HSY:n jätevedenpuhdistamoilla puhdistettiin vuonna 2022 yhteensä 133,4 miljoonaa kuutiota jätevettä. Kuvassa uuden Blominmäen jätevedenpuhdistamon esiselkeytyshalli. Kuva: Tuomas Uusheimo / HSY

Pääkaupunkiseudun jätevedet puhdistetaan Helsingin Viikinmäessä ja Espoon Blominmäessä

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY tavoittelee yhä parempaa jäteveden ravinnepäästöjen vähentämistä, mikä tarkoittaa tiukempaa puhdistustasoa kuin mitä puhdistamoiden ympäristöluvat ja EU:n vaatimukset edellyttävät.

Suomen suurimmat puhdistamot purkavat nykyisin puhdistetut jätevedet Itämereen. Vielä 1800-luvulla suuri osa Helsingin jätevesistä johdettiin suoraan viemäreiden avulla lähimpään rantaan. Pääkaupunkiseudun ensimmäinen kunnallinen jätevedenpuhdistamo rakennettiin vuonna 1910 Alppilaan Töölönlahden suojelemiseksi. Puhdistusmenetelmät, -teho ja -kapasiteetti olivat tuolloin kuitenkin vaatimattomia nykyisiin verrattuna.

HSY ja sen edeltäjät ovat tehneet pitkäjänteistä työtä jätevedenpuhdistuksen prosessien kehittämiseksi ja päästöjen minimoimiseksi. Esimerkiksi kemiallisen fosforinpoiston käyttöönoton myötä vuonna 1979 Helsingin puhdistamoiden fosforikuorma vesistöön laski kolmasosaan edellisvuoden tasosta. Itämeren typpikuormaa jätevedenpuhdistusprosessissa ovat eniten vähentäneet niin kutsuttu denitrifikaatioprosessi (v. 1998), jossa poistetaan typpeä muuntamalla se takaisin typpikaasuksi ilmakehään, sekä biologisen jälkisuodatuksen käyttöönotto (v. 2004), joiden kummankin myötä vesistön typpikuorma väheni noin puoleen edeltäneestä tasosta.

Blominmäen uutta jätevedenpuhdistamoa alettiin ottaa vaiheittain käyttöön marraskuusta 2022 alkaen, ja jäteveden johtaminen Suomenojan jätevedenpuhdistamolle päättyi tammikuussa 2023. Blominmäen jätevedenpuhdistamon valmistumisen myötä läntisen pääkaupunkiseudun typpi- ja fosforikuormitukset Suomenlahteen pienenevät merkittävästi.

– Blominmäen jätevedenpuhdistamo on lähivuosien merkittävin pistemäistä ravinnekuormaa Suomesta Itämereen leikkaava investointi. Pääkaupunkiseudun 1,3 miljoonan asukkaan typpikuorma vähenee nykyisestä lähes kolmanneksella. Typpikuorman väheneminen yli 300 tonnilla vuodessa auttaa merkittävästi Itämeren suojelukomissio HELCOMin Suomelle kohdentaman Suomenlahden typpitavoitteen saavuttamisessa, kommentoi erikoistutkija Seppo Knuuttila Suomen ympäristökeskuksesta (Syke).

Vuosiraportti kertoo jätevedenpuhdistuksesta vuonna 2022

Vuonna 2022 HSY:n omat päästötavoitteet, jotka edellyttävät lupamääräyksiä tiukempaa puhdistustulosta, olivat typelle alle 1 100 tonnia ja fosforille alle 30 tonnia. Pääkaupunkiseudun jätevedenpuhdistuksen typpipäästö Itämereen oli vuonna 2022 yhteensä 1 252 tonnia (1 067 t vuonna 2021) ja fosforipäästö yhteensä 29 tonnia (26 t vuonna 2021). Edellisvuotta suurempien päästöjen syynä olivat keväällä 2022 Viikinmäen puhdistamolla tapahtunut prosessihäiriö sekä Blominmäen uuden jätevedenpuhdistamon vaiheittainen käyttöönotto.

Vuonna 2022 Viikinmäen ja Suomenojan puhdistamoilla poistettiin yli 97 prosenttia jäteveden sisältämästä fosforista. Uuden Blominmäen puhdistamon poistoteho fosforin osalta oli 98 prosenttia.

Typestä poistettiin Viikinmäessä 89 prosenttia ja Suomenojalla 76 prosenttia. Uudella Blominmäen jätevedenpuhdistamolla typenpoistoprosessi ei vielä vuoden 2022 aikana ollut kokonaisuudessaan käytössä, joten poistoteho typen osalta jäi 62 prosenttiin.

Vuoden 2022 aikana Blominmäen kautta ehti kulkea vain 1,5 % koko HSY:n vuoden 2022 jätevesimäärästä. Sekä typen- että fosforinpoisto ovat kesällä 2023 Blominmäessä olleet erittäin hyvällä tasolla ja puhdistustulos on kirkkaasti ympäristölupamääräyksiä parempi.

Vuosittain julkaistava pääkaupunkiseudun jätevedenpuhdistusraportti tarjoaa sekä valvoville viranomaisille että kuntalaisille kokonaiskuvan jätevedenpuhdistamoiden ja viemäröinnin toiminnasta sekä jätevesien puhdistustehokkuudesta.

Katso myös

Poliisi tutkii Helsingin keskustassa tapahtunutta ampumistapausta

Helsingin poliisin rikostutkintayksikkö on tutkinut Helsingin keskustassa 26.4. osoitteessa Antinkatu 1 noin kello 04 tapahtunutta …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x