Ministeriö ja THL antoivat ohjeita opetuksen toteuttamiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat antaneet ohjeita turvalliseen lähiopetukseen siirtymisestä ja tilojen käytöstä. Ohjeita noudattamalla varhaiskasvatukseen ja lähiopetukseen voidaan palata turvallisuudesta huolehtien

Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa palataan lähiopetukseen torstaina 14.5.20. Lukioille, ammatillisille oppilaitoksille, yliopistoille ja ammattikorkeakouluille sekä vapaata sivistystyötä ja aikuisten perusopetusta järjestäville oppilaitoksille suositellaan etäopetusta lukukauden loppuun asti. Rajoitusten päättyessä 14.5. myös niissä voidaan palata lähiopetukseen. Näillä koulutusasteilla sekä taiteen perusopetuksessa koulutuksen järjestäjät päättävät itse etäopetuksen jatkumisesta ja lähiopetukseen siirtymisestä. Opetustilojen käyttöä hallitaan 14.5. alkaen tartuntatautilain mukaisilla toimenpiteillä.

Lähiopetukseen palatessa on tärkeää noudattaa hygieniaohjeita ja välttää tarpeettomia lähikontakteja sekä järjestää opetustilat tavallista väljemmin. Isoja yhteistilaisuuksia, kuten päättäjäisiä, ei pidä järjestää. Opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjät voivat tehdä omiin tarpeisiinsa sopivat ratkaisut turvalliseen lähiopetukseen palaamiseksi.

 Ohjeistuksen pääkohtia: Varhaiskasvatus ja peruskoulu

 • Muiden kuin lasten sekä koulun ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan oleskelua koulun tai varhaiskasvatuksen alueella vältetään.
 • Ryhmäkokoja ja henkilöstömitoitusta koskeva sääntely on voimassa sellaisena kuin se on varhaiskasvatusta ja perusopetusta koskevassa lainsäädännössä.
 • Varhaiskasvatuksessa henkilöstön tulisi toimia saman lapsiryhmän kanssa. Henkilöstö ei pääsääntöisesti siirry yksiköstä toiseen.
 • Turvaväleistä ei varhaiskasvatusta ja perusopetusta koskevissa ohjeissa anneta määräyksiä. Väljyyttä haetaan tilajärjestelyillä. Ryhmiä ei tarvitse jakaa.
 • Henkilökunnan kokoontumisia tulee välttää, esimerkiksi opettajien kokoukset järjestetään ensisijaisesti etäyhteyden avulla.
  Koulun tilaratkaisut toteutetaan niin, että oppilaita on kouluissa kerralla aiempaa vähemmän.
 • Alakouluissa opetusryhmät pidetään erillään koko koulupäivän ajan. Yläkoulussa ja valinnaisissa aineissa opetusryhmä voi vaihtua, mikäli opetusta ei voida muutoin toteuttaa.
 • Mikäli opetusryhmien erillään pitäminen esim. yläkouluissa on mahdotonta, panostetaan väljyyteen ja pyritään porrastamaan opetusta mahdollisuuksien mukaan.
 • Kouluruokailu järjestetään oman luokan tai ryhmän kanssa, ei yhteisruokailua ruokasalissa. Ruokasalia voi käyttää porrastetusti.
 • Riskiryhmät: Hoitava lääkäri arvioi voiko lapsi, jolla tai jonka perheenjäsenellä on vaikea perussairaus tai joka tarvitsee säännöllistä puolustuskykyä lamaavaa lääkitystä, palata kouluun tai varhaiskasvatukseen. Kouluissa tai varhaiskasvatuksessa työskentelevien osalta toimenpiteet perustuvat työnantajan tekemään riskinarvioon. Työterveyshuolto tukee työnantajaa riskinarviossa.

Toisen asteen koulutus, korkeakoulutus ja vapaa sivistystyö

Suurelle joukolle järjestettävissä luentotilaisuuksissa hyödynnetään etäyhteyksiä.

 • Lähiopetuksessa turvavälejä ylläpidetään tilajärjestelyillä, joissa henkilömäärä tulee rajata siten, että henkilöiden väliin jää 1–2 metriä.
 • Opiskelijaravintolaa tai muita ruokailutiloja voi käyttää porrastetusti, ruokailun aikana tulee olla mahdollisuus välttää lähikontaktia ja säilyttää turvaväli muihin ruokailijoihin.
 • Oppilaitoksen yhteydessä olevassa asuntolassa opiskelijat voivat asua jaetuissa huoneissa, jos kyse on pitkäaikaisesta majoittumisesta. Lyhytkestoisesta majoituksesta linjataan paikallisesti. Oppilaitoksen tulee pitää kirjaa majoittuvista henkilöistä huonekohtaisesti, jotta tartunnanjäljitys on tarvittaessa mahdollista jälkeenpäin.
 • Oppilaitoksen päätöksellä voidaan rajoittaa muiden kuin opiskelijoiden ja henkilökunnan oleskelua oppilaitoksen alueella.
 • Oppilaitoksen järjestämissä yleisötilaisuuksissa noudatetaan kokoontumisrajoituksia koskevia suosituksia ja aluehallintovirastojen yleisötilaisuuksia koskevia tartuntatautilain mukaisia päätöksiä.
 • Korkeakoulujen valintakokeiden järjestämisestä annetaan erillinen ohje.
  Hyvät hygieniakäytännöt estävät tartuntoja – sairaana tai oireisena on pysyttävä kotona
 • Varhaiskasvatukseen, opetukseen ja muuhun oppilaitosten tiloissa järjestettävään toimintaan ei saa osallistua sairaana tai jos on hengitystieinfektioon viittaavia oireita. Riskiryhmään kuuluville on omat kohdat ohjeissa.

Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja ja siihen, samoin kuin siivouskäytöntöihin, kiinnitetään ohjeissa erityistä huomiota. Maskien käytöstä ei ole yleistä suositusta. Ohjeissa todetaan, että maskia voi halutessaan käyttää ottaen huomioon siihen liittyvät ohjeet.

Jos varhaiskasvatuksessa, koulussa tai oppilaitoksessa todetaan koronavirustartunta, sille mahdollisesti altistuneet jäljitetään ja asetetaan karanteeniin 14 vuorokaudeksi. Koronavirustartunnan saaneen on oltava poissa vähintään 14 vuorokauden ajan oireiden alkamisesta. Myös varhaiskasvatusta ja peruskouluja koskevaa aiempaa ohjeistusta on yhdenmukaistettu siten, että tartunnan saaneen on oltava poissa 7 vuorokauden sijaan vähintään 14 vuorokautta ja niin, että hän on ollut vähintään kaksi vuorokautta oireeton.

Katso myös

Onko koirasi ilmoitettu rekisteriin?

Koirien tunnistusmerkintä ja rekisteröinti ovat olleet pakollisia tammikuusta 2023 alkaen. Jos koiran haltija ei ole …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x