Lääkkeiden käyttö on yhteydessä huumekuolemiin

Lisääntynyt lääkkeiden käyttö ja niiden määrääminen ovat yhteydessä huumeiden käyttäjien kuolemiin, sillä sairauden hoitoon tarkoitettu lääke ei enää ole turvallinen huumeiden käyttäjien käsissä. Lääkkeiden merkitys hoidossa kuin hoidossa on kasvanut ja se näkyy huumekuolemissa. Sen lisäksi, että lääkkeitä myydään kadulla, myös lääkärien määräämät lääkkeet aiheuttavat huumeiden käyttäjien kuolemia. Huumemyrkytykset ovat alle 40-vuotiaiden miesten toiseksi yleisin kuolemansyy.

Helsingin yliopistossa väittelevän Sanna Röngän mukaan tutkimuksen tulokset osoittavat, että menehtyneet huumeiden käyttäjät ovat olleet aika kattavasti lääkkeellisen hoidon piirissä, mutta koska seurauksena on silti ollut huumekuolema, voidaan kysyä ovatko käyttäjät saaneet oikeanlaista hoitoa” Sanna Rönkä sanoo.

Kuolemiin liittyy myös sosiaalinen aspekti

Matala koulutus, työttömyys, työkyvyttömyyseläke, avioero ja asuminen laitoksessa tai yksin ovat Röngän tutkimuksen mukaan yhteydessä huumekuolleisuuteen.

– Vaikka nämä eivät yksittäisinä tekijöinä ole merkki huono-osaisuudesta, voidaan sanoa, että kokonaisuudessa huumekuolleisuus on vahvasti yhteydessä sosiaaliseen huono-osaisuuteen. Erityisesti työkyvyttömyyseläkkeellä olevilla huumeiden ongelmakäyttäjillä on reseptilääkeostoksia, jotka johtavat huumekuolemaan, Rönkö toteaa.

Tukea tarjottava jo varhain

Koska huumekuolemaan johtava syrjäytymisprosessi alkaa nuorella iällä,  olisi tärkeää tarjota apua jo varhain nuorten mielenterveyden häiriöiden ehkäisyyn ja hoitoon sekä turvata opintopolku toisen asteen koulutukseen.

– Olisi myös varmistettava, että paikkoja huumehoitoon on riittävästi, kynnys hoitoon pääsyyn on matala ja hoitopolku selkeä.

Rönkä käytti tutkimuksensa aineistona rekisteriaineistoja, ikääntyneiden huumeiden käyttäjien haastatteluaineistoa ja internetin keskustelufoorumin keskusteluketjuja, joita on analysoitu kvantitatiivisin ja kvalitatiivisin menetelmin.

Katso myös

Lääkkeiden säilyvyys heikentyy kuumassa

Valtaosa lääkkeistä tulisi säilyttää huoneenlämmössä eli vähintään alle 25 asteessa. Liian kuumassa tablettien ulkonäkö ei …