiseen

Varautumissuunnitelmillaan apteekit varmistavat lääkehuollon toimivuuden koronavirusepidemian laajentuessa. Asiakkaille kerrotaan viranomaisten ohjeista epidemia-aikana ja ohjataan etäasiointiin. Koronavirusepidemian (COVID-19) etenemistä seurataan apteekeissa nyt tarkasti ja varautumissuunnitelmia päivitetään tilanteen muuttuessa. Apteekit noudattavat varautumissuunnitelmissaan …

Lue lisää »

Koronavirus muuttaa työn tekemisen tapoja

Koronan kaltaiset epidemiat pakottavat yritykset kehittämään teknologiavälitteistä työskentelyä. Myös asiantuntijoiden tekemä keikkatyö yleistyy, sillä työelämän nopea muutos edellyttää osaamisen jatkuvaa kehittämistä. Jatkossa erityisesti asiantuntijatyössä työt jakaantuvat entistä useammin ns. 80­-20-mallin …

Lue lisää »

Eriytymiskehitys jakaa Suomen kuntia

Kuntien eriytyminen näkyy väestökehityksessä, taloudessa, rahoituksessa, palveluiden ja henkilöstön saatavuudessa, sekä elinkeinorakenteissa ja demokratian toteutumisessa. Tämä heijastuu myös monien kuntien edellytyksiin hoitaa lakisääteisiä tehtäviä. Pienenevät ikäluokat, kunta-alan voimakas eläköityminen, osaavan …

Lue lisää »