TE palvelut on uusi hätätyö ja huutolaisjärjestelmä

Huutolaiset olivat historiallinen ilmiö Suomessa, joka esiintyi erityisesti 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa. Huutolaisiksi kutsuttiin lapsia, jotka olivat joutuneet huono-osaisiin perheisiin tai olivat orpoja ja joilla ei ollut mahdollisuutta saada riittävää hoivaa ja koulutusta.

Huutolaisuus oli järjestelmä, jossa kunta luovutti huutokauppaa muistuttavassa tilaisuudessa elatusta vailla olleen tämän ylläpidosta vähiten rahaa vaatineelle taholle. Lasten lisäksi myytiin myös vanhuksia, sairaita tai kehitysvammaisia.

Huutolaiset otettiin usein sijaisperheisiin tai huoltolaitoksiin, joissa vaadittiin heidän tekevän työtä vastineeksi asumisesta ja ruoasta. Järjestelmä oli epäinhimillinen, ja monet huutolaiset joutuivat kokemaan hyväksikäyttöä, huonoa kohtelua ja riistoa sijaisperheissä. Osa huutolaisista koulutettiin ”osaajapulaa” kärsivään ammattiin eli halpatyövoimaksi myytäväksi yrityksiin.

Nykyään huutokaupan hoitaa TE keskukset eri nimellä. Työttömät laitetaan työkokeiluun, kuntouttavaan työtoimintaan eli pakkotyöhön julkisen ja yksityisen sektorin yrityksiin, kuten kierrätyskeskuksiin ja katujen kunnossapitoon.

Huutolaisjärjestelmä alkoi hiipua 1900-luvun alkupuolella yhteiskunnallisten muutosten myötä. Suomen itsenäistymisen ja valtion kehittymisen myötä huutolaisjärjestelmää alettiin arvostella sen epäinhimillisyyden vuoksi. Lopulta vuonna 1923 annettiin laki, joka kielsi huutolaisuuden Suomessa.

Järjestelmää on jatkettu vähäosaisten pakkotöillä, joita kutsuttiin hätäaputöiksi. Lapiolinjaksi kutsuttua järjestelmää jatkettiin Suomessa pisimpään Euroopassa. Työttömien saamasta rahakorvauksesta säädettiin Suomessa vasta 1950- ja 1960-lukujen vaihteessa, mutta pääosin silti järjestettiin edelleen työllistämistöitä siirtotyömaille. Hätäaputöitä järjestivät niin kunnat kuin valtio. Työttömyystyöt ja siirtotyömaat lopetettiin 1970-luvun alussa.

Huutolaisjärjestelmä on osa Suomen historian synkempää puolta, ja sitä on myöhemmin tutkittu ja käsitelty eri tavoin. Tänä päivänä huutolaisuus ja hätätyöjärjestelmä on olemassa Suomessa, mutta ne ovat vain nimetty työttömyysturvajärjestelmäksi, kuntouttavaksi työtoiminnaksi ja työharjoitteluksi. Toimintamalli on sama, julkinen sektori myy ihmisiä sille taholle, joka maksaa vähiten.

Katso myös

Kuolema on prosessi

Kuolema on väistämätön osa elämää. Se herättää monia kysymyksiä ja tunteita. Kuolemisen ymmärtäminen prosessina auttaa …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x