Parlamentin pääneuvottelija oikeusvaltioasiassa, europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok).

Oikeusvaltioperiaate neuvoteltu EU-rahoitukseen

Parlamentti ja EU:n neuvosto ovat kuluneella viikolla päässeet alustavasti sopuun siitä, millä tavalla oikeusvaltioperiaate sidotaan EU-rahoitukseen. Jäsenmaat voivat menettää EU-rahoituksen loukkaamalla oikeusvaltioperiaatetta. Sopimus vaatii vielä Euroopan parlamentin ja EU:n neuvoston hyväksynnän.

Kaikki jäsenvaltiot ovat sitoutuneet noudattamaan oikeusvaltioperiaatetta liittyessään unionin jäseneksi. Oikeusvaltio vahvistetaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa yhdeksi unionin perusarvoista. Oikeusvaltiolla tarkoitetaan, että kaikki julkinen valta toimii aina lainsäädännön asettamissa rajoissa, kunnioittaa demokratiaa ja perusoikeuksia koskevia arvoja ja on riippumattomien ja puolueettomien tuomioistuinten valvonnassa.

– Olemme ensimmäistä kertaa luoneet mekanismin, jota käyttämällä EU voi lopettaa unionin arvojen vastaisten, kuten oikeusvaltioperiaatetta loukkaavien, hallitusten tukemisen. – Varmistimme, että oikeusvaltiokysymyksiä, kuten tuomioistuinten riippumattomuutta, tarkastellaan kaikkien perussopimuksessa määriteltyjen EU:n arvojen kautta. Mekanismi kattaa kaikki oikeusvaltioperiaatteen loukkaukset, niin yksittäiset tapaukset kuin järjestelmälliset ja toistuvat loukkaukset, esittelijä, europarlamentaatikko Petri Sarvamaa (EPP, Suomi), sanoi neuvotteluiden päätyttyä.

Uutta lakia ei sovelleta pelkästään tapauksissa, joissa EU-varojen käyttöön liittyy suoria väärinkäytöksiä, kuten korruptiota tai petoksia. Mekanismia tullaan soveltamaan myös tilanteissa, joissa EU:n perusarvoja, kuten demokratiaa, tasa-arvoa tai ihmisoikeuksien ja vähemmistöjen oikeuksien kunnioitusta, loukataan järjestelmällisesti.

Parlamentin neuvottelijat painottivat, että myös veropetoksia ja veronkiertoa tulee käsitellä oikeusvaltiokysymyksinä. He onnistuivat myös sisällyttämään sopimukseen kohdan, jossa määritellään selkeitä esimerkkejä oikeusvaltiovaltiorikkomuksista. Näitä ovat mm. pyrkimykset vaikuttaa tuomiovallan itsenäisyyteen, mielivaltaisten tai laittomien päätösten korjaamatta jättäminen, ja oikeussuojakeinojen rajoittaminen.

Mekanismia voidaan käyttää mm. tilanteissa, joissa on selvä ja vakava riski siitä, että oikeusvaltioperiaatteen loukkaukset jäsenmaissa voisivat vaikuttaa EU:n budjettiin. Näin ollen mekanismilla voidaan ennaltaehkäistä tilanteita, joissa EU-varoja käytettäisiin EU:n arvojen vastaisesti.

Nyt sovittujen sääntöjen mukaan EU:n toimielimille jää 7-9 kuukautta aikaa ryhtyä toimiin oikeusvaltioperiaatetta rikkovaa jäsenmaata vastaan, kun neuvosto esitti alun perin 12-13 kuukauden aikarajaa. Todettuaan oikeusvaltiorikkomuksen tai sen riskin, komissio esittää mekanismin käyttämistä jäsenmaan hallitusta vastaan. Neuvoston tulee vahvistaa toimenpiteet määräenemmistöpäätöksellä kuukaudessa, tai poikkeustapauksissa kolmessa kuukaudessa. Komissiolla on oikeus kutsua EU:n neuvosto koolle, jotta aikarajoista voidaan pitää kiinni.

Katso myös

EU-vaalien ennakkoäänestys alkaa 29.5.2024

Europarlamenttivaalien eli EU-vaalien ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 29.5.−4.6.2024 ja ulkomailla 29.5.−1.6.2024, mutta monien ulkomailla sijaitsevien ennakkoäänestyspaikkojen …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x