Energiatukien vaikutus huoltovarmuuteen

Lämmityspolttoaineiden verotukien poistot johtaisivat energiaturpeen käytön loppumiseen, tuontibiomassan käytön lisääntymiseen ja kaukolämmön hinnan nousuun. Samalla sähkön huippukulutus kasvaisi.

Energiaverotuet ja kustannustehokas huoltovarmuus -selvityksessä tarkasteltiin kolmen lämmityspolttoaineen verotuen vaikutuksia huoltovarmuuteen. Näitä olivat turpeen normia alempi verokanta, yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon (CHP – Combined Heat and Power) verotuki ja kiinteän biomassan verottomuus, kertoo valtioneuvoston selvitys lämmityspolttoaineiden verotuista.

Jos turpeen verotuki poistetaan, turpeen markkinaehtoinen käyttö todennäköisesti loppuu seuraavan vuosikymmenen aikana. Turve korvautuisi pääasiassa kiinteällä biomassalla energiantuotannossa, jolloin jopa neljännes käytettävästä kiinteästä biomassasta täytyisi tuoda ulkomailta ensi vuosikymmenellä. Biomassan turvetta heikompi varastoitavuus, laadun vaihtelut ja tuontiriippuvuuden kasvu asettaisivat haasteita huoltovarmuudelle.

Nykyinen tuontipolttoaineiden varastointivelvoite voitaisiin laajentaa koskemaan myös tuontibiomassaa. Käytännössä varasto voitaisiin toteuttaa varastoimalla kyseinen energiamäärä runkopuuna tai kevyenä polttoöljynä. Äärimmäisessä kriisitilanteessa myös teollisuuden ainespuuta voitaisiin ohjata energiantuotantoon. Tuontiriippuvuuden vähentämiseksi tulisi joka tapauksessa panostaa uusien energiaratkaisujen hyödyntämiseen.

CHP-verotuen poisto voisi johtaa joustavan CHP-kapasiteetin ennenaikaiseen sulkemiseen noin 500 MW vuoteen 2030 mennessä. Toisaalta kiinteän biomassan verotuen poisto ei lisäisi investointeja biomassakäyttöisiin CHP-laitoksiin, vaan lisäksi tarvittaisiin muita tukia, jos näitä investointeja halutaan tukea.

Kaikkien käsiteltyjen verotukien poiston arvioidaan nostavan kaukolämmön hintaa. Seurauksena kaukolämmön kilpailukyky heikkenisi verrattuna kiinteistökohtaisiin, sähköä käyttäviin lämpöpumppuihin. Siten verotukien poisto todennäköisesti lisäisi välillisesti sähkön kysyntää, erityisesti sähkön kulutushuipuissa. Lisääntyvä sähkön kysyntä saattaisi kuitenkin nostaa sähkön hintaa ja kannustaa uusiin sähkön tuotantokapasiteetti-investointeihin.

Selvityksen perusteella tutkittujen verotukien poistot vaikuttaisivat siten jonkin verran lämmön huoltovarmuuteen. Sen sijaan sähkön toimitusvarmuuteen aiheutuisi epävarmuuksia lämmityksen kiihtyvän sähköistymisen takia.

Katso myös

Arvonlisävero nousee syyskuussa

Hallituksen eduskunnalle jättämän esityksen mukaan yleinen arvonlisäverokanta nousee 25,5 prosenttiin 1.9. lähtien. Arvonlisäveroprosentti määräytyy sen …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x