Kuinka monen pisteen arvoinen olet ?

Sinunkin elämällesi aiotaan laittaa oikea hinta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoi (HS 10.4.) laskevansa jokaiselle kansalaiselle riskiarvion, joka kuvaa yksilöllisesti kunkin meistä terveyden­huolto­järjestelmälle aiheuttamia kustannuksia. Laskelma perustuisi jokaisen henkilökohtaiseen terveys­historiaan ja lisäksi tarkkoihin ammatti-, työhistoria- ja koulutus­tietoihin.

Laskelmaa ja muita vastaavia kalkyylejä on tarkoitus käyttää tulevien sosiaali- ja terveys­palveluiden maksatus­järjestelmässä ja muissa sote-järjestelmän ohjaus- ja valvonta­tehtävissä. Kansalaisten ”pisteyttämistä” ja laskelmien tekemistä sekä käyttöä kutsutaan mm. sote-keskustelussa tiedolla johtamiseksi. Laskelmien perusteella voidaan jatkossa ehkä tehdä päätöksiä, millä ”pisteillä” sinua kannattaa hoitaa. Jos tuottosi valtiolle on heikko, niin sinulle ei kannata taloudellisessä mielessä antaa hoitoa ollenkaan.

Yksityisyyden suojaa murennetaan

Eduskunnassa on parhaillaan käsittelyssä useampia lakihankkeita, joiden tarkoitus on edistää ”tiedolla johtamista” eli kansalaisten pisteytystä, tärkeimpinä laki sosiaali- ja terveys­tietojen tieto­turvallisesta käytöstä ja joukko sote-kokonaisuuteen liittyviä lakeja. Lisäksi käynnissä on kansallisen tietosuojalain käsittely.

Lakiehdotusten yhteisenä piirteenä on se, että niissä ehdotetaan sosiaali- ja terveysalan viranomaisille hyvin laajoja tiedonsaanti­valtuuksia paitsi sote-toimijoilta myös muilta rekisteri­viranomaisilta.

Lakiesityksissä ei ole selkeitä esteitä tai menettely­tapoja sille, mitä tietoja sosiaali- ja terveysalan viranomaiset voisivat muilta toimijoilta vaatia. Tietoa on vähän tai ei laisinkaan sille, miten viranomaiset saamiaan tietoja tarkkaan ottaen käyttävät.

Onko Kiinan malli tulossa Suomeen

Kiina on ottaa käyttöön sosiaalisten pisteiden järjestelmän, joka julkaistiin vuonna 2014 ja koko järjestelmän on kaavailtu tulevan voimaan 2020. Järjestelmä seuraa kansalaisten elämää kaikin tavoin pienimpiä piirteitä myöten netissä ja fyysisessä maailmassa. Se palkitsee hyvästä ja rankaisee huonosta käytöksestä.

Reutersin tietojen mukaan matkustusrajoituksia voidaan määrätä mm. väärän informaation levittämisestä terrorismista, vanhentuneiden lippujen käyttämisestä, tupakan polttamisesta junassa. Pisteitä voivat myös laskea pyörän jättäminen jalkakäytävälle tai epäaidon anteeksipyynnön esittäminen. Huonoilla pisteet omaava (social credit) kansalainen ei muun muassa saa ostaa juna- ja lentolippuja. Brittilehti Telegraphin mukaan käynnissä on jo kokeiluja, jotka ovat tuottaneet kotimaan matkustuskiellon noin 12 miljoonalle huonosti käyttäytyneelle kiinalaiselle. Toukokuussa systeemin käyttö on laajentumassa, kertoo muun muassa The Verge.

Järjestelmässä ihmisten pisteitä määrittelevät esimerkiksi rikokset, talousasiat, sanomiset, ostokset ja netissä toimiminen.

Telegraphin mainitsemassa kokeilussa rangaistuksia on lehden mukaan seurannut jalkakäytävän tukkimisesta sekä sakkojen maksamatta jättämisestä. Kyseessä ei ole erityisen kiinalainen malli, vaan sen voisi nähdä ”tarttuvan” muualle ja vaikuttavan ihmisten elämään ympäri maailman, varoittaa The Atlantic.

Suomessa ilmeisesti on aloitettu vastaavanlaisen järjestelmän luominen, joten jatkossa kansalaisen ei tarvitse itse miettiä minkä arvoinen hän ja hänen elämänsä on.

Katso myös

Suositus hoiva-avustajan työstä on uudistettu

Hoiva-avustajan koulutusta, osaamisvaatimuksia ja tehtävänkuvaa koskeva suositus on päivitetty. Hoiva-avustajan koulutus kiinnostaa opiskelijoita, ja sen …