Palkkaerojen syy – miehet ovat naisia tuottavampia

Erot suoritetuissa työtehtävissä johtavat miesten ja naisten välisiin tuottavuuseroihin ja selittävät osaltaan, miksi miehet saavat samassa ammatissa keskimäärin parempaa palkkaa. Naiset raportoivat suorittavansa ammatilleen ominaisia työtehtäviä miehiä harvemmin.

OECD:n toteutti hiljattain kyselytutkimuksen, jossa vastaajia pyydettiin kertomaan kuinka usein he suorittavat 40 yleistä työtehtävää, jotka ovat heidän ammatilleen ominaisia. Naiset raportoivat suorittavansa keskimäärin kaikkia mitattuja työtehtäviä miehiä harvemmin.

Erikoistutkija Aspasia Bizopoulou Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta (VATT) tutki kyselyssä todettua tuottavuuseroa 13 Euroopan maassa. Hän havaitsi, että mitattujen työtehtävien suoritustiheydessä on naisten ja miesten välillä ero, joka ei selity tekijöillä, joilla perinteisesti selitetään sukupuolten välistä palkkakuilua. Sen sijaan tämä ero suoritetuissa työtehtävissä selittää samassa ammatissa työskentelevien miesten ja naisten välisen palkkakuilun.

– Samassa ammatissa työskentelevät miehet, joilla on samanlainen koulutustausta ja jotka työskentelevät yhtä monta tuntia viikossa, kertoivat järjestelmällisesti suorittavansa kaikkia ammattiinsa kuuluvia työtehtäviä naisia useammin. Tämä tuottavuusero mitattujen työtehtävien suorittamisessa selittää samassa ammatissa työskentelevien naisten ja miesten välisen palkkakuilun, sanoo Bizopoulou.

Naiset hoitavat työtehtäviä vähemmän

Sukupuolten välinen palkkakuilu on Euroopassa noin 20%. Tämä tarkoittaa, että naiset ansaitsevat keskimäärin 80 senttiä jokaista miehen ansaitsemaa euroa kohden. Bizopouloun tutkimus osoittaa, että 30-50 prosenttia sukupuolten välisestä palkkakuilusta selittyy sillä, että naiset hoitavat miehiä harvemmin ammatille tyypillisiä kuuluvia työtehtäviä.

Bizopoulou osoittaa tutkimuksessaan, että suoritettujen työtehtävien ero miesten ja naisten välillä ei selity koulutustaustalla, ammatinvalinnalla, tehdyillä työtunneilla tai muilla taustatekijöillä. Lasten saaminen kasvattaa eroa, mutta ei selitä sitä kokonaan. Myös naiset, joilla ei ole lapsia, hoitavat ammatilleen tyypillisiä työtehtäviä miehiä harvemmin. Tutkimuksessa myös osoitetaan, ettei kyse ole vain siitä, että naiset aliraportoivat tekemisiään.

Muissa aihepiirin tutkimuksissa esitetään, että naisten tuottavuus laskee, koska naiset joko itse valikoituvat tekemään tai heille määrätään työtehtäviä, jotka eivät kuuluu heidän ammattiinsa.

– Kirjallisuuden perusteella naiset käyttävät enemmän aikaa työkavereistaan ja toimistosta huolehtimiseen. Nämä tehtävät vievät aikaa varsinaisilta työtehtäviltä, joiden hyvästä hoitamisesta palkitaan palkankorotuksilla ja ylennyksillä. Tutkimukseni mukaan tällainen epäitsekkyys voi alentaa naisten tuottavuutta, mikä osaltaan selittää naisten ja miesten välisiä palkkaeroja ammattien sisällä, sanoo Aspasia Bizopoulou.

Koko raportti

Katso myös

Arvonlisävero nousee syyskuussa

Hallituksen eduskunnalle jättämän esityksen mukaan yleinen arvonlisäverokanta nousee 25,5 prosenttiin 1.9. lähtien. Arvonlisäveroprosentti määräytyy sen …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x