Psykoosisairaudet ovat yhteydessä epävakaisiin työuriin

Skitsofreniaa ja muita psykooseja sairastavat henkilöt sijoittuvat selvästi keskimääräistä useammin työttömyyttä ja osa-aikatöitä sisältäville urapoluille, selviää Oulun yliopiston tutkimuksesta, jossa selvitettiin miten psykoosia sairastavat henkilöt sijoittuvat väestössä tunnistetuille erilaisille työurapoluille 16–45-ikävuosien välillä.

Tutkimuksessa tunnistettiin sekä miehillä että naisilla viisi erilaista työurapolkua väestötasolla. Tulosten perusteella 75 prosenttia skitsofreniaa sairastavista ja puolet muita psykooseja sairastavista henkilöistä sijoittui epävakaalle urapolulle, jossa työttömyys ja osa-aikaiset työt ovat olleet yleisiä koko 30-vuotisen tutkimusjakson ajan. Psykooseihin sairastuneiden henkilöiden urapolut erosivat merkittävästi verrokkiväestöstä. Verrokkiväestössä epävakaan työurapolun kategoriaan kuului vain 10 prosenttia miehistä ja 20 naisista.

Tutkimusaineistona käytettiin vuoden 1966 Pohjois-Suomen syntymäkohorttia ja erityisesti sen 46-vuotiskyselyn tuloksia, jotka koostuivat 6613 henkilön vastauksista. Sairaustiedot kerättiin pitkittäisistä rekisteriaineistoista.

Tutkittavia pyydettiin kertomaan roolistaan opiskelijana, kokoaikaisessa palkkatyössä, osa-aikatyössä, yrittäjänä, työttömänä ja perhe- tai muulla vapaalla ikävuosina 16–45. Vastaukset analysoitiin sukupuolittain trajektorianalyysiksi kutsutulla menetelmällä, jossa keskenään samankaltaisista vastauksista muotoutui samanlaisia työurapolkuja.

– Vastaavat, usean vuosikymmenen käsittävät aineistot ovat kansainvälisesti harvassa. Aineistomme tarjosi ainutlaatuisen mahdollisuuden tutkia psykoosisairauksien ammatillisia seuraamuksia pitkittäistutkimuksen muodossa, väitöskirjatutkija Tuomas Majuri Oulun yliopistosta kertoo.

Psykoosisairaudet ovat vakavia mielenterveyden häiriöitä, jotka puhkeavat tyypillisesti jo nuorella iällä.

– Olemme aiemmin osoittaneet, että työkyvyttömyyseläkkeeltä työmarkkinoille palaaminen on mahdollista psykoosisairauksissa. Nyt löydetyt havainnot korostavat tarvetta kehittää ja soveltaa työmarkkinoille sitoutumista parantavia toimia jo psykoosisairauksien varhaisessa vaiheessa, Majuri sanoo.

Tutkimus on julkaistu arvostetussa kansainvälisessä psykiatrian alan Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology -lehdessä.

Katso myös

Opioidien käyttäjämäärät kasvavat jatkuvasti

Monet korkean riskin opioidikäyttäjät eivät hakeudu hoitoon, vaikka yleisin syy opioidien käyttöön on pyrkimys lääkitä …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x