sunnuntai , marraskuu 17 2019
Uutisotsikot
Koti / Politiikka & talous / Energiatukien vaikutus huoltovarmuuteen

Energiatukien vaikutus huoltovarmuuteen

Lämmityspolttoaineiden verotukien poistot johtaisivat energiaturpeen käytön loppumiseen, tuontibiomassan käytön lisääntymiseen ja kaukolämmön hinnan nousuun. Samalla sähkön huippukulutus kasvaisi.

Energiaverotuet ja kustannustehokas huoltovarmuus -selvityksessä tarkasteltiin kolmen lämmityspolttoaineen verotuen vaikutuksia huoltovarmuuteen. Näitä olivat turpeen normia alempi verokanta, yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon (CHP – Combined Heat and Power) verotuki ja kiinteän biomassan verottomuus, kertoo valtioneuvoston selvitys lämmityspolttoaineiden verotuista.

Jos turpeen verotuki poistetaan, turpeen markkinaehtoinen käyttö todennäköisesti loppuu seuraavan vuosikymmenen aikana. Turve korvautuisi pääasiassa kiinteällä biomassalla energiantuotannossa, jolloin jopa neljännes käytettävästä kiinteästä biomassasta täytyisi tuoda ulkomailta ensi vuosikymmenellä. Biomassan turvetta heikompi varastoitavuus, laadun vaihtelut ja tuontiriippuvuuden kasvu asettaisivat haasteita huoltovarmuudelle.

Nykyinen tuontipolttoaineiden varastointivelvoite voitaisiin laajentaa koskemaan myös tuontibiomassaa. Käytännössä varasto voitaisiin toteuttaa varastoimalla kyseinen energiamäärä runkopuuna tai kevyenä polttoöljynä. Äärimmäisessä kriisitilanteessa myös teollisuuden ainespuuta voitaisiin ohjata energiantuotantoon. Tuontiriippuvuuden vähentämiseksi tulisi joka tapauksessa panostaa uusien energiaratkaisujen hyödyntämiseen.

CHP-verotuen poisto voisi johtaa joustavan CHP-kapasiteetin ennenaikaiseen sulkemiseen noin 500 MW vuoteen 2030 mennessä. Toisaalta kiinteän biomassan verotuen poisto ei lisäisi investointeja biomassakäyttöisiin CHP-laitoksiin, vaan lisäksi tarvittaisiin muita tukia, jos näitä investointeja halutaan tukea.

Kaikkien käsiteltyjen verotukien poiston arvioidaan nostavan kaukolämmön hintaa. Seurauksena kaukolämmön kilpailukyky heikkenisi verrattuna kiinteistökohtaisiin, sähköä käyttäviin lämpöpumppuihin. Siten verotukien poisto todennäköisesti lisäisi välillisesti sähkön kysyntää, erityisesti sähkön kulutushuipuissa. Lisääntyvä sähkön kysyntä saattaisi kuitenkin nostaa sähkön hintaa ja kannustaa uusiin sähkön tuotantokapasiteetti-investointeihin.

Selvityksen perusteella tutkittujen verotukien poistot vaikuttaisivat siten jonkin verran lämmön huoltovarmuuteen. Sen sijaan sähkön toimitusvarmuuteen aiheutuisi epävarmuuksia lämmityksen kiihtyvän sähköistymisen takia.

Katso myös

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden ulkomaankauppa on tuontivaltaista

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden ulkomaankauppatilaston mukaan vuonna 2018 tuonnin arvo oli 5,3 miljardia euroa viennin jäädessä …

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *