130 000 taloutta pysyvästi toimeentuloasiakkaina

Lokakuussa väliaikaisen epidemiakorvauksen saa noin 130 000 perustoimeentulotukea saanutta kotitaloutta. Epidemiakorvausta maksetaan loppuvuoden aikana niille toimeentulotuen asiakkaille, jotka ovat saaneet perustoimeentulotukea kevään aikana.

Korvausta maksetaan neljän kuukauden ajalta (syys–joulukuu). Korvauksen ensimmäinen maksupäivä on 16.10. Samana päivänä maksetaan syys- ja lokakuun korvaukset. Marraskuun korvaus maksetaan 16.11. ja joulukuun 16.12. Lokakuussa korvauksen saa noin 130 000 kotitaloutta ja korvausta maksetaan yhteensä vain noin 23 miljoonaa euroa.

Epidemiakorvausta ei tarvitse hakea erikseen, vaan Kela myöntää korvauksen automaattisesti niille asiakkaille, jotka ovat saaneet perustoimeentulotukea rajoitustoimien aikana 1.3.–31.7.2020. Lisäksi epidemiakorvauksen saaminen edellyttää, että henkilö on saanut perustoimeentulotukea korvauksen maksua edeltävän kuukauden aikana.

Perustoimeentulotuella paikataan riittämätöntä perusturvaa

Noin puolella perustoimeentulotukea saavista kotitalouksista on tulonlähteenä Kelan työttömyysetuus ja yleensä myös yleinen asumistuki. Kaikkiaan neljä viidestä perustoimeentulotukea saavasta kotitaloudesta saa yleistä asumistukea. Perustoimeentulotuella paikataan siis riittämätöntä perusturvaa.

Työmarkkinatuen saajista lähes 40 prosenttia saa lisäksi perustoimeentulotukea. Myös vähimmäismääräisten päivärahojen saajat ovat usein oikeutettuja myös perustoimeentulotukeen. Noin kolmasosassa tukea saavista kotitalouksista on vailla ensisijaisia etuuksia ja ansiotuloja. He eivät saa esimerkiksi työttömyysturvaa, mutta saavat kuitenkin yleensä muita tukia, kuten yleistä asumistukea tai elatustukea.

Vuonna 2019 perustoimeentulotukea sai 274 408 kotitaloutta

Perustoimeentulotukea saavissa talouksissa asui yhteensä 396 636 henkilöä eli 7,2 prosenttia koko väestöstä. Kevään myötä perustoimeentulotuen saajien määrä kasvoi huhtikuussa 2020. Perustoimeentulotuen saajien määrä on yleensä suurimmillaan kesäisin, kun monet opiskelijat ja vastavalmistuneet tarvitsevat tukea opintojen tauottua tai päätyttyä.

Yli kaksi kolmesta perustoimeentulotukea saavasta kotitaloudesta on yhden hengen kotitalouksia. Nämä kotitaloudet muodostuvat pääasiassa yksin asuvista henkilöistä. Lapsiperheitä perustoimeentulotuen saajista on reilu viidennes.

Perustoimeentulotuen tarve painottuu nuoriin ikäluokkiin. Erityisesti 18–24-vuotiaat ovat yliedustettuina tuen saajissa, koska alle 25-vuotaat ammattiin valmistumattomat työssäoloehtoja täyttämättömät nuoret eivät saa mitään työttömyysturvaa.

Eläkeikäiset saavat muita ikäryhmiä harvemmin toimeentulotukea. Kansan- ja takuueläkkeen sekä eläkkeensaajien asumistuen taso on parempi kuin muiden perusturvaetuuksien, minkä vuoksi eläkeläisillä ei useinkaan ole oikeutta toimeentulotukeen.

Vanhempien työikäisten joukossa tuen tarve usein pitkittyy. Erityisesti työttömillä, mutta myös yksin asuvilla, lapsiperheillä sekä vanhempain- tai hoitovapaalla olevilla toimeentulotuen saajilla tuen tarve usein pitkittyy.

Toimeentulotuesta tullut pysyvä tuki

Toimeentulotuki on viimesijainen tarveharkintainen tuki, jota voi saada henkilö tai perhe, jonka tulot eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Toimeentulotuki jakautuu Kelan maksamaan perustoimeentulotukeen sekä kuntien maksamaan täydentävään ja ehkäisevään toimeentulotukeen.

Toimeentulotuki on tarkoitettu lyhytaikaiseksi tueksi. Lain mukaan sen avulla turvataan ihmisarvoisen elämän kannalta välttämätön toimeentulo ja edistetään itsenäistä selviytymistä. Tuki on kotitalouskohtainen tuki, jossa kotitalouteen kuuluvat tukea hakeva henkilö sekä samassa osoitteessa asuva puoliso ja alaikäiset lapset.

Perustoimeentulotuen määrä perustuu kotitalouden tuloista ja menoista tehtävään laskelmaan. Tuloina huomioidaan kaikkien kotitalouden henkilöiden tulot nettomääräisinä muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Lisäksi tulona huomioidaan yleensä kotitalouden varallisuus. Menoina huomioidaan kunkin kotitalouden henkilön laskennallinen perusosa (vuonna 2020 yksin asuvan perusosa on 502,21 euroa/kk), jolla on tarkoitus kattaa jokapäiväiset menot, kuten ruoka, vaatteet ja puhelimen käyttökustannukset.

Vuonna 2019 toimeentulotukea myönnettiin 298 017 kotitaloudelle ja 452 991 henkilölle. Väestöstä 8,2 prosenttia ja kaikista Suomen kotitalouksista 9,5 prosenttia sai toimeentulotukea vuonna 2019. (THL:n Tilastoraportti 22/2020 Toimeentulotuki 2019, Julkari.fi).

Katso myös

Suomen itäraja pysyy kiinni

Valtioneuvosto on päättänyt, että Suomen ja Venäjän maarajan rajanylityspaikat pysyvät suljettuina 15.4.2024 alkaen. Lisäksi Haapasaaren, …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x