Uutisotsikot

Etätyösuositus päättyi – osallistujat laajenivat

Koronaviruksesta johtuvia rajoituksia puretaan suunnitellusti 1.8.2020. Yleisötilaisuuksien rajoituksiin lievennys, etätyösuositus päättyi. Suositus ei muutenkaan ole rajoitus eli suosituksia voi noudattaa oman valintansa mukaan tai olla noudattamatta.

Tartuntatautilaki mahdollistaa määräysten antamisen korkeintaan yhdeksi kuukaudeksi kerrallaan. Jos epidemiologinen tilanne Suomessa muuttuu merkittävästi huonompaan suuntaan, aluehallintovirastot voivat tarvittaessa muuttaa elokuuta koskevia rajoituspäätöksiään.
Suositus laajalle etätyön tekemiselle päättyy 1. elokuuta.

Aluehallintovirastojen antaman määräyksen mukaisesti yli 500 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi järjestää sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa, jos niissä noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä.

Viranomaiset seuraavat epidemiatilannetta ja rajoitusten purkamisen vaikutuksia epidemian kulkuun. Viimeisen seurantaviikon aikana (20.26.7.2020) tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 51 uutta tapausta. Tapausten viikoittainen määrä on hieman noussut ja on nyt samalla tasolla kuin kesäkuun lopussa. Koronarajoituksista on luovuttu asteittain kevään ja kesän aikana. Tavoitteena on estää epidemian leviämistä niin, että se haittaa mahdollisimman vähän tavanomaista elämää.

Katso myös

Elinkeinoelämän kilpailukyky jätetty sivurooliin

Liikenne- ja viestintäministeriö julkisti loppuraportin koskien fossiilittoman liikenteen tiekarttaa. Raportissa hyväkuntoisen tieverkon ja suuremman kuljetuskaluston …