Autopaloissa vapautuu runsaasti savukaasuja. (Kuva: Helsingin kaupungin pelastuslaitos)

Sähkö- ja hybridiautojen latauspisteiden sijoittelussa huomioitava paloriskit

Sähkö- ja hybridiautojen määrä kasvaa ja ajoneuvojen latauspisteitä rakennetaan yhä enemmän. Paloturvallisuus on tärkeä huomioida jo latauspisteiden suunnittelussa ja sijoittelussa. Sähköautot ja latauspisteet pitäisi sijoittaa parkkihalleissa helppokulkuisille siirtoreiteille.

– Latauspaikkoja suunniteltaessa on tärkeä tehdä aktiivista yhteistyötä pelastusviranomaisten kanssa, jotta paloturvallisuus ja pelastustoiminnan edellytykset tulevat varmasti huomioiduksi, Palopäällystöliiton tieliikennepelastamisen toimikunnan puheenjohtaja Juha Virolainen kiteyttää.

Jos palo on auton akustossa, on sähköauton sammuttaminen haastavaa. Korkeajänniteakut sijaitsevat suojassa auton rakenteissa, joten sammutusveden saaminen akustoon on haastavaa. Kertaalleen sammutettu akusto voi myös nopeasti ja ennalta-arvaamatta syttyä palamaan uudelleen pitkänkin ajan jälkeen.

Omat erityisvaatimuksensa pelastustoiminnalle asettavat myös korkeajänniteakuston tulipaloissa vapautuvat savukaasut. Niille altistumista tulee ehdottomasti välttää, sillä kaasut sisältävät muun muassa erittäin myrkyllistä fluorivetyä.

Helposti saatavilla olevat alkusammutusvälineet mahdollistavat yleisesti palon sammuttamisen jo alkuvaiheessa. Huomiotavaa kuitenkin on, että käsisammuttimen sammutusteho ei riitä sähköauton akkupalon sammutukseen.

Onnettomuuksien ehkäisyn ja pelastustoiminnan näkökulmasta latauspisteiden suunnittelussa on neljä huomioitavaa teemaa:

  1. Latauspisteet on tärkeä sijoittaa parkkihallissa paikkaan, josta auto on helppo ja nopea siirtää ulos.
  2. Pisteet tulee asentaa sähköturvallisesti, ja niistä on pystyttävä tarvittaessa katkaisemaan virta.
  3. Rakennuksen paloteknisten laitteiden riittävyys tulee varmistaa: automaattinen paloilmoitin hälyttää palosta, sprinklerit rajoittavat paloa ja toimiva savunpoisto mahdollistaa tehokkaan sammutustyön sekä lisää turvallisuutta.
  4. Latauspisteitä sisältävän rakennuksen turvallisuusjärjestelyjen toimivuus tulee varmistaa. Näin voidaan varmistaa henkilöturvallisuus palotilanteessa. Esimerkiksi kauppakeskuksessa tämä voi tarkoittaa toimintaa ohjaavia kuulutuksia, testattuja evakuointimenettelyjä sekä poistumisreittien toimivuudesta huolehtimista.

Itse sähköautojen latauspisteissä tai autoissa ei ole havaittu erityistä tulipaloriskiä. Ruotsalaisen tutkimusinstituutti RISE:n mukaan voidaan jopa olettaa, että sähköautojen syttymisherkkyys on pienempi kuin polttomoottorikäyttöisten autojen, mikä johtuu muun muassa palavien nesteiden vähäisyydestä.

Katso myös

Poliisi tapasi pikkujoululiikenteestä lähes sata rattijuopumuksesta epäiltyä

Rattijuopumuksesta epäiltyjä henkilöitä jäi kiinni lähes sata, kun poliisi valvoi pikkujoululiikennettä tehostetusti koko maassa 24.–26.11.2023. …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x