Harmaa talous ja korruptio julkisissa hankinnoissa

Korruption torjumiseksi on julkaistu kaksi raporttia, joiden tarkoituksena on tehostaa korruption ennaltaehkäisyä, tunnistamista ja paljastamista. Tuoreet raportit kartoittavat keinoja korruption torjumiseksi.

Raportit ovat osa vuosille 2016–2020 laadittua harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelmaa. Oikeusministeriö koordinoi ohjelman korruptionvastaista hanketta. Raportin mukaan keskeistä on parantaa harmaan talouden riskien tuntemusta, hankintaosaamista ja julkisen rahankäytön valvontaa ja avoimuutta.

Harmaa talous ja hankinnat -raportti kokoaa keinoja, joilla voidaan ehkäistä korruptiota julkisissa hankinnoissa. Julkisten hankintojen yhteenlaskettu arvo on viime vuosina ollut vähintään 30–35 miljardia euroa vuodessa. Hankintojen osuus maamme bruttokansantuotteesta on noin viidennes, joten niiden taloudelliset vaikutukset ovat merkittäviä.

Hankkeen yhteydessä julkaistu raportti kartoittaa rikosprosessiketjussa toimiville viranomaisille konkreettisia ohjeita ja keinoja korruption tunnistamiseksi ja korruptiorikosten paljastamiseksi. Valtakunnansyyttäjänviraston julkaisemassa raportissa esitetään, että kaikille rikosprosessiketjussa toimiville viranomaisille tulee järjestää koulutusta aiheesta.

Raportin mukaan koulutusta tulee lisätä niille valvontaviranomaisille, joilla on virkatehtäviensä puolesta hyvät edellytykset havainnoida ja tunnistaa korruptioepäilyyn viittaavia ilmiöitä tai tekoja. Myös esitutkinta- ja viranomaisyhteistyötä tulee lisätä. Raportissa tuodaan esille, että korruptioepäilystä ilmoittavan henkilön suoja tulisi olla nykyistä selkeämpi ja että ilmoituskanavia tulee kehittää.

Suomessa korruptio on suurimmaksi osaksi piilorikollisuutta ja vain murto-osa korruptiotapauksista tulee viranomaisten tai kansalaisten tietoon. Oikeusministeriön koordinoima hanke korruption ennaltaehkäisyn, tunnistamisen ja paljastamisen tehostamiseksi on siksi korruption torjunnan kannalta keskeinen askel korruption kitkemisessä.

Raportin keinoja korruption ehkäisemiseksi

  • hankintaosaamisen vahvistamisen
  • kuntien sisäisen valvonnan kehittämisen
  • korruption torjunnan ottamisen osaksi sisäistä valvontaa
  • julkisen toiminnan yhtiöittämiseen liittyvien riskien tiedostamisen ja avoimuuden lisäämisen
  • julkisten hankintojen tarjoustietojen saatavuuden ja analysoinnin kehittämisen
  • rikosrekisteriotteiden tarkistamisprosessin tehostamisen sekä velvoitteidenhoitoselvitysten käyttömahdollisuuksien parantamisen

Harmaa talous ja hankinnat -raportti

Katso myös

Arvonlisävero nousee syyskuussa

Hallituksen eduskunnalle jättämän esityksen mukaan yleinen arvonlisäverokanta nousee 25,5 prosenttiin 1.9. lähtien. Arvonlisäveroprosentti määräytyy sen …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x