perjantai , huhtikuu 3 2020
Uutisotsikot

Petri Saarinen

Verkkokaupoista ostaessa kannattaa olla tarkkana

Kyberturvallisuuskeskus on varoittanut korona-aiheisten huijausten levinneen myös Suomeen. Myös valelaskuja on taas enemmän liikkeellä. Huijarit lähettävät niitä myös sähköpostitse. Viesteissä voidaan vaatia vastaanottajaa maksamaan tuotteesta tai palvelusta, jota ei ole …

Lue lisää »

Sairaana ei kannata mennä apteekkiin

Flunssaoireista kärsivien ei pidä mennä itse apteekkiin, jotta muut asiakkaat ja apteekin henkilökunta välttyvät mahdolliselta koronavirustartunnalta. Kannattaa pyytää läheistään hoitamaan apteekkiasiointi puolestaan tai käyttää verkkoapteekkeja. Sama koskee ikääntyneitä ja perussairauksia …

Lue lisää »

Apteekit varautuvat koronavirusepidemian laajenemiseen

Varautumissuunnitelmillaan apteekit varmistavat lääkehuollon toimivuuden koronavirusepidemian laajentuessa. Asiakkaille kerrotaan viranomaisten ohjeista epidemia-aikana ja ohjataan etäasiointiin. Koronavirusepidemian (COVID-19) etenemistä seurataan apteekeissa nyt tarkasti ja varautumissuunnitelmia päivitetään tilanteen muuttuessa. Apteekit noudattavat varautumissuunnitelmissaan …

Lue lisää »

Koronavirus muuttaa työn tekemisen tapoja

Koronan kaltaiset epidemiat pakottavat yritykset kehittämään teknologiavälitteistä työskentelyä. Myös asiantuntijoiden tekemä keikkatyö yleistyy, sillä työelämän nopea muutos edellyttää osaamisen jatkuvaa kehittämistä. Jatkossa erityisesti asiantuntijatyössä työt jakaantuvat entistä useammin ns. 80­-20-mallin …

Lue lisää »

Eriytymiskehitys jakaa Suomen kuntia

Kuntien eriytyminen näkyy väestökehityksessä, taloudessa, rahoituksessa, palveluiden ja henkilöstön saatavuudessa, sekä elinkeinorakenteissa ja demokratian toteutumisessa. Tämä heijastuu myös monien kuntien edellytyksiin hoitaa lakisääteisiä tehtäviä. Pienenevät ikäluokat, kunta-alan voimakas eläköityminen, osaavan …

Lue lisää »

Pk-yritysten odotukset tulevasta ovat vaatimattomat

Taloustilanne ei kannusta kasvuun, investointeihin eikä työpaikkojen lisäämiseen. Tiedot käyvät ilmi tuoreesta Pk-yritysbarometrista, johon vastasi lähes 4 600 pk-yrittäjää. Barometrin ovat teettäneet Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö. Talouskasvun …

Lue lisää »

Liikkumisen suosituksia yli 65-vuotiaille uudistettu

Uudistuneessa suosituksessa korostetaan iäkkään monipuolista liikkumista, joka ylläpitää toimintakykyä laaja-alaisesti. Kestävyyden, lihasvoiman ja tasapainon ohella nostetaan esiin kevyen liikuskelun ja paikallaanolon tauottamisen sekä riittävän unen merkitys. Suositus korostaa kestävyyden lisäksi …

Lue lisää »

Talouden korkeasuhdanne on päättynyt

Korkeasuhdanne on Suomessa ohi ja kasvu hidastuu tilapäisesti kansainvälisen talouden heikkenemisen takia. Edellytykset talouden kasvun nopeutumiselle ovat kuitenkin olemassa. Ostovoima kasvaa, ja kotitalouksilla on varaa kuluttaa enemmän. Rahapolitiikka jatkuu elvyttävänä. …

Lue lisää »

Lainsäädännön kehittäminen vaatii poliittisen sitoutumisen

Lainvalmistelijat kokevat lainsäädännön kehittämisen kuuluvan olennaisena osana lainvalmistelijan työhön. Onnistuakseen lainsäädännön kehittäminen vaatii poliittista sitoutumista. Poliittinen sitoutuminen tarkoittaa säädösvalmisteluresursseista huolehtimista, säädöshankkeiden aikatauluttamista ja säädöshankkeiden keskinäistä koordinointia. Hallituksen tulee asettaa sääntelylle …

Lue lisää »

Opiskelijat haluaisivat liikkua enemmän

Opiskelijoista 75 prosenttia haluaisi liikkua nykyistä enemmän. Liikunnan esteiksi opiskelijat kertoivat useimmin ajan puutteen ja sopivien paikkojen liian kaukainen sijainti. Vain yhdeksän prosenttia opiskelijoista kertoi, ettei pidä liikunnasta tai liikkumisesta. …

Lue lisää »