Metsäteollisuustuotteiden tuotanto- ja vientimäärät alenevat

Kasvun heikkeneminen ja kysynnän laantuminen vähentävät metsäteollisuustuotteiden tuotantoa. Teollisuuspuun hakkuumäärät vähenevät, raakapuun kantohinnat alenevat ja kantorahatulot kääntyvät laskuun suhdannehuipun jälkeen. Myös sahatavaramarkkinoiden ylitarjonta laskee vientihintoja.

Ylitarjonta tärkeimmillä vientimarkkinoilla heijastuu sahatavaran vientihintaan, jonka ennakoidaan laskevan kahdeksan prosenttia vuonna 2019. Sahoilla toteutetaan loppuvuoden ja talven aikana tuotannonrajoituksia, joihin viennin ongelmien lisäksi vaikuttaa sahatavaran kysynnän pieneneminen kotimaassa. Sahatavaran keskimääräisen vientihinnan laskun odotetaan jatkuvan ja tuotantomäärien pienenevän myös ensi vuonna, Luonnonvarakeskuksen tietojen mukaan.

Vanerin keskimääräisen vientihinnan ennustetaan vahvistuvan prosentin tänä vuonna. Sen sijaan tuotannon ja viennin ennakoidaan supistuvan, sillä tuotantoa on sopeutettu kiristyneen markkinatilanteen mukaiseksi. Ensi vuodeksi ei odoteta suuria muutoksia vanerin vientiin tai tuotantoon.

Paperin tuotanto sukeltaa

Paperin tuotanto- ja vientimäärät supistuvat kuluvana vuonna seitsemän prosenttia kysynnän vähentymisten myötä. Ensi vuonna tuotanto ja vienti vähenevät vielä enemmän paperikoneiden sulkemisten vuoksi. Vientihinta alenee ensi vuonna kysynnän edelleen heiketessä ja sellun hinnan laskiessa.

Kartongin vienti ja tuotanto vähenevät tänä vuonna pari prosenttia heikentyneen kysynnän seurauksena. Suomelle tärkeän taivekartongin näkymät ovat suhteellisen vakaat. Sellun korkeat varastomäärät sekä kysynnän lasku Kiinassa ja Euroopassa johtavat sellun keskimääräisen vientihinnan 16 prosentin laskuun vielä tänä vuonna.

Teollisuuspuun hakkuut ja kantohinnat alamäessä

Puutuoteteollisuuden heikentyneen suhdanteen ja tuotantomäärien pienenemisen vuoksi tukkipuiden keskimääräiset kantohinnat alenevat tänä vuonna 3–7 prosenttia. Teollisuuspuun hakkuut vähenevät viisi prosenttia hieman yli 65 miljoonaan kuutiometriin.

– Ensi vuonna teollisuuspuun hakkuut vähenevät edelleen kolme prosenttia.  Sahateollisuuden tuotannon alenemisen jatkuessa tukkien kantohinnat laskevat kuluvasta vuodesta 2–3 prosenttia, arvioi tutkija Jussi Leppänen Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Paperin kysynnän väheneminen sekä sellun ja kartongin tuotantojen kasvun pysähtyminen laskevat kuitupuiden kantohintoja 1–2 prosenttia. Raakapuun tuonnin ennustetaan kasvavan hieman kuluvasta vuodesta.

Yksityismetsätalouden bruttokantorahatulot laskevat tänä vuonna kahteen miljardiin euroon, ja ensi vuonna kokonaissumma pienenee edelleen hieman. Yksityismetsien hehtaarikohtaisen liiketuloksen ennakoidaan laskevan alle 140 euroon hehtaarilta vuonna 2019. Vuonna 2020 liiketulos alenee alle 130 euroon hehtaarilta.

Metsähakkeen käyttö kasvaa hieman

Päästöoikeuksien hinnat ovat nousseet lähes kolminkertaisiksi viimeisen vuoden aikana, mikä tukee metsähakkeen, kuoren ja purun kilpailukykyä lämmöntuotannossa. Metsähakkeen käytön ennakoidaan kasvavan tänä ja ensi vuonna pari prosenttia. Puupellettien kotimaisen kulutuksen ja tuotannon ennakoidaan kasvavan muutaman prosentin vuosivauhtia.

Katso myös

Arvonlisävero nousee syyskuussa

Hallituksen eduskunnalle jättämän esityksen mukaan yleinen arvonlisäverokanta nousee 25,5 prosenttiin 1.9. lähtien. Arvonlisäveroprosentti määräytyy sen …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x