Verkkojournalismi ei täytä lukijoiden odotuksia

Luottamus ja luotettavuus ovat osa vastuullista journalismia, ja ne mahdollistavat vastavuoroisuuden esimerkiksi toimittajien ja yleisön välillä. Lukijoiden odotukset verkkojournalismia ja sen luotettavuutta kohtaan eivät toteudu.

Nuorilla suomalaisaikuisilla on verkkojournalismia kohtaan korkeita odotuksia esimerkiksi tietojen varmistamisen suhteen. Suurin osa odotuksista ei kuitenkaan toteudu. Asiaa on tutkinut Jyväskylän yliopiston väitöskirjatutkija FM Ville Manninen, joka tarkkaili ensin verkkotoimittajia seitsemässä suomalaisessa toimituksessa ja sen jälkeen pyysi 18 – 28-vuotiaita yleisön edustajia arvioimaan havaitsemiaan työtapoja.

– Journalismi on tärkeää, koska se tarjoaa kansalaisille hyödyllistä tietoa asioista, joihin heillä ei ole suoraa kosketusta. Tämä etäisyys myös tarkoittaa, ettei yleisön ole mahdollista varmistaa kuluttamansa journalismin laatua.

Lähdekäytännöt eivät vastaa odotuksia

Tutkimuksen mukaan journalismin tulisi olla neutraalia, puolueetonta, tarkkaa, vastuullista, kattavaa ja helppotajuista.

Lähteiden odotetaan olevan tiedoiltaan tarkistettuja ja artikkeleissa pitäisi haastatella esimerkiksi oikeustapauksen ”molemmat osapuolet”. Jutuissa pitäisi käyttää mahdollisimman uskottavia lähteitä, kuten viranomaisia, eikä pitäisi kopioida tietoja jo aiemmin julkaistuista jutuista.

Vapaaehtoisia verkkotoimittajia tarkkailemalla Manninen huomasi, että toimittajien lähdekäytännöt olivat suurimmaksi osaksi näiden odotusten vastaisia. Yli puolessa jutuista tiedot olivat varmistamattomia, suuri osa tiedoista oli kopioitu jo aiemmin julkaistuista jutuista ja toimittajat yrittivät vain harvoin tavoittaa useampaa kuin yhtä lähdettä. Odotukset ja todellisuus kohtasivat jutuissa ainoastaan uskottaviksi arvioitujen lähteiden valinnoissa.

– Suomalaisten verkkotoimittajien on harvoin mahdollista täyttää vaatimuksia, sillä heidän työnsä on nopeatempoista ja pöydän ääreen sidottua. Toimittajan työlle leimaavinta on kiire ja työprosessien virtaviivaisuus. Valmiiksi tuotetun materiaalin käyttö on yleistä, kun taas omalle tutkimustyölle jää vain vähän aikaa.

Luottamus journalismia kohtaan saattaa romahtaa

– Tilanne on yleisön luottamuksen säilyttämisen kannalta vaarallinen, sillä suomalaisten suhteellisen korkea luottamus journalismia kohtaan näyttäisi perustuvan virheellisiin odotuksiin.

– Kenties odotukset ovat olleet ylimitoitettuja – pikemminkin suuntaa-antavia ihanteita kuin arkisen työn rajaehtoja. Valtavirtainen suomalainen verkkojournalismi on vaarallisessa tilanteessa, jos yleisöt havaitsevat sen todellisen luonteen, on heidän luottamuksensa vaarassa romahtaa. Toimitusten ehkä kannattaisikin olla avoimempia toimintatavoistaan ja resurssiensa riittävyydestä, Manninen pohtii.

Väitöskirja on luettavissa JYX-julkaisuarkistossa.

Katso myös

Suositus hoiva-avustajan työstä on uudistettu

Hoiva-avustajan koulutusta, osaamisvaatimuksia ja tehtävänkuvaa koskeva suositus on päivitetty. Hoiva-avustajan koulutus kiinnostaa opiskelijoita, ja sen …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x